Johdatus ohjelmistotekniikkaan 2006

Alustava ohjelma löytyy Korpista.

Luentomateriaali

Luentotehtäviä

Luentotehtävät niiltä luennoilta, joilla niitä on annettu.

Esimerkkitentti

Esimerkkinä tenteistä kurssin ensimmäinen tentti