\Large{Unix ja shell-ohjelmointi}

Unix ja shell-ohjelmointi

Sisällys

1  Johdanto
    1.1  Kurssin tavoite
    1.2  Esitiedot
    1.3  Kirjallisuutta
2  Eri shelleistä ja standardeista
3  Mitä shell yleensä tekee?
    3.1  Esimerkki minimalistisesta shellistä
4  POSIX-shell-ohjelmoinnin perusteet
    4.1  Shell-skriptien suoritustavat
    4.2  Funktiot
        4.2.1  Funktiot ksh:ssa
        4.2.2  Aliakset ksh:ssa
    4.3  Erikoismerkit
        4.3.1  Suojauskeinot
        4.3.2  Erikoismerkkien tulkintajärjestys
    4.4  Muuttujat
        4.4.1  Sisäiset muuttujat
        4.4.2  Ympäristömuuttujat
        4.4.3  Erikoisparametrit
        4.4.4  Systeemimuuttujat
        4.4.5  sh:n toimintaan vaikuttavat ympäristömuuttujat
        4.4.6  Muuttujien käsittely
        4.4.7  Positioparametrien käsittely: shift ja set
        4.4.8  Muuttujan tilapäinen sijoitus
        4.4.9  Ksh: tyypitetyt muuttujat ja taulukot
    4.5  Syöttö ja tulostus
        4.5.1  Uudelleensuuntaus
        4.5.2  Here-dokumenteista
        4.5.3  Command substitution
        4.5.4  read
        4.5.5  IFS
        4.5.6  echo
        4.5.7  Ksh: print
        4.5.8  printf
    4.6  Shell pattern matching (globbing)
        4.6.1  Tavalliset jokerimerkit
        4.6.2  Hakasulkulausekkeet
        4.6.3  Tiedostonimien lisärajoitukset
        4.6.4  Ksh:n lisäjokerit
        4.6.5  Tilde
    4.7  Erilaisista komennoista
        4.7.1  Operaattorit
        4.7.2  Varatut sanat
        4.7.3  Erityiset sisäiset komennot
        4.7.4  Tavalliset sisäiset komennot
        4.7.5  Ulkoiset komennot
    4.8  Komentorivin tulkinnasta
        4.8.1  Komentojen erotinmerkit
        4.8.2  Komentorivin käsittelyjärjestys
    4.9  Ohjausrakenteet
        4.9.1  If
        4.9.2  While
        4.9.3  Until
        4.9.4  For
        4.9.5  Break, continue
        4.9.6  : ja !
        4.9.7  Case
        4.9.8  test, [
        4.9.9  Ksh: [[... ]]
        4.9.10  exit
        4.9.11  exec
        4.9.12  eval
    4.10  Aritmetiikka
        4.10.1  Expr
        4.10.2  $((... ))
        4.10.3  Ksh: ((... ))
    4.11  Shellin optiot ja set
    4.12  Trap
5  Standardikomennot
    5.1  awk - Pattern scanning and processing language
    5.2  basename - Return nondirectory portion of pathname
    5.3  bc - Arbitrary-precision arithmetic language
    5.4  cat - Concatenate and print files
    5.5  cd - Change working directory
    5.6  chgrp - Change file group ownership
    5.7  chmod - Change file modes
    5.8  chown - Change file ownership
    5.9  cksum - Write file checksums and sizes
    5.10  cmp - Compare two files
    5.11  comm - Select or reject lines common to two files
    5.12  command - Execute a simple command
    5.13  cp - Copy files
    5.14  cut - Cut out selected fields of each line of a file
    5.15  date - Write the date and time
    5.16  dd - Convert and copy a file
    5.17  diff - Compare two files
    5.18  dirname - Return directory portion of pathname
    5.19  echo - Write arguments to standard output
    5.20  ed - Edit text
    5.21  env - Set environment for command invocation
    5.22  expr - Evaluate arguments as an expression
    5.23  false - Return false value
    5.24  find - Find files
    5.25  fold - Fold lines
    5.26  getconf - Get configuration values
    5.27  getopts - Parse utility options
    5.28  grep - File pattern searcher
    5.29  head - Copy the first part of files
    5.30  id - Return user identity
    5.31  join - Relational database operator
    5.32  kill - Terminate or signal processes
    5.33  ln - Link files
    5.34  locale - Get locale-specific information
    5.35  localedef - Define locale environment
    5.36  logger - Log messages
    5.37  logname - Return user's login name
    5.38  lp - Send files to a printer
    5.39  ls - List directory contents
        5.39.1  Epästandardien suojausbittien merkityksestä
    5.40  mailx - Process messages
    5.41  mkdir - Make directories
    5.42  mkfifo - Make FIFO special files
    5.43  mv - Move files
    5.44  nohup - Invoke a utility immune to hangups
    5.45  od - Dump files in various formats
    5.46  paste - Merge corresponding or subsequent lines of files
    5.47  pathchk - Check pathnames
    5.48  pax - Portable archive interchange
    5.49  pr - Print files
    5.50  printf - Write formatted output
    5.51  pwd - Return working directory name
    5.52  read - Read a line from standard input
    5.53  rm - Remove directory entries
    5.54  rmdir - Remove directories
    5.55  sed - Stream editor
    5.56  sh - Shell, the standard command language interpreter
    5.57  sleep - Suspend execution for an interval
    5.58  sort - Sort, merge, or sequence check text files
    5.59  stty - Set the options for a terminal
    5.60  tail - Copy the last part of a file
    5.61  tee - Duplicate standard input
    5.62  test - Evaluate expression
    5.63  touch - Change file access and modification times
    5.64  tr - Translate characters
    5.65  true - Return true value
    5.66  tty - Return user's terminal name
    5.67  umask - Get or set the file mode creation mask
    5.68  uname - Return system name
    5.69  uniq - Report or filter out repeated lines in a file
    5.70  wait - Await process completion
    5.71  wc - Word, line, and byte count
    5.72  xargs - Construct argument list(s) and invoke utility
6  *grep & regular expressions
    6.1  Yleistä
    6.2  grep - File pattern searcher
    6.3  Basic Regular Expressions
    6.4  Extended Regular Expressions
    6.5  Esimerkkejä
    6.6  Gnu extensions
7  Sed
    7.1  Johdanto
    7.2  sed-komento
    7.3  Osoitteet
    7.4  Merkkijonolausekkeet (regular expressions)
    7.5  Editointikomennot
        7.5.1  Yleistä
        7.5.2  Kokorivikomennot
        7.5.3  I/O-komennot
        7.5.4  Korvaa-komento
        7.5.5  Muunna-komento
        7.5.6  Monen rivin käsittely yhtaikaa
        7.5.7  Apumuistin käyttö
        7.5.8  Suorituksen ohjauskomennot
        7.5.9  Sekalaisia komentoja
    7.6  Rajoituksia
    7.7  Esimerkkejä
    7.8  Esimerkki: C-prototyyppien muodostus
8  Awk
    8.1  Awkin käynnistys
    8.2  Awk-ohjelman rakenne
    8.3  Merkkijonovakiot ja -mallit
    8.4  Tietueet ja kentät
    8.5  Muuttujat
        8.5.1  Systeemimuuttujat
        8.5.2  Taulukot
        8.5.3  Moniulotteiset taulukot
    8.6  Laskutoimitukset, lausekkeet, operaattorit
    8.7  Syöttö ja tulostus
        8.7.1  Print
        8.7.2  Printf
        8.7.3  Getline
        8.7.4  Uudelleensuuntaus
        8.7.5  Close()
        8.7.6  System()
    8.8  Ohjausrakenteet
        8.8.1  If
        8.8.2  While
        8.8.3  Do
        8.8.4  For
        8.8.5  Break ja continue
        8.8.6  Next
        8.8.7  Exit
    8.9  Matemaattiset funktiot
    8.10  Merkkijonofunktiot
    8.11  Omien funktioiden määrittely
    8.12  Awkin versioista
    8.13  Esimerkkejä
    8.14  Awk vs. sed

1  Johdanto

1.1  Kurssin tavoite

Kurssi on tarkoitettu lähinnä Unix-järjestelmään sovellusohjelmia kirjoittaville ohjelmoijille sekä järjestelmän ylläpitäjille (tai sellaisiksi aikoville), ensisijaisena päämääränä oppia ymmärtään shellien toimintaa, käyttämään perustyökaluohjelmia sekä kirjoittamaan toimivia, luotettavia, tehokkaita ja kohtuullisen siirrettäviä shell-skriptejä.

1.2  Esitiedot

Pohjatiedoiksi oletetaan Unixin peruskäsitteiden tuntemusta (tiedostorakenne, hakemistot, prosessit) ja kokemusta sen interaktiivisesta käytöstä (editorit, tiedostojen ja hakemistojen luonti jne), perusohjelmointitaitoa jollakin sopivalla ohjelmointikielellä (vähintään kurssia TIE120 Ohjelmointi vastaava) sekä C-kielen perusteita (ymmärtämistä).

1.3  Kirjallisuutta

Kurssis kotisivu löytyy osoitteesta

http://www.mit.jyu.fi/opiskelu/kurssit/unixshell01/

2  Eri shelleistä ja standardeista

Erilaisia shellejä on Unix-maailmassa lukuisia, ja shell-ohjelmien eli skriptien pahin ongelma onkin heikko siirrettävyys.

Jonkinlaisena yhteisenä tekijänä voidaan pitää POSIXin (Portable Operating System Interface -komitea) vuonna 1992 hyväksyttyä standardia (IEEE 1003.2, yleisesti tunnettu nimellä POSIX.2; jatkossa ``POSIX-yhteensopiva'' tarkoittaa ko. standardin mukaista): Jokseenkin jokaisesta modernista Unixintapaisesta (ja aika monesta muustakin) käyttöjärjestelmästä löytyy jokin ainakin melkein POSIX-yhteensopiva shell. Samassa standardissa määriteltiin myös yleisten työkaluohjelmien ominaisuudet, ja niidenkin osalta useimmat Unixit alkavat olla aika standardinmukaisia, joskin eroja vielä löytyy. Toisaalta POSIX-yhteensopivia shellejä yms saa myös moniin hyvinkin vähän Unixmaisiin käyttöjärjestelmiin eri MS-Windowseista alkaen.

POSIXin shell-standardi pohjautuu lähinnä Bourne ja Korn shelleihin, ennen kaikkea jälkimmäisen versioon ksh88. Mitään ``puhdasta POSIX-shelliä'' ei sinänsä ole olemassa, esim. HP-UX:n ``POSIX sh'' sisältää joukon ksh88:n piirteitä jotka POSIX jätti standardista pois.

Ehkä tärkein POSIX-tyyppinen shell nykyisin onkin juuri Korn shell eri versioineen, etenkin ksh88, joka on nykyisin vakiona lähes kaikissa kaupallisissa Unixeissa (uudempi ksh93 on harvinaisempi, vaikka se onkin ilmaiseksi saatavissa ei-kaupalliseen käyttöön); toinen erityismaininnan arvoinen on Gnu-projektin tuottama bash, jota etenkin Linux on levittänyt tehokkaasti.

Eri ympäristöissä POSIX-yhteensopivimpia shellejä ovat: HP-UX:ssä (versiosta 10 alkaen) /usr/bin/sh, SunOS:ssä /usr/bin/ksh, Linuxissa /bin/ksh tai sen puuttuessa /bin/zsh tai /bin/bash. (Erityisesti SunOS:ssä /bin/sh ei ole POSIX-yhteensopiva vaan klassinen Bourne sh. Muualla yleensä /bin/sh on linkki johonkin sopivaan shelliin.)

Olemassa on myös iso joukko shellejä, jotka eivät yritäkään olla POSIX-yhteensopivia, erityisesti C-shell (csh) variantteineen (kuten tcsh). Tällä kurssilla niihin ei juuri kajota, vaan keskitytään Bourne-tyyppisiin shelleihin ja erityisesti POSIXin standardoimiin piirteisiin; lisäksi lähinnä ksh88:n ja bashin tärkeimpiä lisäominaisuuksia käsitellään jonkin verran.

Samoin työkaluohjelmista käytetään ensisijaisesti POSIX-versioita, mutta siirrettävyyden kannalta tärkeimpiä eroja etenkin BSD:n (Berkeley Standard Distribution) versioihin otetaan myös esille.

(Mainittakoon erityisesti että SunOS:n /bin/awk ei ole POSIX-yhteensopiva, sen sijaan siellä on /usr/xpg4/bin/awk joka on sama kuin /usr/bin/nawk ja se on ainakin suunnilleen POSIXin mukainen.)

3  Mitä shell yleensä tekee?

Shellin historiallisesti ensimmäinen ja edelleen ensisijainen tehtävä on toimia laukaisualustana muille ohjelmille. Sen lisäksi nykyaikaiset shellit osaavat tehdä itsekin melkoisen määrän asioita, ja ovat sellaisenaankin monipuolisia ohjelmointikieliä. Silti shell-skriptit ovat suurelta osin muiden ohjelmien kutsumista ja niiden tulosten yhdistelemistä, ja olennainen osa shell-ohjelmointitaitoa onkin yleisten apuohjelmien hallitseminen.

Shell tulkitsee tiedostosta tai käyttäjältä lukemiaan komentoja normaalisti riveittäin. Interaktiivisessa käytössä välissä on komentorivin editointiin liittyviä toimintoja; niihin ei tässä puututa vaan tutkitaan mitä shell tekee saadessaan valmiin rivin käsiteltäväkseen.

3.1  Esimerkki minimalistisesta shellistä

Ohessa (minish.c) on yksinkertaisen shellin C-kielinen lähdekoodi. Sen kääntämiseen riittää
cc -o minish minish.c
(Olettaen että cc on ANSI-C kääntäjä; esim. HP-UX:ssä siihen tarvitaan optio -Aa.)

Minish on nimensä mukaisesti minimalistinen: Se ei ymmärrä mitään optioita, argumenttina sille voi antaa yhden tiedostonimen jolloin se lukee komentoja sieltä, muussa tapauksessa se lukee niitä stdinistä. Sen ``kieli'' on äärimmäisen yksinkertainen: se tunnistaa välilyönnit argumenttien erottimiksi, tulkitsee #:lla alkavat rivit kommenteiksi, ja tuntee yhden sisäisen komennon (exit) - ja osaa kutsua ulkoisia ohjelmia ja välittää niille parametreja.

Kaikki shellit osaavat samat asiat (jos kohta useimmat paljon muutakin), erityisesti viimeksimainittu on jokaisen shellin pääsilmukan ydin.

Moiseen minishellin tarvittava koodi on yllättävän lyhyt ja yksinkertainen, mutta se kannattanee kuitenkin käydä tarkemmin läpi:

Luettuaan komentorivin minish tekee seuraavat toimenpiteet:

Erityisesti lapsiprosessin käynnistysvaihe (fork()) on Unixille tyypillinen, ja sitä kannattaa miettiä niin että varmasti ymmärtää asian.

