1  Johdanto

1.1  Kurssin tavoite

Kurssi on tarkoitettu lähinnä Unix-järjestelmään sovellusohjelmia kirjoittaville ohjelmoijille sekä järjestelmän ylläpitäjille (tai sellaisiksi aikoville), ensisijaisena päämääränä oppia ymmärtään shellien toimintaa, käyttämään perustyökaluohjelmia sekä kirjoittamaan toimivia, luotettavia, tehokkaita ja kohtuullisen siirrettäviä shell-skriptejä.

1.2  Esitiedot

Pohjatiedoiksi oletetaan Unixin peruskäsitteiden tuntemusta (tiedostorakenne, hakemistot, prosessit) ja kokemusta sen interaktiivisesta käytöstä (editorit, tiedostojen ja hakemistojen luonti jne), perusohjelmointitaitoa jollakin sopivalla ohjelmointikielellä (vähintään kurssia TIE120 Ohjelmointi vastaava) sekä C-kielen perusteita (ymmärtämistä).

1.3  Kirjallisuutta

Kurssis kotisivu löytyy osoitteesta

http://www.mit.jyu.fi/opiskelu/kurssit/unixshell01/

Seuraava: 2. Shelleistä ja standardeista


File translated from TEX by TTH, version 1.98.
On 17 May 2001, 18:13.