Julkaisut

Opinnäytetyöt:

Lehtiartikkelit:

Artikkelit kokoomateoksissa:

Raportit:

Ohjelmistot:

Muut julkaisut:

Projektia tukevat julkaisut:

Jyväskylän yliopisto      VTT  Metso PaperNumerola   Jyväskylän Teknologiakeskus Oy TEKES   


Marko Mäkelä, makela@mit.jyu.fi