Tällä shellillä voidaan kirjoittaa ihan oikeita shell-skriptejä:

echo Hello, world

Jos tuo talletetaan tiedostoon hello.sh, se voidaan nyt suorittaa komennolla minish hello.sh (olettaen että minish on $PATHissa). Useimmissa Unixeissa siitä voidaan myös tehdä sellaisenaan suoritettava lisäämällä alkuun shell-määritys tyyliin #!/home/t/tt/minish ja asettamalla suoritusbitti päälle (chmod +x hello.sh), ja sitten sen voi suorittaa suoraan nimellä:

./hello.sh

Huomaa että echo on minish:lle ulkoinen komento, ja tuon skriptin toimivuus edellyttää, että se löytyy $PATHista. Näin vaikka minish ei itse $PATHista mitään ymmärräkään: se kuitenkin säilyttää sen arvon ja välittää sen edelleen execvp():lle joka osaa sitä käyttää.

Joskus on vaikea tietää mitä shell tekee ja mitä shellin kutsuma komento tekee. Tällöin voi olla hyödyllistä katsoa mitä tapahtuu kun ko. komentoa kutsutaan minish:lla. Kokeile esim. seuraavia sillä ja jollain muulla shellillä:

echo hello,  world!
echo "hello,  world!"
echo *
echo \\\\
echo "\\\\"
echo '\\\\'
ls *

4  POSIX-shell-ohjelmoinnin perusteet

4.1  Shell-skriptien suoritustavat

Shell-skriptin voi suorittaa kolmella perustavalla:

 1. Antamalla sen shellille argumenttina:
  sh [options ] file [argument...]
  Tällöin tiedoston pitää olla oletushakemistossa tai $PATHissa olevassa hakemistossa, tai sille pitää antaa (absoluuttinen tai suhteellinen) hakemistopolku. (Huom. kaikki shellit eivät kunnioita $PATHia tässä yhteydessä. Täydellinen polku toimii aina.)

  Tämä käynnistää uuden shellin, joka suorittaa skriptin. Uusi shell ei välttämättä ole sama kuin käynnissä oleva: tässä se voidaan (ja täytyy) nimetä suoraan komentorivillä (ja normaalit hakusäännöt määräävät mistä se löytyy, yleensä $PATHista).

  Uusi shell perii nykyisen ympäristömuuttujat muttei sisäisiä muuttujia eikä kaikkia muitakaan asetuksia (tästä enemmän myöhemmin).

 2. Kirjoittamalla tiedoston nimen sellaisenaan (mahdollisten argumenttien kanssa), on oltava $PATHissa, tai hakemistopolun kanssa. Huom. nyt sitä ei etsitä oletushakemistosta (ellei tämä ole $PATHissa). Lisäksi tiedoston suoritusbitin on oltava päällä (chmod +x). Siis esim.
  ./file.sh arg1 arg2

  Tässäkin käynnistyy uusi shell suorittamaan skriptiä, mutta mikä, riippuu tiedoston sisällöstä hieman monimutkaisella tavalla, joka vielä on systeemiriippuvainen ja standardoimaton (POSIX nimenomaan jätti asian auki), mutta yleensä se käy näin:

  Pääsääntöisesti skriptitiedoston alkuun kannattaa aina laittaa #! -rivi, vaikkei POSIX sitä vaadikaan. (Huom. jotkin systeemit vaativat välilyönnin !:n perään, eikä se missään tiettävästi haittaa, joten sitäkin kannattaa käyttää.) Huomaa kuitenkin että polkua voi joutua muuttamaan siirrettäessä skriptiä koneesta toiseen (sh:n jne sijainti vaihtelee).

  Tämä tapa on itse asiassa sama jolla yleensäkin suoritetaan ulkoisia komentoja.

 3. Kirjoittamalla . file
  ts. piste ja tiedostonimi; tiedoston hakuehdot kuten edellisessä ($PATH tai polku), mutta suoritusbittiä ei tarvita.

  Tämä eroaa edellisistä sillä ratkaisevalla tavalla, että shell suorittaa tiedoston sisältämät komennot itse: uutta prosessia ei käynnistetä, sisäiset muuttujat näkyvät (myös parametrit, komentorivillä tiedostonimen perässä mahdollisesti annetut argumentit eivät välity), kaikki asetukset säilyvät ja skriptin mahdollisesti tekemät muutokset muuttujiin yms jäävät voimaan. Tiedoston alussa mahdollisesti olevalla #!-rivillä ei ole merkitystä.

  Huom. kaksi edellämainittua toimii kaikissa shelleissä, tämä vain Bourne-tyyppisissä (mukaanlukien kaikki POSIX-yhteensopivat). Muissa shelleissä on kyllä yleensä omia vastaavia komentojaan (esim. csh:ssä source, mutta niillä voi aina kutsua vain saman shellin skriptejä).

4.2  Funktiot

Shellissä voi määritellä funktioita tyyliin

funcname() {
  ...
}

Funktiot toimivat kuin skriptit skriptin sisällä: Olennaisesti saman vaikutuksen voi saada kirjoittamalla uuden, erillisen skriptin, mutta funktiot ovat nopeampia jos niitä kutsutaan toistuvasti (jäävät muistiin) ja helpottavat koodin ylläpitoa, kun loogisesti yhteenkuuluvia kokonaisuuksia voi sijoittaa samaan tiedostoon.

Funktionmäärittelyn sisällä mahdollisesti olevia erikoismerkkejä ei käsitellä määrittelyvaiheessa, vaan vasta funktiota suoritettaessa.

Funktio perii kutsuvan skriptin ympäristön, trap-asetukset, optiot jne, mukaanlukien muuttujat paitsi parametrejä $1, $2..., jotka saavat arvoikseen funktion kutsussa annetut argumentit, sekä $#, joka on niiden lukumäärä. (Joissakin shelleissä myös $0 muuttuu, mutta POSIXin mukaan sen ei pitäisi.)

Kaikki funktion käyttäjät muuttujat (em. parametreja lukuunottamatta) ovat globaaleja ja vaikuttavat kutsuvaan skriptiin.

Funktion suoritus loppuu sen lopettavaan }-merkkiin tai return-käskyyn, ja paluuarvo on sama kuin sen viimeksi suorittaman komennon. (Funktion määrittelyn paluuarvo on 0 jos se onnistui, muuten jotain positiivista.)

Funktiomäärittelyn voi poistaa komennolla unset -f funcname.

Funktiot eivät periydy alishelleille.

4.2.1  Funktiot ksh:ssa

Ksh88 eroaa POSIXista funktioiden käsittelyssä muutamalla tärkeällä tavalla:

4.2.2  Aliakset ksh:ssa

POSIX ei tunne aliaksia, mutta jokseenkin kaikki POSIX-yhteensopivat shellit tuntevat. Ksh:ssa ne määritellään näin:

alias name=definition

Huom. =:n ympärillä ei saa olla tyhjää.

Aliaksille ei voi määritellä argumentteja, mutta aliaksen perässä oleva teksti jää sinne kun aliaskorvaus on tehty ja ajaa saman asian monessa yhteydessä (monimutkaisemmissa tarpeissa käytä funktiota).

Alias korvataan määrittelyllään vain rivin alussa, paitsi jos aliasmäärittely loppuu välilyöntiin, jolloin seuraavallekin sanalle tehdään aliaskorvaus tarvittaessa.

Aliaksia voi ketjuttaa, ts. aliaksen määrittely voi olla toinen alias.

Aliaksen voi poistaa komennolla unalias name. (unalias ei tunne mitään jokerimerkkejä, aliakset on poistettava yksitellen.)

Aliakset eivät periydy alishelleille.

Ksh määrittelee automaattisesti pysyvät aliakset joukolle yleisiä komentoja (sekä niiden löytämisen nopeuttamiseksi että Troijan hevosten teon vaikeuttamiseksi).

Yleensä skripteissä aliaksille on vähän tarvetta, funktiot toimivat paremmin; aliakset onkin ajateltu lähinnä interaktiiviseen käyttöön. Silti ne toimivat myös skripteissä ja saattavat aiheuttaa yllätyksiä ellei niitä ota huomioon.

4.3  Erikoismerkit

Shell tulkitsee joukon merkkejä omalla tavallaan, antaa niille erikoismerkityksen joka on poistettava (suojattava ne shellin tulkinnalta) jos sen haluaa estää.

Seuraavat erikoismerkit pitää aina suojata, jos niiden haluaa esittävän itseään:

| & ; < > ( ) $ ` \ " '
sekä välilyönti, tabulaattori ja rivinvaihto.

Seuraavat pitää suojata joissakin yhteyksissä muttei aina (kannattaa suojata varmuuden vuoksi ellei ole varma):

* ? [ # ~ = %

Shell tunnistaa muitakin erikoismerkkejä joissakin yhteyksissä, mutta niitä ei tarvitse suojata koska niillä on erikoismerkitys vain ko. yhteydessä.

Alkuperäisessä Bourne sh:ssa oli erikoismerkitys myös hattumerkillä ^ (se tarkoitti samaa kuin putkimerkki | nykyisin), joten joskus näkee sitäkin suojattavan; nykyisissä shelleissä se ei ole tarpeen.

4.3.1  Suojauskeinot

Erikoismerkkien suojaukseen on kolme tapaa:

Huom. nämä suojaavat erikoismerkit shellin tulkinnoilta, eri komennot saattavat tulkita niitä tai muita merkkejä kuitenkin, ja jos sama merkki on erikoinen sekä shellin että jonkin komennon mielestä, se voi olla tarpeen suojata kahdesti, esim.
tr '\\' /
tai
tr \\\\ /
Kummassakin tr saa argumentikseen kaksi kenoviivaa jotka se puolestaan tulkitsee yhdeksi.
Samoin esim. option alun merkkinä toimivaa viivaa ei voi näin suojata, vaan siihen tarvitaan komennosta riippuva optio, yleensä --:
rm -- -viivafile
tai muu vastaava keino:
rm ./-viivafile

4.3.2  Erikoismerkkien tulkintajärjestys

Shell laajentaa tekstikorvauksia aiheuttavat erikoismerkit komentoriviltä seuraavan toimintajärjestyksen mukaisesti:

 1. Tilde ~ , muuttujat ja parametrit ja komentokorvaus tehdään (erikoismerkit ~ , $ ja ` tulkitaan) vasemmalta oikealle (tai oikealta vasemmalle jos käytössä oleva kieli niin määrää)
 2. Rivi pilkotaan $IFS:in sisällön määräämällä tavalla kentiksi
 3. Tiedostonimet (polut) levitetään (*, ? jne)
 4. Lainausmerkit poistetaan (\, ` ja ")

Operaattorit ja uudelleensuuntausmerkit käsitellään myöhemmässä vaiheessa.

4.4  Muuttujat

4.4.1  Sisäiset muuttujat

Yksinkertaisia muuttujia luodaan ja niille asetetaan arvo tyyliin

varname=value

Huom. yhtäsuuruusmerkin ympärillä ei saa olla välilyöntejä.

Muuttujanimessä sallittuja merkkejä ovat kirjaimet, numerot ja alaviiva; ensimmäisen on oltava kirjain.

Muuttujan arvoon viitataan syntaksilla $varname tai ${varname}; ts. jos komentorivillä esiintyy  $varname, se korvataan muuttujan varname arvolla.

Muuttujanimi on suljettava aaltosulkuihin silloin, kun seuraavakin merkki voisi olla osa muuttujanimeä (se on kirjain, numero tai alaviiva). Vertaa:

K=a
Kalle=n
echo $Kalle
echo ${K}alle

Muuttujan voi hävittää komennolla unset varname (yksitellen - POSIXin unset ei ymmärrä mitään jokerimerkkejä).

Muuttujasta voi tehdä vakion komennolla readonly varname[=value]. Kaikki vakiot voi listata komennolla readonly -p. Vakion arvoa ei voi muuttaa eikä sitä voi hävittää unsetilla.

4.4.2  Ympäristömuuttujat

Ympäristömuuttujat eroavat sisäisistä siinä, että ne periytyvät aliprosesseille. Muuttujan voi määritellä ympäristömuuttujaksi komennolla. Käänteistä toimintoa ei ole mutta ympäristömuuttujankin voi hävittää unsetilla.

export varname...

Lisäksi jos optio -a on voimassa, kaikista luotavista muuttujista tulee automaattisesti ympäristömuuttujia. Ympäristömuuttuja voi olla vakio (readonly ), mutta readonly -attribuutti ei välttämättä periydy (riippuu shellistä).

4.4.3  Erikoisparametrit

Edellisten lisäksi shell käyttää joukkoa erikoismuuttujia, jotka tunnistaa siitä, että ne eivät ala kirjaimella. Niitä ei voi exportata ja ne käyttäytyvät joissakin tilanteissa muutenkin eri tavoin kuin normaalit muuttujat.

Jos sh-skriptille annetaan argumentteja (optioiden lisäksi), ne talletetaan ns. positioparametreihin (positional parameters) $1, $2,... (Funktion sisällä positioparametrit viittaavat funktion kutsussa annettuihin argumentteihin, kuten edellä on todettu.)

Sen lisäksi sh määrittelee automaattisesti seuraavat parametrit:

* Kaikki positioparametrit yhtenä merkkijonona
@ Kaikki positioparametrit erillisinä
0 skriptin nimi
# Positioparametrien lukumäärä
? Viimeksi suoritetun komennon palauttama status
- Voimassa olevat optiot
$ Shellin process id
! Viimeksi käynnistetyn taustaprosessin id

Kaksi ensimmäistä tarvitsevat lisäselitystä. Ne eroavat toisistaan ainoastaan siinä, miten ne käyttäytyvät tuplalainausmerkeissä ": "$*" on yksi merkkijono joka sisältää kaikki parametrit välilyönnillä eroteltuina (tai oikeammin $IFS:n ensimmäisellä merkillä - enemmän siitä myöhemmin). Ts. echo "$*" käyttäytyy kuin
echo "$1 $2 $3 ..."

"$@" taas toimii kuin kaikki parametrit olisi yksitellen suljettu lainausmerkkeihin:
echo "$1" "$2 "$3" ....

4.4.4  Systeemimuuttujat

POSIX määrittelee seuraavat yleiset ympäristömuuttujat - ei vaadi että niiden pitäisi olla olemassa mutta jos ne ovat, niiden merkityksen pitää olla tämä:

HOME Käyttäjän kotihakemisto
LANG Oletuskieli (locale ) niille, joille sitä ei ole erikseen määrätty LC_*-muuttujalla
LC_ALL Kieliasetus - ohittaa LANG- ja muut LC_*-muuttujat
LC_COLLATE Kieliasetus aakkosjärjestyksen määräämiseen (lajittelu, regexp-luokat)
LC_CTYPE Kieliasetus merkkien luokitteluun (määrää mitkä ovat numeroita ja kirjaimia jne)
LC_MESSAGES Kieliasetus systeemin viesteille
LC_MONETARY Kieliasetus rahamäärien muotoilulle
LC_NUMERIC Kieliasetus lukujen muotoilulle (esim. desimaalipilkku vs. -piste)
LC_TIME Kieliasetus päivämäärän ja kellonajan muotoilulle
LOGNAME Käyttäjätunnus
PATH Hakupolku, lista tiedostoista joista komentoja etsitään, eroteltuina kaksoispisteillä. Tyhjä (kaksi peräkkäistä kaksoispistettä tai kaksoispiste alussa tai lopussa) vastaa oletushakemistoa (.) - tätä ei kuitenkaan pitäisi käyttää vaan mieluummin eksplisiittistä pistettä jos sitä halutaan.
SHELL Käyttäjän oletusshell
TMPDIR Käyttäjien kirjoitettavissa oleva tilapäinen hakemisto
TERM Päätetyyppi
TZ Aikavyöhyke

Nuo ovat siis periaatteessa yhteisiä kaikille komennoille. Lisäksi yksittäiset POSIXin tuntemat komennot käyttävät seuraavia muuttujia:

CDPATH (cd), COLUMNS (ls), DEAD, MAILRC (mailx), IFS (sh), LPDEST, PRINTER (lp), MAKEFLAGS (make), OPTARG, OPTIND (getopts).

