Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 1 Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 1

  1. Miten voi tulostaa muuttujan x arvon erilaisissa lainausmerkeissä näin:
   x="..."
   x='...'
   

  2. Keksi kolme erilaista tapaa tulostaa echolla
   '"#$\`<>|
   

  3. Miten saa komennon date $f mahdollisesti palauttaman virheilmoituksen talletettua muuttujaan $ERR?

  1. Miten saa muuttujan x toisen kirjaimen muuttujaan y? Entä toiseksi viimeisen?
  2. Komento dirname palauttaa tiedostonimen hakemisto-osan (/home/tt/kala:sta /home/tt), basename vastaavasti nimen ilman hakemistoa (kala). Jos ko. komentoja ei olisi, miten ne voisi tehdä?
  3. Kirjoita funktio, joka tulostaa PATHin ensimmäisen hakemiston sisällön (tiedostonimet), tai jos PATHia ei ole tai se on tyhjä, hakemiston /usr/bin sisällön.

  1. Miten saat skriptissä lajiteltua muuttujien x, y ja z sisällöt (putkitettua ne komennolle sort?
  2. Kirjoita funktio Virhe, jota voisi käyttää skriptissä virheilmoitusten tulostamiseen: Tulostetaan skriptin nimi, kaksoispiste ja argumenttina annettu virheilmoitus tai sen puuttuessa sopiva oletusarvo stderr'iin ja lopetetaan skriptin suoritus.

  1. Kirjoita funktio, joka tulostaa argumenttina annetussa hakemistossa olevien tiedostojen nimet käyttämättä ls-komentoa.
  2. Kirjoita funktio, joka tarkistaa että enintään kolme argumenttina annettua hakemistoa on olemassa ja että niihin pääsee cd:llä.

 1. Kirjoita kaksi skriptiä siten, että ensimmäinen saa argumenttina muuttujanimen ja toinen tulostaa ko. muuttujan nimen ja sekä vanhan (ensimmäisen skriptin suorituksen aikaisen) että uuden arvon. (Käytä aputiedostoa.)

 2. Muuta minish.c:tä siten, että se tunnistaa &:n rivin lopussa taustasuorituksen merkiksi.


File translated from TEX by TTH, version 1.98.
On 23 Jan 2001, 12:03.