Esitelmät

Kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa:

Lisäksi projektiin liittyen toukokuussa 2005:

Kansallisissa seminaareissa:

Jyväskylän yliopisto       VTT  Metso PaperNumerola   Jyväskylän Teknologiakeskus Oy TEKES


Marko Mäkelä, makela@mit.jyu.fi