Näihin palataan tarkemmin myöhemmin.

4.4.5  sh:n toimintaan vaikuttavat ympäristömuuttujat

POSIX määrittelee sh:n ei-interaktiiviseen toimintaan vaikuttaviksi vain muuttujat HOME, PATH, LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE ja LC_MESSAGES, jotka on kuvattu edellä, sekä sh-spesifin muuttujan IFS.

IFS (Input Field Separators) määrittelee erotinmerkit syöttörivien lukemiseen ja parametrien ja komentokorvauksen tulosten kenttien erotteluun (siitä enemmän näiden yhteydessä). Oletusarvo on välilyönti + tab + newline (myös jos sitä ei ole asetettu lainkaan, mutta ei jos se on tyhjä).

POSIX.2 välttää ottamasta kantaa sh:n interaktiiviseen käyttöön, mutta luettelee kuitenkin seuraavat siihen mahdollisesti vaikuttavia muuttujia:

ENV FCEDIT HISTFILE HISTSIZE LINENO MAIL PPID PS1 PS2 PS4

Osa näistä vaikuttaa ainakin epäsuorasti skripteihinkin, joten palaamme niihin myöhemmin. (Ksh käyttää muuttujaa PS3 select-komennossaan.)

4.4.6  Muuttujien käsittely

Muuttujien (ja parametrien) arvoon viitatessa niille voi samalla tehdä joitakin testejä ja muokkaustoimintoja. Yleinen syntaksi on ${varname oper [arg]}
eli ${}:n sisällä muuttujan nimen perään lisätään operaattorimerkki ja sen argumentti.

Seuraavat testaavat muuttujien olemassaoloa:

${varname:-word} Jos nimetty muuttuja on olemassa ja epätyhjä, palauttaa sen arvon, muuten tekstin word.
${varname:=word} Kuten yllä, mutta lisäksi asettaa muuttujan arvoksi word
${varname:+word} Jos nimetty muuttuja on olemassa ja epätyhjä, palauttaa tekstin word, muuten tyhjän.
${varname:?message} Jos nimetty muuttuja on olemassa ja epätyhjä, palauttaa sen arvon, muuten aiheuttaa virheen viestinä varname: message (tai varname: parameter null or not found jos message on tyhjä)

Kaikissa noissa kaksoispisteen voi jättää pois, jolloin ne hyväksyvät myös tyhjän muuttujan.

Seuraavilla voi muokata (tutkia) muuttujan arvoa, tai palauttaa vain osan siitä:

${#varname} Palauttaa muuttujan pituuden (merkkeinä)
${varname%pattern} Poistaa muuttujan lopusta lyhimmän pattern ia vastaavan merkkijonon, jos mahdollista, ja palauttaa tuloksen (ei muuta itse muuttujaa)
${varname%%pattern} Kuten yllä, mutta poistaa lopusta pisimmän mahdollisen merkkijonon
${varname#pattern} Kuten yllä, mutta poistaa alusta lyhimmän merkkijonon
${varname##pattern} Kuten yllä, mutta poistaa alusta pisimmän mahdollisen merkkijonon

4.4.7  Positioparametrien käsittely: shift ja set

Positioparametrien käsittelyyn on kaksi erityiskomentoa (funktion sisällä nevaikuttavat funktion parametreihin):

shift [n]

hukkaa n ensimmäistä parametria ($0:aa ei lueta mukaan) ja siirtää seuraavia vastaavasti alkuun päin ($n:stä tulee $1 jne).

set [--] par1 ...

asettaa kerralla kaikki positioparametrit uusiksi. Rajoitin -- tarvitaan jos ensimmäinen parametri alkaa viivalla. (Näin siksi että set-komennolla on toinenkin tehtävä: sillä voi asettaa shellin optioita.)

4.4.8  Muuttujan tilapäinen sijoitus

Muuttujalle voi antaa arvon vain yhden komennon suorituksen ajaksi:

var=value command

Tällöin muuttuja asetetaan suoritettavan komennon ympäristöön mutta asetus ei jää voimaan komennon päätyttyä. (Poikkeuksena erityiset sisäiset komennot, joista myöhemmin enemmän.)

4.4.9  Ksh: tyypitetyt muuttujat ja taulukot

Bourne sh ja POSIX sen myötä tuntee vain yhdentyyppisiä muuttujia, merkkijonoja, joita sitten voidaan tarvittaessa tulkita luvuiksikin. Ksh88 tuntee erillisen kokonaislukutyypin, taulukot sekä joukon muita ominaisuuksia joita muuttujille voi määritellä. Ksh93 tuntee liukuluvutkin.

Muuttujille annetaan tyyppi komennolla typeset, jolla on melkoinen liuta optioita, seuraavassa tärkeimmät:

-i kokonaislukumuuttuja
-l merkkijono jossa isot kirjaimet muutetaan automaattisesti pieniksi
-u merkkijono jossa pienet kirjaimet muutetaan automaattisesti isoiksi
-r read-only muuttuja, jota ei voi sen jälkeen muuttaa

Taulukota puolestaan voi luoda komennolla
set -A nimi alkio1 alkio2 ...
tai alkioittain tyyliin x[0]=a, ja taulukon alkioihin viitataan tyyliin ${x[a]}. Alkioiden indeksointi alkaa nollasta ja yläraja voi olla suhteellisen pieni (ksh88:ssa 1023).

4.5  Syöttö ja tulostus

4.5.1  Uudelleensuuntaus

Komentojen (mukaanlukien funktiot) syöttöä ja tulostusta voi ohjata seuraavilla tavoilla:

n > file Ohjaa tiedostokahvan n (tai sen puuttuessa 0:n eli standard outputin) tiedostoon file; jos tiedosto on ennestään olemassa se tuhoutuu, tai jos noclobber -optio on voimassa, aiheutuu virhe. tulostuksen tiedostoon file
n < file Ohjaa tiedostokahvan n (tai sen puuttuessa 1:n standard inputin) lukemaan tiedostosta file
n >> file Kuten > mutta kirjoittaa mahdollisesti olemassaolevan tiedoston loppuun.
n > | file Kuten > mutta tuhoaa olemassaolevan tiedoston optiosta noclobber riippumatta
n < > file Kuten > mutta suuntaa sekä syötön että tulostuksen
n << word Kääntää syötön lukemaan perässä seuraavaa tekstiä (ns. here-document) sanaan word saakka
n > &m Kääntää tiedostokahvan n (tai stdoutin) tulostuksen ennestään auki olevaan tiedostokahvaan m, tai jos m :n paikalla on -, sulkee tiedostokahvan n
n < &m Kääntää tiedostokahvan n (tai stdinin) lukemaan auki olevasta tiedostokahvasta m, tai jos m :n paikalla on -, sulkee tiedostokahvan n
cmd1 | cmd2 Ohjaa cmd1 :n stdoutin cmd2 :n stdiniin. Huom. cmd2 saatetaan suorittaa samassa (ksh tekee näin) tai alishellissä; yleensä siihen ei voi luottaa kumminkaan päin.

Ksh tuntee lisäksi seuraavat:

cmd |& Käynnistää co-prosessin: siirtää komennon suorituksen taustalle mutta jättää sen I/O:n sidotuksi emoprosessiin
n > &p ohjaa tulostuksen co-prosessille
n < &p ohjaa syötön co-prosessille

Huom. Tiedostokahvanumero n pitää erottaa edeltävästä tekstistä välilyönnillä tms, ja toisaalta sen ja siihen kuuluvan uudelleensuuntausmerkin välissä ei saa olla välilyöntiä. (Sen jäljessä, ennen tiedostonimeä, tyhjää saa olla muttei tarvita.) Vertaa seuraavia:

cat file22>foo
cat file2 2>bar
echo 1 2>foo
echo 1 2 >bar

Tiedostonumeron yläraja on toteutuskohtainen, kuitenkin ainakin 0-9 toimivat aina, ja 0 (stdin), 1 (stdout) ja 2 (stderr) ovat valmiiksi auki.

Uudelleensuuntausmerkit tulkitaan ennen komentoa, niinpä ne voi sijoitella komentoriville melko vapaasti. Vertaa:

echo kala >fisu
>fisu echo kala
echo >fisu kala
echo 4 + 2 > 5 - 3
echo 4 + 2> 5 - 3
echo 4 +2> 5 - 3
echo 4+2>5-3

Huom. erityiset sisäiset komennot ja varatut sanat voivat käyttäytyä poikkeavasti tässä suhteessa. Pääsääntöisesti uudelleensuuntaukset kannattanee sijoittaa komennon jälkeen.

4.5.2  Here-dokumenteista

Ns. here-document on erikoistapaus uudelleensuuntauksesta: se ohjaa syötön tulemaan skriptissä itsessään seuraavasta tekstistä rajasanaan saakka. Jos sana tai sen osakin on suojattu, teksti luetaan sellaisenaan, muussa tapauksessa tekstilaajennukset tehdään kuten tuplalainausmerkeissä. Lisäksi sanan alussa mahdollisesti oleva tavuviiva tarkoittaa sisennystä tab-merkeillä (ei välilyönnein).

Esim. Tulostetaan muuttujien X, Y ja Z nimet ja arvot:

cat <<EOF
X=$X
Y=$Y
Z=$Z
EOF

4.5.3  Command substitution

Komennon tulostuksen voi muuttaa merkkijonoksi komentorivillä kahdella vaihtoehtoisella syntaksilla:

 1. takaheittomerkillä ` komennon molemmin puolin:
  x=`date`
 2. dollaria seuraavilla suluilla:
  x=$(date)

Jälkimmäinen on jokseenkin aina parempi vaihtoehto, se on selkeämpi erityisesti useampia sisäkkäisiä korvauksia käytettäessä ja erikoismerkkien suojaussääntö sille on parempi.

Ksh (mutta ei POSIX) tuntee erikoistapauksena syntaksin $(<file), joka tekee olennaisesti saman kuin $(cat file) käynnistämättä uutta prosessia.

4.5.4  read

Komento

read [-r] muuttujalista

lukee yhden rivin stdin istä (jonka tietty voi uudelleensuunnata), ja purkaa sen $IFS:n sisällön rajaamiin kenttiin ja tallettaa tulokset listan muuttujiin. Jos muuttujia on liian vähän, kaikki loput kentät talletetaan viimeiseen, jos liikaa, viimeiset jäävät tyhjiksi. Jos rivi loppuu kenoviivaan, lukee seuraavankin rivin paitsi jos -r optio on annettu.

Esim. Mitä seuraava tekee? Miksi? Vertaa ksh:ta ja bashia.

echo a b | read x
echo $x

4.5.5  IFS

Muuttuja IFS vaikuttaa syöttöön sen verran monimutkaisella tavalla, että se ansaitsee oman kappaleensa.

POSIXin mukaisissa shelleissä IFS vaikuttaa vain muuttuja- ja komentokorvauksen tulokseen, ei kuitenkaan tuplalainausmerkkien sisällä, sekä read-komentoon. Vanhemmissa shelleissä se saattaa vaikuttaa komentorivin tulkintaan muutenkin.

IFS:n eri arvot vaikuttavat seuraavasti:

 1. Jos IFS on (oletusarvo) välilyönti+tab+rivinvaihto, tai sitä ei ole lainkaan, ko. merkit syötön alussa ohitetaan ja mielivaltainen ei-tyhjä joukko niitä toimii yhtenä erottimena.
 2. Jos IFS on tyhjä, kenttiä ei pilkota lainkaan.
 3. Muussa tapauksessa sovelletaan järjestyksessä seuraavia:

  1. IFS:n mahdollisesti sisältämät tyhjämerkit ohitetaan rivin alussa ja lopussa
  2. jokainen ei-tyhjä IFS:n merkki ja sen ympärillä mahdollisesti olevat tyhjät IFS:n merkit tulkitaan yhdeksi erottimeksi
  3. ei-tyhjä joukko IFS:ssä olevia tyhjiä tulkitaan yhdeksi erottimeksi

Esimerkki:
echo x , y  z |(IFS=' ,' read a b c; echo "a=$a,b=$b,c=$c")
a=x,b=y,c=z

Huom. Tämä tuntuu olevan vaikea asia, etenkin viimeinen kohta; esim. bash ei osaa sitä ainakaan vielä versiossa 2.03. Yleensä ei kannattane käyttää IFS:ssä oletuksen lisäksi kuin yksimerkkisiä arvoja (ja sittenkin varautua siihen että tyhjiä hukkuu kuitenkin).

Lisää esimerkkejä:

x='1 + 2'
expr $x
IFS=:
expr $x
expr 1 + 2

4.5.6  echo

Echo tulostaa merkkijonon stdout'iin. Sillä ei ole mitään siirrettäviä optioita: SysV:n ja BSD:n versiot olivat liian erilaisia että POSIXkaan olisi saanut niitä yhdistettyä.

BSD:n echo tuntee yhden option: -n, joka jättää rivinvaihdon tulostuksesta pois.

SysV:n echo ei tunne optioita mutta sen sijaan tulkitsee argumenteissaan olevia kenoviivoja seuraavasti:

\b backspace
\c jättää rivinvaihdon pois
\f formfeed (sivunvaihto)
\n ylimääräinen rivinvaihdon
\r cr (telanpalautus)
\t tab
\v vertical tab
\\ \
\0num oktaalilukua num vastaava merkki

Gnu-projektin echo toimii kuten BSD:n mutta tunnistaa lisäksi option -e, joka saa sen tulkitsemaan kenoviivan sysV:n tyyliin. (Gnu echo:n uudemmat versiot tuntevat muitakin optioita.)

Yleisesti echoa ei voi käyttää siirrettäväksi aiotussa skriptissä jos pitää tulostaa kenoviivoja, viivalla alkava rivi tai jotakin ilman rivinvaihtoa.

4.5.7  Ksh: print

Ksh tarjoaa echon korvikkeeksi komentoa print. Se ymmärtää sekä BSD:n echo:n -n -option että samat kenoviivakonventiot kuin SysV:n echo, mutta ne saa pois päältä optioilla -r. Muista optioista mainittakoon -un, joka ohjaa tulostuksen tiedostokahvaan n, sekä -p, joka ohjaa sen co-prosessille.

