Aakkosellinen luettelo aktivointimenetelmistä verkossa

Tämä lista on tarkoitettu käytettäväksi oman ideointisi tukena ja muistin virkistäjänä. Älä kuitenkaan unohda omia ideoitasi, vaan kokeile ja kehittele myös niitä rohkeasti! Muista myös vaihdella työskentelytapoja verkossa - näin oppiminen on vaihtelevaa ja tuet erilaisen oppimistyylin omaavia opiskelijoita.

Aktivointi-
menetelmä
Tarkoitus Osallistujat Tehtävä verkossa Aikataulu Tutorin tehtävä
Aiheen syventäminen  Aiheen käsitteiden syventäminen.Opiskelijat työskentelevät aktiivisesti materiaalin kanssa. Kuka tahansa, mutta max. ryhmäkoko 6-8. Pieniä keskusteluryhmiä. 2-3 viikkoa. Aktiivinen osallistuminen esim. kahdesti viikossa. Säilytä viestit 4 viikkoa. Määrittele tehtävä ja aika.Tarjoa ohjausta alkuvaiheessa ja jättäydy sen jälkeen taustalle.Lähetä sähköpostia niille, jotka eivät osallistu.Jaa asiantuntijuutta.Haasta, testaa, reflektoi.
Aivoriihi Nopea perehtyminen aihealueeseen. Kiinnostuksen herättäminen aiheeseen. 15-60 Keskustelualueelle luodaan aivoriihelle oma foorumi, johon kukin kirjoittaa ideansa. 1-2 viikkoa Tutor pitää huolen, että ideoista ei lähdetä keskustelmaan ideointivaiheen aikana. Seuraavassa vaiheessa opiskelijat tai pienryhmät valitsevat ideoiden joukosta jonkun jatkotyöskentelyä varten.
Aputoimisto Opiskelijoiden oma tukiryhmä.  3-20 Keskustelualue ja 2 alaryhmää. 4 viikosta 12 kuukauteen.  Viikottainen. Säilytä viestit 4 viikkoa. Sen jälkeen siivous.
Asiantuntijavierailu Opitun syventäminen, kytkennät ulkomaailmaan, soveltaminen. 3-100 Pienryhmät valmistelevat omilla alueillaan kysymyksiä asiantuntijalle.Asiantuntija on kommentaattorin roolissa. Kukin ryhmä saa esittää esim. 1-3 kysymystä. Tai: kukin ryhmä esittää ensin yhden kysymyksen ja kun astiantuntija on vastannut ryhmän kysymykseen he saavat esittää seuraavan kysymyksen jne. Viikosta kuukauteen. Tutor ohjaa lähinnä asiantuntijaa ellei hän ole ennen osallistunut verkkokurssille. 
Etsintäkuulutus Tutustumiseen kurssin alussa. 3-20 Keskustelualueella, opiskelijoiden kotisivuilla tai jaetuissa tiedostoissa. 1-2 viikkoa. Tutor muistuttaa tästä ensimmäisestä verkkotehtävästä ja on yhdessä muiden kanssa kommentoimassa etsintäkuulutuksia. Myös lisäkysymyksiä- ja vihjeitä voidaan esittää.
Hauskanpito  Verkkotyöskentelykokemuksen hankkiminen.Hauskanpito. Esim. viininmaistajaiset, tanssit, fantasiamaailmat. 20 Alaryhmät niille jotka haluavat ottaa osaa.  Max 4 viikkoa.  Satunnaisesti.Säilytä viestit 6 viikkoa. Hanki ideoita.Pystytä.Sulje.
Idean kehittely Ison ideamäärän tuottaminen.  20-100 Yksi yhteinen keskustelualue. 4 viikkoa. Ohjaa kahdesti viikossa. Säilytä viestit kunnes yhteenveto on saatavilla. Pystytä.Korosta aivoriihen pelisääntöjä (ei keskustelua tai ideoiden arviointia tässä vaiheessa).Rohkaise osallistumaan - pyydä keskustelemaan muualla.Tee yhteenveto ja luokittele kaikki ehdotukset lopuksi.
