Unix- ja shell-ohjelmointi, kurssikysely

In English

Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään kurssin jatkokehityksessä.

Vastaa väittämiin asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä, 2=enimmäkseen eri mieltä, 3=ehkä, 4=enimmäkseen samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Kiitos mielipiteistä!

1. Kävin luennoilla 1=alle 40% 3=40-80% 5=yli 80%
2. Luennoimistahti oli 1=liian hidas ... 5=liian nopea 1 2 3 4 5
3. Ymmärsin luennoilla kuulemani 1 2 3 4 5
4. Luennoilla esitettiin riittäästi esimerkkejä 1 2 3 4 5
5. Olen tehnyt harjoituksia 1=alle 30% 3=30-60% 5=yli 60%
6. Harjoitustehtävät olivat hyödyllisiä 1 2 3 4 5
7. Harjoitustehtävät olivat 1=liian helppoja...5=liian vaikeita 1 2 3 4 5
8. Luennoitsija osasi esittää asiansa ymmärrettävästi 1 2 3 4 5
9. Kurssimateriaali oli hyödyllinen 1 2 3 4 5
10. Vaikka käytössä oli materiaalia, luennoilla kannatti käydä 1 2 3 4 5
11. Kurssi oli minusta hyödyllinen jatkoa ajatellen 1 2 3 4 5
12. Mielenkiintoni aiheeseen lisääntyi kurssilla 1 2 3 4 5
13. Kokonaisuutena olen kurssiin tyytyväinen 1 2 3 4 5
Mikä oli kurssissa hyvää?
Entä huonoa?
Mitä asioita olisi voinut käsitellä enemmän?
Mitä käsiteltiin liikaakin?
Kehittäisin kurssia seuraavasti:
Vapaa palaute!