4.5.8  printf

printf format [arguments...]

tarjoaa muotoillun tulostuksen suunnilleen samalla tavalla kuin C:n printf() (liukulukutulostusta lukuunottamatta). Lisäformaattina %b ymmärtää samat kenoviivakonventiot kuin sysV:n echo. Formaateilla b, c ja s argumentti tulkitaan aina merkkijonoksi, muuten C:n mukaisesti.

Jos argumentteja on enemmän kuin formaatissa kenttämäärityksiä, formaattia käytetään uudelleen alusta.

Haluttaessa vähänkään monimutkaisempaa tulostusta, printf on ainoa edes kohtuullisen siirrettävä keino.

4.6  Shell pattern matching (globbing)

Shell käyttää tiedostonimien tulkintaan ja joihinkin testikomentoihin (case) omaa, yksinkertaista merkkijonolausekesyntaksiaan. Erityisesti sitä käytetään tiedostonimien generoimiseen (sekä ulkoisten komentojen nimissä että argumenteissa). Myös jotkin ulkoiset komennot käyttävät samaa syntaksia (erityisesti find).

4.6.1  Tavalliset jokerimerkit

POSIX määrittelee seuraavat jokerimerkit:

? Vastaa yhtä mielivaltaista merkkiä
* Vastaa mielivaltaista (myös tyhjää) merkkijonoa
[...] Vastaa yhtä merkkiä hakasulkulausekkeen määräämästä joukosta (ks. alla).

Muut merkit vastaavat itseään (huomaa kuitenkin että kohdassa 4.3 luetellut shellin erikoismerkit on tarvittaessa suojattava).

Huomaa että jokerilausekkeen on vastattava verrattavaa merkkijonoa kokonaisuudessaan (a* vastaa vain a:lla alkavia), toisin kuin esim. grepin kanssa.

4.6.2  Hakasulkulausekkeet

Hakasulkulauseke voi sisältää

4.6.3  Tiedostonimien lisärajoitukset

Tiedostonimiä laajennettaessa on voimassa seuraavat rajoitukset:

4.6.4  Ksh:n lisäjokerit

Ksh tuntee edellisten lisäksi seuraavat listaoperaattorit, kun lista on joukko pystyviivalla | erotettuja merkkijonoja (joissa voi itsessään olla jokereita):

?(lista) Vastaa nollaa tai yhtä listan alkioista
*(lista) Vastaa nollaa tai useampaa listan alkioista
+(lista) Vastaa yhtä tai useampaa listan alkioista
@(lista) Vastaa tasan yhtä listan alkioista
!(lista) Vastaa mitä tahansa paitsi listan alkioita

Esim. ?(a|bb)+([xyz]|kala) vastaa merkkijonoja x, y, z, kala, ax, ay, az, akala, bbx, bby, bbz ja bbkala.

4.6.5  Tilde

Tilde ~ on tavallaan jokerimerkki, mutta se käsitellään eri tavalla ja eri vaiheessa kuin edellämainitut. Se korvataan vain rivin alussa tai tyhjän perässä ja muuttujasijoituksessa yhtäsuuruusmerkin sekä kaksoispisteen jäljessä, sitä seuraavan käyttäjätunnuksen tai jos sitä seuraa välittömästi / tai tyhjää, $HOME:n arvolla.

Sen aikaisesta käsittelystä seuraa erityisesti, että sitä voi käyttää muuttujasijoituksessa (vaikkapa PATHissa). Sen sijaan se ei toimi sijoituksennäköisessä argumentissa, esim.
make -k kala DIR=~/xyzzy
ei toimi.

4.7  Erilaisista komennoista

Termiä ``komento'' käytetään yleisesti kaikista sanoista, jotka shell ymmärtää rivin alussa. Näitä on kuitenkin useampaa tyyppiä, jotka käyttäytyvät hieman eri tavoin. Jotkin komennot myös muistuttavat operaattoreita, joten nämäkin esitellään tässä yhteydessä. (Myöskään ``operaattori'' ei ole mitenkään yksikäsitteinen sana yleisessä kielenkäytössä.)

4.7.1  Operaattorit

POSIX luokittelee operaattoreiksi (control operators) seuraavat:

& && ( ) ; ;; | || sekä rivinvaihto ja EOF.

Näitä ei tarvitse erottaa sanoista tyhjällä eikä välimerkeillä (toisistaan ja muista erikoismerkeistä joskus, jos muuten olisi sekaannuksen vaara).

4.7.2  Varatut sanat

Nämä ovat aina shellin sisäisesti tulkitsemia, niitä ei saa suojata ('if' ei toimi),ja ne toimivat vain tietyissä yhteyksissä. Niitä ei myöskään voi käyttää ulkoisen komennon nimenä (eivät löydy PATHista, joskin eksplisiittisen polun kanssa samannimisen komennon voisi suorittaa), ja mahdollisen uudelleensuuntaus voi toimia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

POSIXin määrittelemät varatut sanat ovat:

! case do done elif else esac fi for if in then until while { }

Standardi mainitsee myös (ksh:n tuntemat) sanat

function select [[ ]]

sekä kaksoispisteellä alkavat sanat (``unspecified results'').

Varattujen sanojen käsittely eroaa operaattoreista mm. siinä, että ne pitää erottaa yhteydestä tyhjällä tai muulla erotinmerkillä, ja toisaalta varsinaisista komennoista syntaktisten rajoitteidensa takia (erilaisia eri sanoille, esim. in saa esiintyä vain for- ja case-lauseiden yhteydessä).

4.7.3  Erityiset sisäiset komennot

POSIX määrittelee seuraavat komennot erityisiksi (``special built-in commands''): ne ovat aina sisäisiä (shell suorittaa ne itse), mahdollinen syntaksivirhe saattaa aiheuttaa shellin suorituksen keskeytyksen, niillä voi olla erityisiä syntaktisia ominaisuuksia (voivat vaikuttaa muun komentorivin tulkintaan), ja niiden yhteydessä mahdollisesti tehtävä muuttujasijoitus jää voimaan komennon jälkeen:

break continue : . eval exec exit export readonly return set shift trap unset

Näitä ei ole olemassa ulkoisina eikä niitä voi suorittaa execillä (epäsuorastikaan, vrt. find).

4.7.4  Tavalliset sisäiset komennot

Tavalliset sisäiset komennot (``regular built-in utilities'') ovat komentoja, jotka joidenkin erikoispiirteiden takia lähes aina toteutetaan sisäisinä. Esimerkiksi shellin ympäristöön vaikuttavat komennot ovat tällaisia. Niistä pitää kuitenkin olla ulkoinenkin versio, ts. ne pitää pystyä suorittamaan execv():llä. POSIXin luettelee erikseen seuraavat tavalliset sisäiset komennot:

cd false kill true wait command getopts read umask

Näille on määritelty normaalista poikkeava suoritusjärjestys. Mahdolliset muut (toteutuskohtaiset) sisäiset komennot käyttäytyvät siinä suhteessa kuten ulkoiset.

4.7.5  Ulkoiset komennot

Ulkoiset komennot löytyvät erillisinä tiedostoina ja ne voi suorittaa execv():llä jne.

Kaikki edellä luettelemattomat POSIXin määrittelemät komennot ovat ulkoisia, tai niiden pitää toimia kuin ne olisivat ulkoisia ohjelmia vaikka ne olisikin toteutettu shellin sisällä (kuten esim. echo yleensä on, samoin test).

4.8  Komentorivin tulkinnasta

4.8.1  Komentojen erotinmerkit

Komentoja voi yhdistellä erottamalla ne jollakin seuraavista:

; Puolipiste: komennot suoritetaan peräkkäin, jälkimmäinen käynnistyy edellisen loputtua (vrt. newline ).
& Komennot suoritetaan yhtaikaa, &:ta edeltävä jää taustaprosessiksi. Eksplisiittisen uudelleensuuntauksen puuttuessa stdin suunnataan /dev/nullista (interaktiivisessa shellissä voi tapahtua muutakin). Jälkimmäinen komento voi puuttua.
| Putki: komennot suoritetaan yhtaikaa, edeltävän komennon tulostus ohjautuu seuraavan syötteeksi.
&&: Ja: komennot suoritetaan peräkkäin mutta jälkimmäinen vain jos edellinen onnistuu (palauttaa statuksen 0).
|| Tai: komennot suoritetaan peräkkäin mutta jälkimmäinen vain jos edellinen epäonnistuu (palauttaa nollasta eroavan statuksen).

Näiden tulkintajärjestys on (1) |, (2) || ja &&, (3) ; ja &.
Huomaa erityisesti että || ja && ovat samanarvoisia:
prog1 || prog2 && prog3
on sama kuin
{ prog1 || prog2 ;} && prog3

Yhdistelmän palauttama status on viimeisen suoritetun komennon status, paitsi & palauttaa aina nollan.

Huom. |, || ja && vaativat kaksi komentoa, esiintyessään rivin lopussa ne jäävät odottamaan seuraavaa riviä ennen suoritusta.

Joukon komentoja voi suorittaa alishellissä kirjoittamalla ne sulkuihin:
(komento...). Sulut kannattaa selvyyden vuoksi erottaa yhteydestään välilyönnein ainakin jos niitä on useita peräkkäin (joissain tilanteissa kahdella peräkkäisellä sululla on eri merkitys). Tällaista alishelliä kohdellaan esim. I/O:n uudelleensuuntauksen kannalta kuten yhtä komentoa; esim.

(cat file1 file2; echo LOPPU) | grep L 

Komentoja voi yhdistellä myös aaltosuluilla {}. Tällöin ne suoritetaan samassa shellissä käynnistämättä uutta prosessia. Huom. aaltosulut eivät ole shellin mielestä erikoismerkkejä tässä yhteydessä vaan varattuja sanoja, niinpä ne täytyy erottaa yhteydestään kuten komennot. Esim.

{ cat file1 file2; echo LOPPU ;} | grep L

4.8.2  Komentorivin käsittelyjärjestys

Shellin pääsilmukka toimii pääpiirteissään näin: Shell

 1. lukee komentorivin (yleensä tiedostosta)
 2. jakaa komentorivin sanoihin ja operaattoreihin
 3. jäsentää rivin joukoksi komentoja ja niiden argumentteja
 4. tulkitsee tekstikorvauksia aiheuttavat erikoismerkit
 5. käsittelee syötön ja tulostuksen uudelleensuuntauksen
 6. etsii ja suorittaa komennon
 7. mahdollisesti odottaa komennon päättymistä

Tätä prosessia tehdään rekursiivisesti siltä osin kuin erikoismerkkien tulkinta sitä edellyttää. Mm. tekstikorvauksen tulos puretaan edelleen, ellei sitä ole suojattu. Esim. vertaa seuraavia:

x=echo
$x kala
"$x" kala
x='echo kala'
$x
"$x"
Tuplalainausmerkkien sisälläkin oleva komentokorvaus ($((...)) tai `...`) aiheuttaa kuitenkin sisällä olevan tekstin purkamisen (rekursiivisesti koko yo. prosessi läpi).

Kun komento on saatu eristetyksi, sitä etsitään seuraavalla tavalla:

Jos komennossa on kauttaviiva, se suoritetaan execve():llä tai vastaavalla tavalla. Jos tämä epäonnistuu, käynnistetään sh argumentteina ko. komentonimi argumentteineen (ts. skriptin pitäisi toimia ilman #!-alkuakin POSIX-yhteensopivissa järjestelmissä).

Jos siinä ei ole kauttaviivoja, yritetään järjestyksessä seuraavia:

 1. Erityiset sisäiset komennot
 2. Funktiot
 3. Kohdassa 4.7.4 luetellut tavalliset sisäiset komennot
 4. Etsitään PATHista. Jos se löytyy, mutta se on toteutettu funktiona tai sisäisenä komentona tämä suoritetaan, muussa tapauksessa se suoritetaan ulkoisena ohjelmana.

(Huom. mahdolliset varatut sanat on käsitelty jo aikaisemmin.)

Niinpä shell voi tietää, että /bin/ls on sen sisäinen komento, mutta sen pitäisi silti löytää /home/tt/ls ilman polkua jos /home/tt on PATHissa ennen kuin /bin. Sen sijaan omatekoinen set tai cd ei löydy vaikka sellainen kuinka olisi PATHissa; cd:n voi kyllä korvata funktiolla, setiä ei edes sillä.

Aliakset tulkitaan ksh:ssa (ja useimmissa muissakin aliaksia käyttävissä shelleissä) ennen mitään sisäisiäkään komentoja, mutta kuitenkin varattujen sanojen jälkeen (jälkimmäisessä on jo eroja, esim. bash sallii aliakset niillekin).

Huom. Lähes kaikki shellit sotkevat tämän tavalla tai toisella. Erityisen yleistä on, että kaikki sisäiset komennot suoritetaan funktioiden jälkeen ennen ulkoisia komentoja PATHista riippumatta. Niinpä minkään yleisen komennon nimen käyttäminen oman skriptin, funktion tai ulkoisen ohjelman nimenä ei ole turvallista ilman eksplisiittistä polkua. Mahdollisuudesta ohittaa erityiset sisäiset komennot funktioilla aiheutuu myös turvallisuusongelma; ksh:ssa se on ratkaistu tekemällä tärkeimmille komennoille automaattisesti aliakset.

4.9  Ohjausrakenteet

Sh tarjoaa useimmista proseduraalisista ohjelmointikielistä tutut silmukka- ja ehtokäskyt, mutta omine erikoispiirteineen. Huomaa erityisesti testien luonne ja uudelleensuuntauksen käyttötapa.

4.9.1  If

if komentolista
then komentolista
[ elif komentolista ]
...
[ else komentolista ]
fi

Testattava ehto on mielivaltainen lista komentorivejä ja then-osa suoritetaan jos listan exit status on nolla (viimeinen komento onnistui).

Esimerkki:

if cd "$DIR" ;then
 ...
else
  echo "Hakemisto $DIR puuttuu tai on rikki" >&2
  exit 1
fi

Yleisin testattava komento on test, josta enemmän alla.

4.9.2  While

while komentolista
do komentolista
...
done

Silmukan käskyjä toistetaan niin kauan kuin ehto on tosi, ts. niin kauan kuin ko. komentolistan status on nolla.

Esimerkkejä:

Tulostetaan kaksi tiedostoa rinnakkain:

while 
 read sana1 &&
 read sana2 <&3 
do
 printf "%s\t%s\n" "$sana1" "$sana2"
done <file1 3<file2 

Etsitään /etc/passwd:stä käyttäjiä, joiden uid on nolla:

while IFS=: read id pw uid junk
do case "$id:$uid" in
 root:0) :	;;
 *:0)	 echo "Found an extra root: $id!!" ;;
 esac
done </etc/passwd

Uudelleensuuntaus on ohjausrakenteissa laitettava rakenteen loppusanan jälkeen, jolloin se vaikuttaa koko rakenteeseen. (Huom. jotkin shellit suorittavat tässä tilanteessa koko rakenteen alishellinä. Jos tällöin esim. uudelleensuunnatussa silmukassa halutaan asettaa muuttujia, täytyy uudelleensuuntaus tehdä execillä.)

