Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 2 Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 2 mallivastaukset

  1. Vaihtoehtoja on paljon, esim.
   fun() {
    i=1
    while [ $# -gt 0 ] ;do
     printf "%d: '%s'\n" "$1"
     shift
     i=`expr $i + 1`   # tai i=$((i+1))
    done
   }
   

  2. fun() {
    for arg in "$@" ;do 
     while [ -n "$arg" ] ;do
       printf "%c\n", "$arg"
       arg="${arg#?}"
     done
    done
   }
   

  1. isnormal() {
    tab=$(printf "\t")
    case "$*" in
     *[]["$tab"'|&;<>()$"?#~=%\ `*
   '\']*) return 1 ;;
    esac
   }
   
  2. specials() {
    result=
    for char in '|' '&' ';' '<' '>' '(' ')' '$' '`' '\' '"' "'" \
   	'*' '?' '[' '#' '~' '=' '%' 
    do 
     case "$*" in *"$char"*) result="$result$char" ;; esac
    done
    case "$*" in *" "*) result="$result space" ;; esac
    case "$*" in *$(printf "\t")*) result="$result tab" ;; esac
    case "$*" in *'
   '*) result="$result newline" ;; esac
    [ ${#result} -ne 0 ] &&
       printf "special characters found:\n%s\n" "$result"
   }
   

 1. Huomaa että #!:n pitää olla tiedoston ensimmäisen rivin alussa, sen ja shellin polun välissä voi olla välilyönti, shellin polku on aina absoluuttinen (saattaa toimia ilmankin muttei pitäisi!), ja shellillä voi olla argumentteja tai optioita.
  #! /bin/sh
  for i in "${1:-.}"/* "${1:-.}"/.* ;do
   [ -f "$i" ] || continue   # tutkitaan vain normaaleja tiedostoja
   read firstline <"$i"
   case "$firstline" in
    '#!'*) 
      shell=/${shell#*/}   # aina absoluuttinen polku
      shell=${shell%% *}   # parametreja voi olla
      printf "%s looks like a script that would be executed by %s\n" \
        "$i" "$shell"
      if [ -x "$i" ] 
      then printf "\tand it is executable, too\n"
      else printf "\tit is not executable though\n"
      fi
      if [ -x "$shell" ] 
      then printf "\tand %s exists and is executable, too\n" "$shell"
      else printf "\talthough there's no such shell\n"
      fi
     ;;
   esac
  done
  exit
  

 2. IFS tekee tämän helpoksi:
  #! /bin/sh
  OLDIFS="$IFS"
  s=0
  while read line
  do
   r=0
   IFS="," 
   for i in $line 
   do
     case "${i#[-+]}" in
  	 *[!0-9]*|'') printf "%s is not a number!" "$i" >&2 ;;
       *) r=$((r+i)) ;;
     esac 
   done
   IFS="$OLDIFS"
   printf "%d\n" $r
   s=$((s+r))
  done 
  printf "total=%d\n" $s
  exit
  

 3. Yksinkertaisimmillaan tämä käy näin (oletetaan että argumentteina annetaan $1=nimitiedosto ja $2=lempinimitiedosto ja tulos tulee stdoutiin):
  #! /bin/sh
  while read firstname lastname
  do
   read nickname <&3 
   printf '%s "%s" %s\n' "$firstname" "$nickname" "$lastname"
  done <"$1" 3<"$2"
  exit
  
  Tuo ei toimi jos etunimiä on useita. Sen voi hoitaa vaikkapa näin:
  #! /bin/sh
  while read name
  do
   firstnames="${name% *}"
   lastname="${name##* }"
   read nickname <&3
   printf '%s "%s" %s\n' "$firstnames" "$nickname" "$lastname"
  done <"$1" 3<"$2"
  exit
  

 4. Taas argumentteina $1=nimitiedosto ja $2=lempinimitiedosto, ja syöte stdinissä:
  #! /bin/sh
  >"$2"
  while read firstname nickname lastname
  do 
   printf "%s %s\n" "$firstname" "$lastname"
   nickname=${nickname#\"}
   nickname=${nickname%\"}
   printf "%s\n" nickname >>"$2"
  done >"$1" 
  exit
  
  Tuo ei taaskaan toimi jos etunimiä voi olla useita tai jos lempinimessä on välilyöntejä. Paremmin:
  #! /bin/sh
  while read line
  do 
   firstnames="${line%% \"*}"
   lastname="${line##*\" }"
   printf "%s %s\n" "$firstnames" "$lastname" 
   nickname="${nickname#\"}"
   nickname="${nickname%\"}"
   printf "%s\n" "$nickname" >&3
  done >"$1" 3>"$2"
  exit
  
  Toisenkin tiedoston uudelleensuuntaus while-silmukalle tiedostokahvalla 3 on nopeampaa kuin uudelleensuuntaus jokaiselle printfille erikseen kuten edellisessä (se avaa ja sulkee tiedoston joka kerta).


File translated from TEX by TTH, version 1.98.
On 31 Jan 2001, 18:18.