Jatkokertomus Ryhmäyttämisen tueksi. Yhteisöllisyyden luomiseksi. Hupia vakavamman opiskelun rinnalla.  3-60 Keskustelualueella Esim. pitkän verkkojakson keskellä. Tai koulutuksen alusta asti niin kauan kuin mielenkiintoa riittää. Tutor aloittaa jatkokertomuksen tyyliin: "Olipa kerran..." tms.
Jatkuva yhteistoiminnallinen työskentely  Seuraa alati koulun toimintaa. 6-30. Ideaali 6-12. Pidä rakenne kevyenä (ei syvyyttä).  Niin kauan kuin kiinnostusta riittää. Yleensä suoritukseen asti (koe, essee tms.) tai kunnes muut arvioitavat asiat on suoritettu. Viikottainen ojaus. Säilytä viestit neljän viikon ajalta. Osoita joku opiskelijoista verkkotutoriksi. Siivoa verkkoympäristöä.
Kiinnostavat teemat  Tarjoaa opiskelijoita kiinnostavia teemaryhmiä. 30-50 täysin osallistuvaa jäsentä / pienryhmä.  Yhteinen keskustelualue aloitukseen (max 1500 osallistujaa). Ohjausta henkilökohtaisen teemaryhmän löytämiseksi. 6 viikkoa Ohjaa kahdesti viikossa. Säilytä viestit 8 viikkoa. Allokoi jokainen osallistuja pienryhmään. Tee yhteenveto jokaisen 10-15 osallistujan jälkeen. Ilmoita ajankohtaisista tapahtumista ja materiaaleista, jotka liittyvät aiheeseen.Tue ja ylläpidä prosessia.
Laaja resursseihin tutustuminen  Muihin osallistujiin tutustuminen.Muiden tunnistaminen resurssina. 10-100  Keskustelualue sekä alakonferenssi kysymyksille kurssin aloitusvaiheessa. 2-3 viikkoa kurssin alkaessa. Periodin alussa ja lopussa. Säilytä viestit konferenssin ajan. Esikonferenssi: katso kaikki esittelyt läpi ja nosta esiin avainkysymyksiä. Lähetä kysmyksen konferenssialueelle.Tarjoa palkinto tai palautetta osanottajalle, joka saavuttaa perhaat pisteet. Postita ”vastaukset”.
Loppukoe Pidä ”loppukoetta” konferenssin päätöksenä. Laita eri kurssien opiskelijat tekemisiin toistensa kanssa.Tarjoa oppimisen lomaan jotain hupia.Tue käytännön konferenssitaitoja ja asioiden levitystä. Luo aiheeseen liittyvä fantasiamaailma.  Max 20  Yksi iso keskusteluhuone sekä 1-2 pienempää. 5-6 viikkoa Ohjaa kahdesti viikossa. Säilytä viestit 6 viikkoa. Anna fantasiamaailman käyttöön rahaa esim. 100 000 mk. Vastaa opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin.Tarjoa esim. lehdissä käsiteltyjä ajankohtaisia aiheita.
Markkinatutkimus  Datan ja mielipiteiden keräämistä so. ”yhteistoiminnallinen tutkimus” jota tarvitaan tehtävissä. Yhteistoiminnallinen oppiminen. 10-50 Keskusteluryhmä kysymyksistä. Alaryhmiä datan käsittelyssä ja esittelyssä.  3-4 viikkoa Kahdesti viikossa, jos mahdollista niin useammin. Säilytä viestit kunnes konferenssi on ohi ja arvioitavat osiot suoritettu.  Kysy keskeisiä kysymyksiä. Määrittele avaintoiminnot. Seuraa passiivisia osanottajia.
Mestariluokat  Ulkopuolisia asiantuntijoita tai kurssitiimiläisiä päästetään kurssialueelle. 2000 asti Konferenssialue ja useita keskustelualueita, jotka mahdollistavat rajatummat keskustelut.  4  viikkoa Usein päivittäin, arkistoi aina kahden päivän päästä. Säilytä viestit 2 viikkoa ja sitten yhteenveto. Perustele. Tue sisällön asiantuntijaa. Ehdota avainkäsitteitä. Ohjaile keskustelua. Keskity prosessiin ja esittämiseen konferenssialueella. Arkistoi aina 20 viestin jälkeen.