4.9.3  Until

until komentolista
do komentolista
...
done

Silmukan käskyjä toistetaan niin kauan kuin komentolista palauttaa nollasta eroavan statuksen, ts. olennaisesti kuin while !... Harvoin käytetty, yleensä while on havainnollisempi.

4.9.4  For

For-lause eroaa syntaksiltaan ja käytöltään jo enemmän ``perinteisistä'' ohjelmointikielistä:

for name [in lista]
do
...
done

Silmukka toistetaan muuttujan name saadessa kaikki lista n arvot. (Jos lista puuttuu, oletus on "$@".)

4.9.5  Break, continue

While-, until- ja for- silmukoista voi myös poistua kesken komennolla break. Jos silmukoita on useita sisäkkäin, breakille voi antaa kokonaislukuargumentin joka kertoo monestako sisimmästä hypätään ulos.

Vastaavasti continue [n] hyppää silmukan alkuun.

4.9.6  : ja !

Kaksoispiste on ns. tyhjä komento (null command): se ei tee mitään (mutta sen argumentit puretaan ja niiden mahdolliset sivuvaikutukset suoritetaan).

Varattu sana ! komento suorittaa komennon ja palauttaa statuksen 1 jos sen sen status oli 0, muuten 1. Sitä voi käyttää etenkin if-, while- ja until-lauseissa ehdon merkityksen kääntämiseen.

Huutomerkki shellin toimintona on suhteellisen uusi lisäys eikä sitä kaikista shelleistä vieläkään löydy (ei edes ksh88:sta), niinpä usein näkee tällaista:

if prog1 ;then : ;else 
 ...
fi
mikä on sama kuin
if ! prog1 ;then
 ...
fi

4.9.7  Case

Hiukan erikoisempi on case-lause:

case merkkijono in
 pattern1) komentolista1 ;;
 pattern2) komentolista2 ;;
  ...
esac

Toisin kuin if, case tekee testin itse: se vertaa annettua merkkijonoa järjestyksessä annettuihin merkkijonolausekkeisiin, löydettyään täsmäävän se suorittaa sitä seuraavat komennot kaksoispuolipisteeseen saakka ja jatkaa suoritusta esacin jäljestä.

Viimeisen ;;-parin voi jättää pois, mutta mitään tapaa jatkaa suoritusta seuraavan vaihtoehdon komennoista ei ole. (Ksh tarjoaa tähän dokumentoimattoman (?) keinon: ;;:n paikalle ;&. Sen käyttöä lienee kuitenkin syytä välttää.)

Huomaa erikoinen parittomien sulkujen käyttö. POSIX edellyttää kyllä, että niille saa kirjoittaa parinkin lausekkeen vasemmalle puolelle, mutta yleensä sitä ei tehdä.

Merkkijonolausekkeissa käytettävä syntaksi on sama kuin tiedostonimilaajennuksissa edellä (mutta ilman kauttaviivaa ja pistettä koskevia rajoituksia).

Esimerkki: Olkoon tiedostossa koneet koneiden nimiä ja tyyppejä tähän tapaan:

tarzan	HP-UX 11.0
jane	HP-UX 10.20
josef	Solaris 5.7
korak	HP-UX 10.20
volsung	Linux RedHat 7.0
Halutaan tutkia koneiden tyypit suorittamalla niissä ssh:lla (Secure Shell ; oletetaan että se on konfiguroitu niin että 'ssh kone komento' toimii ko. koneille ilman salasanaa) eri käyttöjärjestelmissä sopiva komento:
while read hostname type junk
do
 case "$type" in
  HP*) 		ssh $hostname model ;;
  Solaris|Sun*)	ssh $hostname uname -p ;;
  Linux)		ssh $hostname uname -m ;;
 esac </dev/null
done <koneet

4.9.8  test, [

Komentoa test käytetään yleensä if-, while- ja until-rakenteissa (sekä ||:n ja &&:n kanssa) ehtotestinä. Sillä on kaksi syntaksia, riippuen siitä kutsutaanko sitä nimellä test vain [:

test ehtolauseke

[ ehtolauseke ]

Vaikutus on sama, ainoa ero on että [ vaatii loppuun ]:n, ja jos sitä halutaan käyttää ulkoisena tarvitaan test (esim. find ... -exec test ...). Huomaa että hakasulut on erotettava lausekkeesta tyhjällä.

Ehtolausekkeessa voi olla seuraavanlaisia testejä:

-b tiedosto : tosi jos tiedosto ja blokkilaitetiedosto (block special file )
-c tiedosto : tosi jos tiedosto ja merkkilaitetiedosto (character special file )
-d tiedosto : tosi jos tiedosto on hakemisto
-e tiedosto : tosi jos tiedosto on olemassa
-f tiedosto : tosi jos tiedosto on normaali tiedosto (BSD: on olemassa mutta ei ole hakemisto)
-g tiedosto : tosi jos tiedosto n setgid -bitti on päällä
-n merkkijono : tosi jos merkkijono on epätyhjä
-p tiedosto : tosi jos tiedosto on nimetty putki (FIFO )
-r tiedosto : tosi jos tiedosto on luettavissa
-s tiedosto : tosi jos tiedosto n koko on suurempi kuin nolla
-t tiedostokahva : tosi jos on auki ja päätelaite
-u tiedosto : tosi jos tiedosto n setuid-bitti on päällä
-w tiedosto : tosi jos tiedosto on kirjoitettavissa (w-bitti päällä - read-only tiedostojärjestelmässä tämä voi olla tosi vaikkei tiedostoon voikaan kirjoittaa)
-x tiedosto : tosi jos tiedosto on suoritettavissa (x-bitti päällä, myös hakemistoille)
-z merkkijono : tosi jos merkkijono on tyhjä
merkkijono : tosi jos merkkijono ei ole tyhjä (vaarallinen jos merkkijono voi alkaa - :lla!)
s1 = s2 : tosi jos merkkijonot s1 ja s2 ovat identtisiä
s1 ! = s2 : tosi jos merkkijonot s1 ja s2 ovat erilaisia
n1 -eq n2 : tosi jos kokonaisluvut n1 ja n2 ovat yhtäsuuria
n1 -ne n2 : tosi jos kokonaisluvut n1 ja n2 ovat erisuuria
n1 -gt n2 : tosi jos kokonaisluku n1 on suurempi kuin n2
n1 -ge n2 : tosi jos kokonaisluku n1 on suurempi tai yhtäsuuri kuin n2
n1 -lt n2 : tosi jos kokonaisluku n1 on pienempi kuin n2
n1 -le n2 : tosi jos kokonaisluku n1 on pienempi tai yhtäsuuri kuin n2

Kaikki tiedostotestit palauttavat epätoden jos tiedostoa ei ole olemassa.

Kaikkien edellä lueteltujen merkityksen voi kääntää negaatiokseen lisäämällä eteen huutomerkin (vrt. huutomerkkiin sh:n varattuna sanana).

POSIX.2 ei edellytä mitään muuta, erityisesti ei sulkuja eikä muutakaan testien yhdistelytapaa. Sekä sulut että seuraavat toimivat kuitenkin sekä BSD:ssä että SysV:ssä (ja jokseenkin kaikkialla) mutta joissakin tilanteissa yhteensopimattomilla tavoilla:

expr1 -a expr2 : tosi jos molemmat lausekkeet ovat tosia
expr1 -o expr2 : tosi jos jompikumpi lauseke on tosi

Näiden prioriteetti on alhaisempi kuin edellämainittujen (myös !:n) ja -o:n alhaisempi kuin -a:n. Järjestystä voi muuttaa suluilla normaaliin tapaan (ne ovat sh:n erikoismerkkejä ja suojattava).

Olennainen siirrettävyysongelma näiden kanssa on se, että BSD:ssä yksiargumenttisilla optioilla on korkeampi prioriteetti kuin merkkijonovertailuilla, sysV:ssä päinvastoin. Merkkijonot voivat muutenkin aiheuttaa yllätyksiä monimutkaisissa lausekkeissa, jos ne saattavat alkaa erikoismerkeillä - ! = ( ) (sysV:ssä jopa test -n "$x" aiheuttaa virheen jos $x on '='). Tämän takia merkkijonojen vertailukin usein tehdään tyyliin test X"$a" = X"$b", vaikka POSIX-säännöillä moista ei tarvitakaan. Sen sijaan test "$x" voi aiheuttaa virheen POSIX-yhteensopivassakin shellissä (jos $x on esim.  "-f").

Siirrettävyysongelmien takia -a:ta ja -o:ta on syytä välttää vähänkään monimutkaisemmissa lausekkeissa. Esim. test expr1 -o expr2 on korvattavissa siirrettävällä muodolla test expr1 || test expr2 (-a samaan tapaan &&:lla). Huomaa kuitenkin että test-komennossa -a:lla on korkeampi prioriteetti kuin -o:lla mutta shellin || ja && ovat samanarvoisia.

4.9.9  Ksh: [[...]]

Korn shellissä on testin lisäksi sisäänrakennettuna testisyntaksi [[ ehtolauseke ]] . Hakasulkuparit ovat varattuja sanoja ja vaativat ympärilleen välilyönnit tms. Ehtolauseke on samanlainen kuin test-komennossa, -b, -c, -d, -f, -g, -n, -p, -r, -s, -t, -u, -w, -x, -z -eq, -ne, -lt, -gt, -le ja -ge toimivat samalla tavoin, ja sen lisäksi:

-a tiedosto : tosi jos tiedosto on olemassa (sama kuin -e - vanhemmissa ksh:ssa -e puuttuu)
-h tiedosto : tosi jos tiedosto on symbolinen linkki
-k tiedosto : tosi jos tiedoston sticky bit on päällä
-o optio : tosi jos optio on päällä
-L tiedosto : tosi jos tiedosto on symbolinen linkki (sama kuin -h)
-O tiedosto : tosi jos tiedosto on oma (omistaja shell-prosessin effective UID)
-G tiedosto : tosi jos tiedosto on omassa ryhmässä (ryhmä shell-prosessin effective GID)
-S tiedosto : tosi jos tiedosto on socket
tiedosto1 -nt tiedosto2 : tosi jos tiedosto1 on uudempi kuin tiedosto2
tiedosto1 -ot tiedosto2 : tosi jos tiedosto1 on vanhempi kuin tiedosto2
tiedosto1 -ef tiedosto2 : tosi jos tiedosto1 ja tiedosto2 ovat sama tiedosto
string = pattern : tosi jos merkkijono string vastaa mallia pattern
string ! = pattern : tosi jos merkkijono string ei vastaa mallia pattern
s1 < s2 : tosi jos merkkijono s1 on pienempi kuin s2 (aakkosjärjestyksessä)
s1 > s2 : tosi jos merkkijono s1 on suurempi kuin s2

Lisäksi ehtoja voi yhdistellä seuraavilla, prioriteettijärjestyksessä:

 1. sulut ()
 2. ! (negaatio)
 3. && JA
 4. || TAI

Tuplahakasulkujen sisällä ei levitetä jokerimerkkejä eikä erotella sanoja IFS:llä, ja ehtojen yhdistelysäännöt on määritelty täsmällisesti joten niitä voi käyttää siirrettävästi (shelleissä joissa [[ ]] on). Huomaa myös merkkijonovertailun ero testiin.

4.9.10  exit

exit n

lopettaa shellin suorituksen, palauttaen statuksena argumenttinsa (tai sen puuttuessa nollan).

4.9.11  exec

exec komento [argumentteja...]

suorittaa nimetyn komennon niin, että se korvaa käynnissä olevan shellin luomatta uutta prosessia (vrt. execv(3)). (Huom. se ei siitä huolimatta peri shellin sisäisiä muuttujia, optioita jne.)

Komentorivillä mahdollisesti annetut syötön tai tulostuksen uudelleensuuntaukset tehdään ensin. Jos exec suoritetaan ilman komentoa, se ei mitään muuta teekään kun suuntaa shellin I/O:n uudelleen.

Esimerkki: Alkuperäisessä Bourne sh:ssa ohjausrakenteen I/O:n uudelleensuuntaus aiheutti sen suorittamisen alishellissä, ja jotkin sh:t tekevät niin yhä. Niinpä haluttaessa asettaa muuttuja uudelleensuunnatussa silmukassa tarvittiin tällaista:

exec 3<&0
exec <file
while read key value comment ;do
 case "$key" in
  SECRET) x=$value ;;
 esac
done
exec 0<&3

4.9.12  eval

Komento eval suorittaa merkkijonon sisältämän komennon. Esim.

x='y=5'
eval $x
echo $y

Eval edellyttää erityistä huolellisuutta erikoismerkkien suojauksen kanssa, ne kun tulevat käsitellyksi kahteen kertaan.

Esim. simuloidaan taulukkoa:

tau() {
# tau taulukko indeksi [value]
# asettaa tai palauttaa taulukon alkion
 case $# in
   2) eval 'printf "%s\n" "$'"$1_$2"\" ;;
   3) eval "$1_$2=\"\$3\"" ;;
	 # eval "$1_$2='$3'" ei toimi - miksei?
   *) printf "usage: tau arrayname index [value]\n" 
	 return 1 ;;
 esac
}

Esim. kuvitellaan esihistoriallinen shell jossa ei ole eval-komentoa. Sitä voisi silloin matkia tähän tapaan:

myeval() {
 printf "%s\n" "$*" > /tmp/.myeval_temp_file_$$
 . /tmp/.myeval_temp_file_$$
 rm /tmp/.myeval_temp_file_$$
}

4.10  Aritmetiikka

4.10.1  Expr

expr lauseke

laskee arvon lausekkeelle, joka koostuu erillisinä argumentteina annetuista kokonaisluvuista ja merkkijonoista ja seuraavista operaatioista:

( ) | & = > >= < <= != + - * / % :

Huomaa että monet noista ovat shellin erikoismerkkejä jotka on suojattava.

Laskutoimitukset + - * / % on määritelty kuten C:ssä mutta vain kokonaisluvuille.

Vertailut > >= < <= != toimivat sekä kokonaislukujen että merkkijonojen kanssa (jälkimmäisillä aakkosjärjestysvertailu, kieliriippuvainen): tulos on 0 (epätosi) tai 1 (tosi).

Erikoisempia ovat seuraavat:

| TAI: expr1 | expr2 palauttaa ensimmäisen lausekkeen jos se ei ole nolla eikä tyhjä, muuten jälkimmäisen.
& JA: expr1 & expr2 palauttaa ensimmäisen lausekkeen jos kumpikaan lausekkeista ei ole nolla eikä tyhjä, muuten nollan.
: merkkijonovertailu: string : regexp vertaa merkkijonoa malliin (merkkijonolauseke, syntaksi kuten grepissä mutta implisiittisesti ankkuroitu alusta (mutta ei lopusta), ^ lausekkeen alussa ei ole tarpeen (se saattaa toimia tai sitten ei, POSIX.2 jättää asian auki). Tulos on nolla jos vastinetta ei löydy, muuten täsmäävien merkkien lukumäärä tai jos mallissa on ryhmittelysulkeita \(...\), ensimmäisen sisältöä vastaava merkkijono.

