Tcl/Tk -opiksi ja iloksi


Sisältö

1. Johdanto
2. Historiaa
3. Tcl/Tk-kielistä lyhyesti

3.1 Tcl (Tool Command Language)
3.2 Tk (Toolkit)
3.3 Tcl/Tk-kielien käyttökelpoisuus
3.4 Komentokieli vai käännettävä ohjelmointikieli ?

4. Tcl -kieli

4.1 Ohjelman ja komentojen suoritus
4.2 Syntaksista
4.3 Muuttujat
4.4 Muuttujan arvon asettaminen Set-komennolla
4.5 Korvautuminen
4.6 Taulukot ja listat
4.7 Kontrollirakenteet

4.7.1 if-komento
4.7.2 Operaattorit
4.7.3 switch-komento
4.7.4 for-silmukka
4.7.5 while-silmukka
4.7.6 foreach-silmukka
4.7.7 break- ja continue-komennot

4.8 Aliohjelmat ja niiden parametrit
4.9 Merkkijonot
4.10 Kirjastofunktiot
4.11 Tiedostojen käsittely

4.11.1 Tiedoston avaaminen (open)
4.11.2 Tiedostoon kirjoitus (puts)
4.11.3 Tiedostosta lukeminen (gets)
4.11.4 Tiedoston loppumisen testaus (eof) ja tiedoston sulkeminen (close)
4.11.5 Siirtyminen tiedostossa komennoilla seek ja tell
4.11.6 Tiedostonkäsittelykomento file

4.12 Prosessit
4.13 Tcl -ohjelman sisäisen tilan tutkiminen

5. Tk-kieli

5.1 Yksinkertaisia esimerkkiohjelmia
5.2 Sovelluksen luominen ja ajo
5.3 Ohjaimen luominen ja tuhoaminen

5.3.1 Kehys (frame)
5.3.2 Ylätason kehys (toplevel)
5.3.3 Etiketti (label)
5.3.4 Painikkeet (button, checkbutton, radiobutton)
5.3.5 Viestikenttä (message)
5.3.6 Tekstivalikko (listbox)
5.3.7 Liukutanko (scrollbar)
5.3.8 Asteikko (scale)
5.3.9 Syöttökenttä (entry)
5.3.10 Teksti (text)
5.3.11 Kanvaasi (canvas)
5.3.12 Valikko ja valikkopainike (menu ja menubutton)
5.3.13 Tapahtumien sidonta toimintoihin ajon aikana (event handler)

5.4 Ohjainten järjestely kuvaruudulla (geometry manager)

5.4.1 Pakkaaja (packer)
5.4.2 Asettaja (placer)

5.5 Olemassa olevien ohjainten käsittely
5.6 Ohjainten sisäinen yhteys (interconnection)

5.6.1 Valinta (selection)
5.6.2 Kohdistus (input focus)
5.6.3 Ikkunoiden hallinta (window manager)
5.6.4 Prosessien välinen kommunikointi (send)
5.6.5 Rajoitettu vuorovaikutus (modal interaction)

6. Tcl/Tk-kielien ja C-kielen yhdistäminen
7. Yhteenveto

Lähteet

Liite 1. Tcl-kielen komennot.
Liite 2. Autolaskuri-esimerkki Tcl-kielellä.
Liite 3. Autolaskuri-esimerkki Tcl/Tk-kielillä
Liite 4. Autolaskuri-esimerkki Tcl/Tk sekä C-kielillä.


gif next