Ongelmat  Tukea ongelmanratkaisuun.  12 Yhteinen alue sekä 12 osallistujan  pienryhmät. 4 viikkoa Kahdesti viikossa. Säilytä viestit 6 viikkoa. Pyydä osallistujia lähettämään ”ongelmia”. Kutsu max. 12 osallistujaa pienryhmään. Pysyttele itse taustalla, mutta tee lopuksi yhteenveto. Seuraa ongelman ratkaisua.
Opintopiiri Vuorovaikutteinen työskentely pienryhmässä. 3-5 Keskustelualue, chat. Koko koulutuksen ajan. Tutor auttaa opintopiirien muodostamisessa ja keskustelualueen/chatin käytössä. Ryhmässä omat pelisäännöt. Ryhmäläiset antavat toisilleen palautetta ja avustavat toisiaan.
 Paikallisryhmät Tukea ryhmiä, jotka voivat tavata myös kasvokkain. Tarjota ilmoitustaulu muutoksille, muistutuksille ja vinkeille.  N.. 3-20 tutkimukseen ja keskusteluun. Max. 9 yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. 2 alakonferenssia. Suunnittele siten, että toiset auttavat muita tässä aiheessa myöhemmin.  Konfernssi kestää : 4 viikkoa-12 kk. Pidä viestit alueella 8 viikkoa. Chatti-konferenssi ainoastaan 14 päivänä. Ohjaa kahdesti viikossa tai usemmin tiiviissä konferenssissa. Säilytä viestit.Tarjoa ideoita. Ohjaa muun materiaalin pariin. Etsi tiedon ja ymmärtämisen kytköksiaä. Perusta alaryhmiä, mikäli niille on tarvetta. Käytä sähköpostia kunnes konferenssi alkaa.
Parityöskentely  Kurssin soveltaminen omaan työhön ryhmäkeskustelun avulla.Verkottuminen. 6-20 Yhteinen alue ja pienryhmät. 6 viikkoa.  Prosessin vahvistaminen. Säilytä viestit 6 viikkoa. Painota henkilökohtaisuutta ja tukea.Tarjoa kysymyksille muotoa ja yhteistoiminnallisia tehtäviä.
Postikortin lähettäminen Opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa. 3-20 Opiskelijoiden kotisivuilla tai keskustelualueella. 1-2 viikkoa Tutor kuvailee tehävän ja lähettää oman postikorttinsa. Postikortissa voidaan kuvailla erilaisia asioita kuten kaupungia jossa opiskelija asuu, mitä hän on tehnyt viimeaikoina, säätä tms.
Preppaus  Tarjoa preppausta ja kokeeseen valmentautumista. Aina 500 osallistujaan asti.  Iso keskusteluhuone sekä pienempiä. Esillä kaikki keskeiset teemat tai jaksojen avainkäsitteet.  6 viikkoa ja päättyy päivää ennen koetta.  Ohjaa kolme kertaa viikossa.Pidä pienryhmien koko konferenssin ajan max 30 osallistujana ja tee sen jälkeen yhteenvedot. Postita pienryhmiin esimerkkikysymys.Pyydä käyttämään keskeisiä käsitteitä vastauksissa.Tue keskustelua pienryhmissä.
Roolipeli Aiheen syventäminen, näkökulmien avartaminen. 5-20 Ryhmä suunnittelee ja/tai toteuttaa roolipelin annetusta aiheesta. Osallistujat voivat valita roolit olemassaolevien kuvausten perusteella. Roolipeliin valmistautuessa on hyvä käyttää ääntä ja kuvaa tai opiskelijoiden tekemiä kotisivuja. Roolipelin varsinainen toteutus voidaan tehdä asynkronisen tai synkronisen keskustelun avulla. WebCT:ssä opiskelijoiden nimet voidaan muuntaa roolinimiksi. 2-6 viikkoa (sisältäen roolipeliin valmistautumisen) Tutor auttaa roolien löytämisessä ja roolipelin käynnistymisessä. Myös materiaalivihjeet ovat tarpeen suunnitteluvaiheessa. Tutorin rooli korostuu roolipelin arvioinnissa ja yhteenvedossa. Roolipelistä voidaan koota myös raportti.