Sulkuja voi käyttää ryhmittelyyn tavalliseen tapaan, muuten prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. :
 2. * / %
 3. + -
 4. = > >= < <= !=
 5. &
 6. |

Exit status on 0 jos tulos oli jotain muuta kuin nolla tai tyhjä, mikä helpottaa exprin käyttöä testeissä.

Argumenttien erillisyysvaatimus, useiden shellin erikoismerkkien suojaustarve sekä merkkijonojen sekoittuminen operaattoreihin tekee expristä hankalan käyttää, eikä sitä nykyisin juurikaan tarvita laskutoimituksiin ellei haluta yhteensopivuutta vanhojen shellien kanssa. Ainoastaan sen merkkijonovertailuoperaattori on selvästi voimakkaampi kuin shellin muuttujankäsittelytoiminnot ja usein kätevämpi kuin esim. sed.

4.10.2  $((...))

POSIX shellit osaavat sisäisesti laskea aritmeettisia lausekkeita tällaisella syntaksilla:

$$((lauseke ))

Lauseke puretaan samassa vaiheessa kuin muutkin $-alkuiset (muuttujat jne), ja sen sisällä olevat erikoismerkit suojataan kuten tuplalainausmerkkien sisällä paitsi että '' itse ei ole siellä erikoismerkki. Lausekkeen sisällä muuttujien arvoihin viitataan ilman dollarimerkkiä. Sallittuja laskutoimituksia ovat C:n tuntemat kokonaislukuoperaatiot (poislukien ++, -- ja sizeof), samoilla prioriteettisäännöillä:

 1. + ja - etumerkkeinä , ! (negaatio)
 2. *, / : kerto- ja jakolasku
 3. + ja - laskutoimituksina
 4. <<, >> : bittisiirrot
 5. <, <=, >, >= : erisuuruusvertailut
 6. =, != : yhtäsuuruusvertailut
 7. & : bitti-JA
 8. ^ : bitti-XOR
 9. | : bitti-TAI
 10. && : looginen JA
 11. || : looginen TAI
 12. expr ? expr : expr : ehtolauseke
 13. =, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, |= : sijoitukset

Huom. Kyseessä ei ole komento, haluttaessa laskea lauseke käyttämättä sen tulosta täytyy käyttää apuna esim. null -komentoa (kaksoispiste), seuraavat tekevät saman asian:

: $((a+=2))
a=$((a+2))
Sitä ei myöskään suoraan voi käyttää ehtotestissä (case:ssa kylläkin), vaan tarvitaan jotain tällaista:
if [ $((x>y)) -ne 0 ] 
then ...

4.10.3  Ksh: ((...))

Ksh tuntee myös komentomuotoisen aritmetiikan kahdella syntaksilla:

((lauseke))
let lauseke ...

Erona noilla on että edellinen suojaa sulkujen sisällön automaattisesti samoin kuin tuplalainausmerkit (ts. ((...)) on sama kuin let "..."), ja letille voi antaa monta lauseketta.

Kummassakin tapauksessa exit status on nolla jos (viimeisen) lausekkeen arvo on nollasta eroava, muussa tapauksessa yksi. Tätä voi siis käyttää suoraan esim. if-lauseessa.

Ksh tulkitsee tuplasulut operaattorimerkeiksi joten niitä ei tarvitse erottaa välilyönnein (mistä toisaalta seuraa tarve erottaa kaksi peräkkäistä alishelliä merkitsevää sulkua toisistaan).

4.11  Shellin optiot ja set

Kohdassa 4.4.7 esiteltiin set-komennon käyttö positioparametrien muuttamiseen. Sillä voidaan myös tulostaa kaikki shellin muuttujat (ilman mitään optioita ja argumentteja), sekä muuttaa shellin optioita, jotka on lueteltu alla.

Kaikissa seuraavissa voi alkuviivan korvata plus-merkillä, jolloin merkitys kääntyy (kytkee option pois päältä).

-a Muuttujasijoituksista seuraa automaattinen export.
-C Estää tulostuksen uudelleensuuntauksen olemassaolevan tiedoston päälle (noclobber ); vrt. 4.5.1.
-e Virhe yksinkertaisesta komennosta (jota ei oteta kiinni ohjausrakenteella) aiheuttaa shellistä poistumisen (exitin).
-f Estää tiedostonimien laajennuksen.
-n Shell lukee komennot muttei suorita niitä (syntaksitarkistus).
-u Yritys käyttää muuttujaa jota ei ole aiheuttaa virheen. Ilman tätä (set +u) sellaisesta tulee tyhjä.
-v Shell tulostaa stdininsä stderriin sitä lukiessaan.
-x Komennot tulostetaan stderriin ennen suoritusta.

Kaikki nämä voi myös antaa shellin käynnistyksessä optioina.

Esimerkki: Lukkotiedoston käyttö edellyttää atomaarista tiedoston olemassaolon testausta ja luontia. Se voidaan tehdä -C-option avulla tähän tapaan:

LOCK=Lukko
reset="set +C"
case $- in *C*) reset="" ;; esac
set -C
until 2>/dev/null >$LOCK 
do sleep 10
printf "."
done 
$reset
echo "got it!"

4.12  Trap

trap [toiminta ehto ...]

määrää miten shell reagoi signaaleihin (vrt. kill). Jos toiminta on -, palautetaan oletusasetus, jos se on tyhjä merkkijono, ko. signaaliin ei reagoida. Muussa tapauksessa sen pitää olla shellin ymmärtämä komentorivi (kuin jos tehtäisiin eval "\$toiminta") ja se suoritetaan samassa ympäristössä kuin signaalia edeltänyt komento, mutta $?:n arvo palautetaan sen jälkeen ennalleen.

Ehto voi olla EXIT, 0 (sama kuin EXIT), signaalinimi (ilman SIG-etuliitettä) tai numero (lailliset nimet ja numerot kuten kill-komennolla).

Esim. tulostetaan ''heippa'' shellin päättyessä (normaalisti tai ei):
trap "echo heippa" EXIT

Ilman argumentteja trap tulostaa voimassa olevat asetuksensa sellaisessa muodossa että sen voi suorittaa eval-komennolla asetuksen palauttamiseksi:

oldtraps=$(trap)
...
eval "$oldtraps"

5  Standardikomennot

Seuraavassa esitellään kaikki POSIX.2:n edellyttämät komennot paitsi erityisiä sisäisiä komentoja (4.7.3). Osa on esitelty jo aikaisemmin ja osa esitellään perusteellisemmin myöhemmin ja sivuutetaan nyt maininnalla, mutta täydellisyyden vuoksi ne kuitenkin luetellaan tässä. Vain ohjelmankehitysympäristössä vaadittavia komentoja ar, make ja strip ei esitellä tässä.

5.1  awk - Pattern scanning and processing language

Awk on täydellinen ohjelmointikieli ja ansaitsee oman lukunsa (ks. 8).

5.2  basename - Return nondirectory portion of pathname

basename string [suffix]

tulkitsee argumenttinsa tiedostonimeksi, jossa voi olla polku ja/tai pisteellä erotettu tarkennin, ja palauttaa sen ilman polkua, ja ilman tarkenninta jos tarkennin on annettu argumenttina ja se vastaa nimen lopussa olevaa. Jos tarkenninargumentti ei vastaa nimeä, sillä ei ole vaikutusta (ei myöskään virheilmoitusta).

Jos argumentin lopussa on /, se poistetaan ensin ja palautetaan sen vasemmalla puolella oleva osa. Tulokseen voi jäädä / vain jos argumentissa on vain niitä.

5.3  bc - Arbitrary-precision arithmetic language

bc [-l]

Yleinen laskinohjelma. Ymmärtää suurin piirtein samoja liukulukulausekkeita kuin C (ei kaikkia kirjastofunktioita), mutta laskee mielivaltaisella tarkkuudella. Tuntee myös muuttujat, ohjausrakenteet for, while ja if, funktiomäärittelyt (omalla syntaksillaan) jne.

Optio -l asettaa näyttötarkkuudeksi alussa 20 numeroa (ilman sitä oletus on 0; asetettavissa muuten muuttujalla scale) ja määrittelee joitakin matemaattisia funktioita.

(Historiallisesti aikaisempi laskinohjelma dc, jolla bc usein on toteutettu, ei ole POSIX-standardissa.)

5.4  cat - Concatenate and print files

cat [-u] [file(s)]

Tulostaa argumenttina annetut tiedostot peräjälkeen (tai tiedostoargumenttien puutteessa stdinin) stdout'iin. Optiolla -u tulostus tapahtuu merkki kerrallaan ilman blokkausta (tarpeen lähinnä luettaessa laitetiedostoa).

Epästandardeja mutta yleisiä optioita ovat

-b ei tulosta tyhjiä rivejä
-e tulostaa jokaisen rivin loppuun $
-n tulostaa rivinumerot
-r tulostaa monesta peräkkäisestä tyhjästä rivistä vain yhden
-s estää virheilmoitukset
-t tulostaa tabulaattorin muodossa ^ I
-v (verbose ): tulostaa kontrollimerkit näkyvässä muodossa (ei tabulaattoria)

Siirrettävissä skripteissä ei näitä optioita voi käyttää (samat asiat voi tehdä mm. sedillä), interaktiivisesti etenkin cat -et on usein kätevä.

5.5  cd - Change working directory

Vaihtaa työhakemiston annetuksi tai ilman argumenttia kotihakemistoksi ($HOME).

Jos annettu hakemisto ei ala /:lla, sitä etsitään muuttujan CDPATH sisältämistä hakemistoista (kaksoispisteellä eroteltu lista) tai jos se puuttuu, oletushakemistosta.

Ksh asettaa lisäksi $PWD:hen valitun hakemiston ja $OLDPWD:hen edellisen hakemiston, vaihtaa takaisin edelliseen jos argumenttina on pelkkä -, ja vaihtaa osan nykyisestä oletushakemistosta syntaksilla cd old new.

5.6  chgrp - Change file group ownership

chgrp [-R] group file(s)

Vaihtaa tiedostojen ryhmän, optiolla -R rekursiivisesti hakemistopuulle.

Yleensä sallittu vain superkäyttäjälle tai erikseen määritellyille käyttäjäryhmille.

5.7  chmod - Change file modes

chmod [-R] mode file(2)

Muuttaa tiedostojen suojausbittejä. Mode voi olla joko oktaaliluku tai symbolinen esitys muotoa

[augo][+-=][rwxXsugo][,...]

eli lista määrityksiä joissa ensimmäinen kirjainyhdistelmä kertoo kenen oikeuksia muutetaan, a=all, u=user, g=group, o=others (oletus umaskin mukainen), toinen miten ('=' asettaa, '+' lisää, '-' poistaa) ja kolmas mitä oikeutta muutetaan, r=read, w=write, x=execute/search, s=setuid/setgid, X=execute-if-relevant (sama kuin x jos kyseessä on hakemisto tai tiedosto jolla on jo ainakin yksi x-bitti päällä).

Oikeutena u, g ja o tarkoittavat vastaavaa oikeutta ko. joukolla (esim. chmod g=u asettaa ryhmälle samat oikeudet kuin käyttäjällä).

Huom. jos mode-argumentti alkaa -:lla, sen eteen tarvitaan -- ettei sitä tulkittaisi optioksi. (Käytännössä lähes kaikki toteutukset toimivat kyllä ilmankin.)

Oktaalimuotoinen mode asettaa kaikki oikeudet kerralla, oktaaliluvun bitit vastaavat seuraavia oikeuksia: 01: u=x, 02: u=w, 04: u=r, 010: g=x, 020: g=w, 04: g=r, 0100: o=x, 0200: o=w, 0400: o=r, 02000: g=s, 04000: u=s.

Huom. 01000 on standardissa jätetty auki, mutta yleisesti se on ns. sticky bit, ja sen voi asettaa symbolisessakin muodossa kirjaimena t.

Optio -R tekee muutoksen rekursiivisesti hakemistopuulle.

Joissakin järjestelmissä on lisäksi optio -A, joka säilyttää mahdolliset ACL:t (access control list), oletuksena ne poistetaan.

Jos tiedosto johon viitataan on symbolinen linkki, muutokset tehdään sen osoittamalle tiedostolle, ei linkille.

5.8  chown - Change file ownership

chown [-R] owner[:group] file(s)

Vaihtaa tiedostojen omistajaa (ja mahdollisesti ryhmää), optiolla -R rekursiivisesti koko hakemistopuulle.

Yleensä sallittu vain superkäyttäjälle tai erikseen määritellyille käyttäjäryhmille.

5.9  cksum - Write file checksums and sizes

Laskee tiedostoargumenteilleen tarkistussumman (ISO 8802-3:n määrittelemä CRC).

Historiallisesti samaan tarkoitukseen käytetty sum jätettiin pois standardista eikä sitä ole syytä käyttää mihinkään.

5.10  cmp - Compare two files

Vertaa kahta tiedostoa ja jos ne eroavat, tulostaa ensimmäisen eron paikan.

Optiolla -l tulostaa kaikki erot, optiolla -s ei mitään.

Exit status on nolla jos tiedostot ovat identtisiä, muutoin yksi.

5.11  comm - Select or reject lines common to two files

comm [-123] file1 file2

Valikoi yhteisiä rivejä kahdesta tiedostosta, joiden oletetaan olevan lajiteltuna, ensin vain tiedostossa file1 olevat rivit, sitten vain tiedostossa file2 olevat ja lopuksi yhteiset. Optiolla -1 jätetään vain ensimmäisessä olevat pois, -2:lla vain toisessa olevat ja -3:lla yhteiset.

Stdiniä käytetään argumenttina vain jos tiedostonimeksi annetaan -.

5.12  command - Execute a simple command

command [-p] command_name...

Suorittaa nimetyn komennon, ohittaen mahdollisen samannimisen funktion. Optiolla -p ohittaa myös PATHin ja etsii komentoa PATHin sen oletusarvon mukaisesti.

5.13  cp - Copy files

cp [-R|-r] [-fip] tiedosto(t) kohde

kopioi tiedostoja, optiolla -r tai -R myös hakemistopuita rekursiivisesti. Optio -R kopioi myös nimettyjä putkia yms erikoistiedostoja; -r:n käytös niiden kanssa on määrittelemätön, joten kannattanee aina käyttää -R:ää.

Jos kopioitavia tiedostoja on useita, kohteen pitää olla hakemisto, joka on valmiiksi olemassa.

Hakemistoa kopioitaessa luodaan aina uusi samanniminen hakemisto (vaikka kohde olisikin valmiiksi sellainen).

Jos kopioitava tiedosto on sama kuin kohde tai . tai .., sille ei tehdä mitään.

Uuden tiedoston suojausbitit ovat samat kuin alkuperäisen XOR umask.

Jos kohdetiedosto on jo olemassa, uusi kirjoitetaan oletuksena sen päälle, paitsi jos optio -i on annettu, jolloin asiaa kysytään käyttäjältä (viesti stderriin, vastaus stdinistä). Jos se on suojattu tapahtuu virhe, paitsi optiolla -f se yritetään ensin hävittää (unlink()-kutsulla - ei onnistu hakemistolle).

Jos -p-optio on annettu, tiedoston aikaleimat (mtime ja atime muttei ctime), suojausbitit, omistaja ja ryhmä säilytetään (viimeiset kaksi toimivat vain superkäyttäjälle tai yleensä niille joille myös chown, ja jos omistaja tai ryhmä muuttuu myös suid- ja setgid-bitit nollataan).

5.14  cut - Cut out selected fields of each line of a file

cut [-b] list [-n] [file(s)]
cut [-c] list [file(s)]
cut [-f] list [-d delim] [-s] [file(s)]

valikoi tiedostoista tai stdinistä kenttiä kolmella eri tavalla:

-b valitsee tavuja; valitun tavun puuttuminen on virhe. Optiolla -n ei katkaise monitavuisia merkkejä keskeltä.
-c valitsee merkkejä (jotka voivat olla monitavuisia joissakin kielissä); valitun puuttuminen ei ole virhe.
-f valitsee erotinmerkin (oletus tab, vaihdettavissa optiolla -d) rajaamia kenttiä. Rivit joilla ei ole yhtään erotinmerkkiä tulostetaan sellaisenaan, paitsi jos -s on annettu jolloin niitä ei tulosteta lainkaan.

Kaikissa valintalista on pilkuilla ja tavuviivoilla eroteltu kokonaislukulista: n-m tarkoittaa positioita n:stä m:ään, n- n:stä eteenpäin ja -m on sama kuin 1-m. Tällaisia elementtejä voi olla mielivaltainen määrä, ne voivat mennä päällekkäin ja olla missä järjestyksessä tahansa. Valittuja kenttiä ei kuitenkaan tulosteta moneen kertaan tai eri järjestyksessä.

5.15  date - Write the date and time

date [-u] [+format]

Tulostaa päiväyksen ja kellonajan halutussa formaatissa. Optiolla -u käyttää aikavyöhykkeenä UTC0:aa (GMT) riippumatta ympäristömuuttujan TZ arvosta.

Jos muotoiluformaatti on annettu, siitä korvataan prosenttialkuiset merkkiparit seuraavan listan mukaisesti.

%a Lyhennetty viikonpäivä1
%A Täydellinen viikonpäivä1
%b Lyhennetty kuukausi1
%B Täydellinen kuukausi1
%c Päivämäärä ja aika oletusformaatissa1,2
%C Vuosisata numerona 00-992
%d Kuukaudenpäivä numerona 01-313
%D Päivämäärä muodossa mm/dd/yy4
%e Päivämäärä numerona 1-31 (yksinumeroisissa alkutyhjä)3
%h Sama kuin %b4
%H Tunti 24h kellon mukaan 00-233
%I Tunti 12h kellon mukaan 01-123
%j Vuoden päivänumero (001-366)
%m Kuukausi desimaalilukuna 01-123
%M Minuutti desimaalilukuna 00-593
%n Rivinvaihto (newline)
%p Aamu/iltapäiväsymboli (AM/PM)1
%r Kellonaika 12h-muodossa1,4
%S Sekunnit desimaalilukuna 00-613
%t Tabulaattori
%T Kellonaika 24h-muodossa HH:MM:SS4
%U Viikkonumero (sunnuntaialkuinen viikko) 00-533
%w Viikonpäivä numerona 0-6 (0=su))3
%W Viikkonumero (maanantaialkuinen viikko) 00-533
%x Päivämäärä oletusformaatissa1,2
%X Kellonaika oletusformaatissa1
%y Vuosi kaksinumeroisena23
%Y Vuosi nelinumeroisena2
%Z Aikavyöhyke
%% Prosenttimerkki

1 Riippuu kielestä (locale )
2 E prosentin ja formaattikirjaimen välissä valitsee mahdollisen vaihtoehtoisen vuosiluvun
3 O prosentin ja formaattikirjaimen välissä valitsee mahdolliset vaihtoehtoiset numerosymbolit
4 Vanhentunut, pitäisi välttää

Esim. Saudi-Arabiassa +%OH voisi tuottaa kellonajan sikäläisillä numerosymboleilla (jotka eroavat meikäläisistä ns. arabialaisista numeroista!), kun taas +%H:n pitäisi aina käyttää länsimaisia numeroita. Sen sijaan tarkennin E on tarkoitettu vain kalentereille jotka poikkeavat gregoriaanisesta vain alkamisvuoden mukaan, kuten Thaimaassa ja Japanissa, ja laajennus kalenterihin joissa vuosi vaihtuukin eri aikaan on jätetty auki (``implementation-specific extension''). Muutkin päivämääräkentät on yleensä määritelty vain gregoriaanista kalenteria silmällä pitäen, vain %x ja %c on tarkoitettu yleisemmiksi.

Tarkentimet E ja O eivät aiheuta virhettä vaan jätetään huomiotta jos ko. vaihtoehtoista esitystä ei ole.

Moderneissa järjestelmissä näkee lisäksi mm. seuraavia:

%V Viikkonumero ISO-standardin mukaan
%E Aikakauden/keisarin nimi ja vuosiluku
%N Aikakauden/keisarin nimi
%o Vuosi japanilaisen kalenterin mukaan
%u Viikonpäivä numerona 1-7 (ma=1)

Huom. %U ja %W laskevat viikkonumeron väärin (suomalaisittain ja ISO-standardin mukaan)! Jos järjestelmä ei tunne %V:tä, sitä ei saa oikein mitenkään (muuten kuin erikseen laskemalla).

Joskus näkee myös %F:n, joka on sama kuin %B (paitsi ettei se ehkä välitä kieliasetuksesta).

Joissakin järjestelmissä voi lisäksi prosenttimerkin ja seuraavan kirjaimen väliin lisätä kentän pituus- ja tarkkuusmäärittelyn kuten printfissä.

Esim. Halutaan viikon- ja kuukaudenpäivä, kuukausi ja vuosi eri muuttujiin:

eval `date '+MONTH=%b DOW=%a DAY=%d YEAR=%Y'`

POSIX.2 ei tunne date-komennon toista yleistä käyttötapaa, joka kuitenkin toimii lähes kaikissa koneissa:

date [-u] mmddhhmm[[cc]yy]

Tällä asetetaan systeemikello. Yleensä sallittu vain superkäyttäjälle. (Huom. formaatti vaihtelee eri koneissa, tarkista ensin!)

5.16  dd - Convert and copy a file

dd on historiallisista syistä syntaksiltaan sangen erikoinen. Se tuntee seuraavanlaiset argumentit:

if=file syöttötiedosto, oletus stdin
of=file tulostustiedosto, oletus stdout; jos seek=-määritystä ei ole, tiedosto nollataan aluksi
ibs=n blokkikoko luettaessa, tavuja, oletus 512
obs=n blokkikoko kirjoitettaessa, tavuja, oletus 512
bs=n blokkikoko sekä luettaessa että kirjoitettaessa
cbs=n blokkikoko optioita block ja unblock varten
skip=n ohita n tavua syöttötiedoston alusta
seek=n ohita n tavua tulostustiedoston alusta
count=n kopioi vain n syöttötiedoston blokkia
conv=optio[,...] , missä optiot voivat olla seuraavia:

block lue vaihtelevanmittaisia rivinvaihtoon (\n) loppuvia tietueita ja muunna ne cbs:n mittaisiksi kiinteiksi (poistaen rivinvaihdot)
unblock tulosta vaihtelevanmittaisia rivinvaihdolla rajattuja tietueita
lcase muuta isot kirjaimet pieniksi
ucase muuta pienet kirjaimet isoiksi
swab vaihda aina kaksi peräkkäistä tavua keskenään
noerror älä keskeytä virheeseen
notrunc älä nollaa tiedostoa aluksi
sync täydennä syöttöblokit ibs=:n mittaisiksi nullilla

Yleisiä epästandardeja conv-optioita ovat lisäksi EBCDIC (muunna ASCII EBCDICiksi) ja ASCII (muunna EBCDIC ASCIIksi).

5.17  diff - Compare two files

diff [-c|-e|-C n] [-br] file1 file2

vertaa kahta tiedostoa ja tulostaa listan muutoksista joita ensimmäiselle olisi tehtävä että siitä saisi toisen. Jos tiedostot ovat identtisiä ei tulosta mitään.

Optiot:

-b älä ota huomioon alkutyhjiä ja tulkitse peräkkäisten tyhjien jonot samoiksi
-c tulosta kolme riviä kontekstia eroille
-C n tulosta n riviä kontekstia
-e ed-komennon syötöksi sopiva tulosformaatti
-r vertaa kahta hakemistoa rekursiivisesti

Exit status on 0 jos eroja ei löytynyt, 1 jos löytyi, suurempi jos tapahtui virhe.

5.18  dirname - Return directory portion of pathname

dirname string

Palauttaa tiedostonimen hakemisto-osan. Mahdollinen lopussa oleva / poistetaan ensin, sen jälkeen lopusta viimeiseen jäljelläolevaan kauttaviivaan saakka. Jos argumentissa ei ole yhtään kauttaviivaa, palauttaa pisteen, ja jos kauttaviivoja on vain alussa peräkkäin tai jos siinä on pelkkiä kauttaviivoja palauttaa /:n. (Historiallisista syistä dirname // saattaa palauttaa myös //:n.)

5.19  echo - Write arguments to standard output

Ks. 4.5.6.

5.20  ed - Edit text

Rivipohjainen editori, jota ei tässä esitellä sen tarkemmin (mutta vrt. sed).

5.21  env - Set environment for command invocation

env [-i] [muuttuja=arvo...] [komento...]

alustaa ympäristömuuttujat annetuilla arvoilla komennon suorituksen ajaksi. Ilman -i optiota se on olennaisesti sama kuin

[muuttuja=arvo...] [komento...]

(vrt. 4.4.8), paitsi että env on ulkoinen komento (toimii esim. findin kanssa).

Jos -i on annettu, ympäristö tyhjennetään ensin, jolloin suoritettava komento saa tasan envin asettamat ympäristömuuttujat.

Exit status on 0 jos komento onnistui, 1-125 jos env epäonnistui, 126 jos komento löytyi mutta sitä ei voitu suorittaa, ja 127 jos sitä ei löutynyt.

5.22  expr - Evaluate arguments as an expression

Ks. 4.10.1, merkkijonovertailun osalta vrt. grep (6).

5.23  false - Return false value

Palauttaa nollasta eroavan statuksen.

5.24  find - Find files

find polku [optiot...]

etsii tiedostoja hakemistopuusta rekursiivisesti.

Hakua voi ohjata seuraavilla optioilla.

-atime n tosi jos tiedoston viimeinen käyttöaika (access time ) on n päivää.
-ctime n tosi jos tiedoston hakemistotiedon (inode n) muutosaika on n päivää.
-depth aina tosi mutta muuttaa hakujärjestystä niin, että alihakemistot käydään läpi ensin.
-exec komento ... ] ; suorittaa ulkoisen komennon, tosi jos tämän exit status on nolla. Käsiteltävänä oleva polku voidaan välittää argumenttina {} (joihin ei yleensä saa liittää muuta).
-group gname tosi jos tiedoston ryhmä on gname.
-links n tosi jos tiedostoon on n linkkiä (ei laske symbolisia linkkejä!).
-mtime n tosi jos tiedoston muutosaika on n päivää.
-name pattern tosi jos tiedoston nimi vastaa annettua merkkijonolauseketta (glob pattern , ts. sama syntaksi kuin shellin tiedostonimilaajennuksissa, eri kuin grepissä).
-newer file tosi jos tiedosto on uudempi kuin file.
-nogroup tosi jos tiedoston ryhmää ei ole (se puuttuu /etc/group-tiedostosta).
-nouser tosi jos tiedoston omistajaa ei ole (se puuttuu /etc/passwd-tiedostosta).
-ok komento ... ; kuten -exec mutta kysyy interaktiivisesti suoritetaanko komento.
-perm [-]mode tosi jos tiedoston suojaukset vastaavat mode a, joka on annettu samalla syntaksilla kuin chmod-komennossa paitsi että -:lla alkavia ei saa käyttää, sen sijaan jos alussa on - tutkitaan ovatko ainakin annetut suojaukset päällä, ilman sitä ovatko ne täsmälleen annetut. Kuten chmodissa tässäkin voi sekä symbolista että oktaalimuotoa (jälkimmäistä ei suositella).
-print aina tosi, tulostaa tiedostonimen (polun).
-prune aina tosi, estää rekursion kohdalla olevan hakemiston sisään. Ei toimi jos myös -depth on annettu.
-size n[c] tosi jos tiedoston koko on n/ lohkoa (512 tavun) tai tavua (jos koon lopussa on c).
-type c tosi jos tiedoston tyyppi on c , missä c:lle tunnistetaan arvot b = lohkolaitetiedosto (block special file ), c = merkkilaitetiedosto (character special file ), d = hakemisto, p = nimetty putki ja f = tavallinen tiedosto. Epästandardeja mutta yleisesti toimivia ovat myös l (symbolinen linkki), s (socket), n (network special file ) ja M (mount point).
-user uname tosi jos tiedoston omistaja on uname.
-xdev aina tosi, estää rekursion eri laitteelle (mount point in yli).

Näitä voi yhdistellä seuraavilla:

( lauseke ) ryhmittely.
! lauseke negaatio.
lauseke1 [-a] lauseke2 AND; toista lauseketta ei suoriteta jos ensimmäinen on epätosi.
lauseke1 -o lauseke2 OR; toista lauseketta ei suoriteta jos ensimmäinen on tosi.

Jos mitään optioista -print, -exec tai -ok ei ole annettu, optiolauseke tulkitaan kuin ( lauseke ) -print.

Huomaa että sulut ja puolipiste ovat shellin erikoismerkkejä ja on suojattava.

Yleisiä epästandardeja optioita on mm.

-follow seuraa symbolisia linkkejä
-fstype fstype tosi jos tiedostojärjestelmän tyyppi on fstype (esim. NFS)
-fsonly estää rekursion muihin tiedostojärjestelmätyyppeihin (globaalisti)
-path pattern kuten -name mutta vertaa koko polkua (ja kauttaviivat käyttäytyvät kuten muutkin merkit)
-inum n tosi jos tiedoston inode on n.
-linkedto file tosi jos tiedostosta on linkki file :een
-only ''käänteinen -prune'': hakemisto käsitellään rekursiivisesti vain jos... Ei toimi yhtaikaa -depth'in kanssa.

Joissakin uusissa toteutuksissa voi myös käyttää -execin loppumerkkinä puolipisteen vaihtoehtona plus-merkkiä, sillä toimintaerolla että tiedostoja kootaan useita jokaiselle komennon kutsulle (vrt. xargs).