Tehtävät  Tehtävään valmistautuminen. 10-50 Konferenssialue sekä kaksi keskustelualuetta.  Neljä viikkoa ennen kuin on tehtävän arviointi. Arkistoi 20 viestin jälkeen. Säilytä viestit tehtävänpalautuspäivään asti. Lähetä kysmyksiä.Pysy taustalla.Tee keskusteluista lopuksi yhteenvetoja.
Valehteleminen Tutustumiseen kurssin alussa. 3-20 Keskustelualueella pienryhmille tai koko ryhmälle oma alue tähän tarkoitukseen. 1-2 viikkoa Tutor selvittää tehtävän ja sen tarkoituksen ja antaa tarvittaessa oman esimerkin. Kukin kertoo itsestään esim. kolme asiaa ja 1-2 niistä on valetta. Muuta yrittävät arvata valheelliset osat esittelystä.
Verkkotutorointi  Tuo kurssimateriaali lähelle opiskelijan arkea ja käyttökontekstia. Rohkaise ja arvosta käsitteiden käyttöä osallistujien töissä. Tutoroi saman alan tai kulttuurin opiskelijoita yhdessä. 10-20 osallistujaa, joilla on konferenssikokemusta. Keskustelualue sekä kaksi alafoorumia, joista yksi  käsitteiden säilyttämiseen ja resursseihin ja yksi keskusteluun. 6 viikkoa Ohjaa kahdesti viikossa. Säilytä viestit konferenssin ajan, mutta tee yhteenvetoja ja arkistoi viestejä aina 20 viestin jälkeen. Tarjoa informaatiota kuten esim. 6 avainsanaa. Kysy kysymyksiä kuten, mitä tapahtuu sinun työpaikallasi? Vertaa omiin kokemuksiisi. Lähetä kysymyksiä sähköpostilla ulkopuolisille ja pyydä heitä vastaamaan konferenssialueelle.
Vertaisryhmäarviointi Tuki samassa tilanteessa olevalta opiskelijalta. 2-6 opiskelijaa yhdessä pienryhmässä Yhteisten tiedostojen alue tai keskutelualue Tiettyjen opiskelumodulien ajan tai koko opintojen ajan. Auttaa ryhmien muodostumisessa ja verkkoympäristön käytössä. Palautteenantajina voivat toimia myös sekä muut ryhmäläiset että tutor.
Väittely  Stimuloiva väittely. Laajenevat näkökulmat. Rohkaisee strukturoituun vuorovaikutukseen. 6, jotka ottavat roolit. Max. 50 selaa ja keskustelee.  Konferenssialue sekä kaksi keskustelualuetta (puolesta ja vastaan).  4 viikkoa. Nopeassa konferenssissa kahdesti viikossa. Säilytä viestit 6 viikkoa. Etsi 6 osallistujaa väittelemään tietystä mielipiteestä (3 vastaan 3). Tutoroi väittelyn jälkeistä keskustelua. Tarjoa opiskelijoillepuolesta ja vastaan äänestyslippu.
Yhteistyö  Yhteistoiminnallinen työskentely verkossa 2000 asti Pieniä keskustelualueita erityiskysymyksille. 4 viikkoa  Usein  päivittäin. Säilytä viestit 6 viikkoa. Rohkaise vapaaseen tiedon vaihtoon. Sähköposti ja selaimet. Tee yhteenvetoja.
Ymmärtämisen syventäminen Osallistujien yhteistyö kurssin käsitteistä ja suoritukseen liittyen. 50 asti (vähemmän jos kaikki osallistuvat aktiivisesti)  Kaksi keskustelualuetta. 1-2 yhteenvedoille ja 1 käsitteiden tarkasteluun  4 viikkoa Aloita ja lopeta kurssikalenterin mukaan. Ohjaa kahdesti viikosssa. Säilytä viestit 6 viikkoa. Laita materliaalinpätkiä tai artikkeleita verkkoon. Pyydä opiskelijoita tekemään yhteenvetoja heidän näkökulmastaan. Tee yhteenvetoja keskustealueiden tuotoksista.