5.25  fold - Fold lines

fold [-bs] [-w width] [file(s)]

jakaa syöttötiedostojen tai stdinin rivit enintään annetun mittaisiksi. Leveys annetaan optiolla -w merkkeinä (oletus 80) tai tavuina jos -b-optio on annettu. Jos optio -s on annettu, yrittää katkaista rivin tyhjän kohdalta.

5.26  getconf - Get configuration values

getconf system_var
getconf path_var pathname

palauttaa systeemi- tai polkumuuttujan arvon, millä tässä tarkoitetaan järjestelmäriippuvia (raja-)arvoja ja vakioita, jälkimmäiset lisäksi tiedosto(järjestelmä)riippuvia.

Jos kysytty muuttuja on sallittu muttei määritelty tässä järjestelmässä, tulos on merkkijono ``undefined''.

Exit status on nolla jos muuttuja on sallittu, muutoin yksi.

POSIX määrittelee seuraavat systeemimuuttujat:

ARG_MAX maximum length of arguments for running a program, in bytes, including environment data.
CHILD_MAX maximum number of simultaneous processes allowed per real user.
CLK_TCK number of intervals per second in machine clock (optional).
NGROUPS_MAX number of simultaneous group IDs per process.
OPEN_MAX maximum number of open files at any time per process.
STREAM_MAX maximum number of streams that one process can have open at one time.
TZNAME_MAX maximum number of bytes supported for the name of a time zone (not of the TZ variable).
_POSIX_ARG_MAX minimum conforming value for ARG_MAX.
_POSIX_CHILD_MAX minimum conforming value for CHILD_MAX.
_POSIX_JOB_CONTROL POSIX job control supported.
_POSIX_LINK_MAX minimum conforming value for LINK_MAX.
_POSIX_MAX_CANON minimum conforming value for MAX_CANON.
_POSIX_MAX_INPUT minimum conforming value for MAX_INPUT.
_POSIX_NAME_MAX minimum conforming value for NAME_MAX.
_POSIX_NGROUPS_MAX minimum conforming value for NGROUPS_MAX.
_POSIX_OPEN_MAX minimum conforming value for OPEN_MAX.
_POSIX_PATH_MAX minimum conforming value for PATH_MAX.
_POSIX_PIPE_BUF minimum conforming value for PIPE_BUF.
_POSIX_SAVED_IDS processes have saved set-user-ID and saved set-group-ID.
_POSIX_SSIZE_MAX value that can be stored in an object of type ssize_t.
_POSIX_STREAM_MAX minimum conforming value for STREAM_MAX.
_POSIX_TZNAME_MAX minimum conforming value for TZNAME_MAX.
_POSIX_VERSION gives version of POSIX adhered to in this release.

BC_BASE_MAX maximum ibase and obase values for the bc command.
BC_DIM_MAX maximum number of elements permitted in a bc array.
BC_SCALE_MAX maximum scale size allowed in bc.
BC_STRING_MAX maximum number of characters in a string in bc.
COLL_WEIGHTS_MAX maximum number of weights assignable to an entry of the LC_COLLATE order keyword.
EXPR_NEST_MAX maximum number of expressions that you can nest inside parentheses in an expression evaluated by expr.
LINE_MAX maximum number of characters that a utility can accept as an input line (either from the standard input or a text file) when the utility takes text files as input. This number includes the trailing newline.
PATH standard PATH setting.
RE_DUP_MAX maximum number of repeated occurrences of a regular expression when using the interval notation {m,n} (see regexp).
POSIX2_C_BIND indicates whether the system supports the C Language Bindings Option.
POSIX2_C_DEV indicates whether the system supports the C Language Development Utilities Option.
POSIX2_FORT_DEV indicates whether the system supports the FORTRAN Development Utilities Option.
POSIX2_FORT_RUN indicates whether the system supports the FORTRAN Runtime Utilities Option.
POSIX2_LOCALEDEF indicates whether the system supports the creation of locales.
POSIX2_SW_DEV indicates whether the system supports the Software Development Utilities Option.
POSIX2_CHAR_TERM indicates whether the system supports at least one terminal type capable of all operations necessary for the User Portability Utilities. Only on if POSIX2_UPE is on.
POSIX2_UPE indicates whether the system supports the User Portability Utilities Option.
POSIX2_VERSION gives the version of POSIX.2 adhered to in this release.
POSIX2_BC_BASE_MAX minimum conforming value for BC_BASE_MAX.
POSIX2_BC_DIM_MAX minimum conforming value for BC_DIM_MAX.
POSIX2_BC_SCALE_MAX minimum conforming value for BC_SCALE_MAX.
POSIX2_BC_STRING_MAX minimum conforming value for BC_STRING_MAX.
POSIX2_COLL_WEIGHTS_MAX minimum conforming value for EQUIV_CLASS_MAX.
POSIX2_EXPR_NEST_MAX minimum conforming value for EXPR_NEST_MAX.
POSIX2_LINE_MAX minimum conforming value for LINE_MAX.
POSIX2_RE_DUP_MAX minimum conforming value for RE_DUP_MAX.

ja seuraavat polkumuuttujat:

LINK_MAX maximum number of links that this file can have.
MAX_CANON maximum number of bytes in the terminal's canonical input queue (before line editing).
MAX_INPUT space available in terminal input queue.
NAME_MAX largest file name size.
PATH_MAX maximum number of bytes in a path name.
PIPE_BUF largest atomic write to a pipe.
_POSIX_CHOWN_RESTRICTED restrictions apply to file ownership changes.
_POSIX_NO_TRUNC if set, it is an error for any path name component to be longer than NAME_MAX bytes.
_POSIX_VDISABLE processes are allowed to disable terminal special characters.

Eri järjestelmissä getconf voi tuntea muitakin muuttujia, mutta sellaisia käytettäessä on syytä varautua sekä tulokseen ''undefined'' että virheeseen. Itse asiassa siihen on syytä varautua yllämainittujenkin kanssa, erityisesti SSIZE_MAX, _POSIX_SSIZE_MAX, STREAM_MAX, _POSIX_STREAM_MAX, TZNAME_MAX ja _POSIX_TZNAME_MAX eivät olleet mukana alkuperäisessä POSIX.1-standardissa ja saattavat puuttua joistakin järjestelmistä.

Muutenkaan tuloksiin ei aina kannata sokeasti luottaa, vaan ''sanity check'' on aina paikallaan.

5.27  getopts - Parse utility options

Yleinen optionkäsittelijä, jolla saa standardinmukaiset optiot shell-skripteihin.

Useimmat standardikomennot noudattavat seuraavia sääntöjä optioiden ja argumenttien käsittelyssä:

Näiden sääntöjen mukaisen optiokäsittelyn saa tehtyä getoptsilla seuraavasti: joka kerta kutsuttaessa

getopts optstring varname [arg...]

tutkii onko seuraava optiokirjain merkkijonossa optstring ja jos on, asettaa sen muuttujaan varname . Sen lisäksi se asettaa muuttujaan OPTIND seuraavan option järjestysluvun (shellin käynnistyessä OPTIND alustetaan 1:ksi) ja jos optiokirjaimen perässä optstring issä on kaksoispiste, option argumentin muuttujaan OPTARG.

Kun optiot loppuvat, getopts palauttaa nollasta eroavan statuksen, ja OPTIND osoittaa ensimmäiseen ei-optio-argumenttiin komentorivillä (mahdollisen --:n ohi).

Jos optiokirjainta ei ole optstring issä, getopts asettaa varname :een kysymysmerkin. Jos lisäksi optstring alkaa kaksoispisteellä, tallettaa optiokirjaimen muuttujaan OPTARG, muutoin aiheutuu virheilmoitus (mutta getoptsin exit status on silti nolla).

Jos optiokirjaimen perässä optstring issä on kaksoispiste mutta optiolle ei ole annettu argumenttia, aiheuttaa virheilmoituksen paitsi jos optstring in alussa on kaksoispiste, jolloin varnameen sijoitetaan kaksoispiste ja optiokirjain muuttujaan OPTARG.

Jos getoptsille annetaan argumentteja optstring in ja varname n lisäksi, se tutkii niitä positioparametrien asemesta.

Esimerkki: skripti ymmärtää optiot -a, -b ja -f tiedosto, ja haluaa niiden perään yhden argumentin:

opta=
optb=
file=
while getopts :abf: opt ;do
 case $opt in
  a) opta=1 ;;
  b) optb=1 ;;
  f) file="$OPTARG" ;;
  ?) printf "%s: invalid option %s\n" "$0" "$OPTARG"
    exit 1 ;;
 esac
done
shift $((OPTIND - 1))
case $# in
 0) printf "%s: argument missing\n", "$0"
   exit 2 ;;
 1) arg="$1" ;;
 *) printf "%s: too many arguments\n", "$0"
   exit 3 ;;
esac
...

5.28  grep - File pattern searcher

Esitellään tarkemmin myöhemmin (6).

5.29  head - Copy the first part of files

head [-n number] [file(s)]
head [-number] [file(s)]

tulostaa tiedostoista tai stdinistä number (oletus 10) ensimmäistä riviä. Alempi syntaksi on vanha ja virallisesti epäsuosiossa.

Jos argumentteja on useita, tulostaa alkurivit kustakin tiedostosta erikseen tiedostonimien kera.

5.30  id - Return user identity

id [-G|-g|-u] [-nr] [user ]

tulostaa käyttäjän UID:n ja ryhmät. Optiot:

-G tulosta vain ryhmät
-g tulosta vain EGID
-n tulosta numeerisen UID:n asemesta käyttäjätunnus
-r tulosta todellinen (real) ID vaikuttavan (EID) asemesta
-u tulosta vain UID

5.31  join - Relational database operator

join [-a n | -v n ] [-e s ] [-o list ] [-t char] [-1 f1 ] [-2 f2 ] file1 file2

yhdistää kaksi tiedostoa yhteisen avainsarakkeen perusteella. Tiedostojen on oltava valmiiksi lajiteltuja ko. sarakkeen mukaan (kuten sort -b tekisi). Oletuksena tulostaa ensin ensimmäisen avainsarakkeen, sitten ensimmäisen tiedoston vastaavan rivin muut sarakkeet ja sitten toisen tiedoston muut sarakkeet.

Sarakkeiden erottimena on oletuksena tyhjä (ja monta peräkkäistä tyhjää lasketaan yhdeksi), ja alkutyhjiä ei oteta huomioon.

Seuraavassa ''vastineeton rivi'' tarkoittaa riviä, jolle ei löydy vastinetta (riviä jolla olisi sama avainsarake) toisesta tiedostosta.

Optiot:

-a n tulosta vastineettomat rivit tiedostosta n , missä n on 1 tai 2. Jos sekä -a 1 että -a 2 on annettu, tulostaa kaikki vastineettomat rivit.
-e string korvaa tyhjät kentät merkkijonolla string.
-o list määrittää mitkä sarakkeet tulostetaan ja missä järjestyksessä. Sarakemääritykset ovat muotoa n.f, missä n on tiedostonumero (1 tai 2) ja f sarakenumero, ja niitä voi olla mielivaltainen määrä pilkulla tai tyhjällä erotettuna.
-t char käytä kentän erottimena merkkiä char , sekä syötössä että tulostuksessa. Tätä käytettäessä tiedostojen lajittelujärjestyksen pitäisi olla sama kuin sortin ilman -b-optiota.
-v n tulosta vain (normaalin tulostuksen asemesta) vastineettomat rivit tiedostosta n , missä n on 1 tai 2. Jos sekä -v 1 että -v 2 on annettu, tulostaa kaikki vastineettomat rivit.
-1 f käytä avainsarakkeena ensimmäisestä tiedostosta saraketta f (kokonaisluku 1...).
-2 f käytä avainsarakkeena toisesta tiedostosta saraketta f .

Seuraavat optiot ovat virallisesti ''obsolete'' mutta käytännössä toimivat yhteensopivuussyistä lähes kaikkialla. Uusissa skripteissä niitä ei kuitenkaan tulisi käyttää:

-j1 f sama kuin -1 f.
-j2 f sama kuin -2 f.
-j f sama kuin -1 f -2 f .

5.32  kill - Terminate or signal processes

kill -s signaalinimi pid...
kill -l [signaalinumero ]
kill -[SIGsignaalinimi |signaalinumero ] pid...

Lähettää prosess(e)ille halutun signaalin. Viimeinen syntaksi on virallisesti vanhentunut, mutta toimii käytännössä kaikkialla. Jos signaalia ei anneta komentorivillä, oletus on SIGTERM.

Optio -l tulostaa kaikki järjestelmän tuntemat signaalit, tai annettua numeroa vastaavan signaalin nimen.

Signaali voi olla jokin seuraavista (etuliitettä SIG ei tarvita option -s kanssa), suluissa numeroarvot niille joille ne on standardoitu (kaikille löytyy kyllä numero joka järjestelmästä mutta muut vaihtelevat):

0 null signal3
SIGHUP (1) hangup1
SIGINT (2) terminal interrupt 1
SIGQUIT (3) terminal quit2
SIGABRT (6) abort2
SIGKILL (9) kill (cannot be caught or ignored)2
SIGALRM (14) alarm clock1
SIGTERM (15) software termination1
SIGILL illegal instruction1
SIGTRAP trace/breakpoint trap2
SIGFPE floating point exception2
SIGUSR1 user defined signal 11
SIGSEGV segmentation violation2
SIGUSR2 user defined signal 21
SIGPIPE write on a pipe with no one to read it1
SIGCHLD child process terminated or stopped3
SIGCONT continue if stopped5
SIGSTOP stop signal (cannot be caught or ignored)4
SIGTSTP interactive stop signal4
SIGTTIN background process wants to read4
SIGTTOU background process wants to write4

Oletustoiminta jos prosessi ei ota signaalia kiinni:
1 prosessi lopetetaan epänormaalisti, siivotaan kuten _exit()
2 prosessi lopetetaan epänormaalisti, järjestelmäkohtaisin seurauksin (core dump)
3 ei vaikutusta
4 prosessi pysäytetään
5 jos prosessi on pysähtynyt sen suoritusta jatketaan, muuten ei vaikutusta.

Exit status on nolla jos ainakin yksi prosessi käsitteli signaalin, muutoin > 0. Niinpä
kill -0 pid
sopii prosessin olemassaolon testaamiseen.

Useimmista järjestelmistä löytyy muitakin, epästandardeja signaaleja, esim.

SIGBUS Bus error
SIGPOLL Pollable event
SIGPROF Profiling timer expired
SIGPWR Power fail/restart
SIGSYS Bad system call
SIGURG High bandwidth data is available at a socket
SIGVTALRM Virtual timer expired
SIGWINCH Window size change
SIGXCPU CPU time limit exceeded
SIGXFSZ File size limit exceeded

5.33  ln - Link files

ln [-f] [-s] tiedosto(t) kohde

''Linkittää'' tiedostoja, ts. luo niille uuden hakemistotiedon (link() ). Jos linkitettäviä tiedostoja on useampia, kohteen on oltava ennestään olemassa oleva hakemisto, ja linkki tehdään sen alle alkuperäisellä nimellä. Joka tapauksessa kohteen on oltava samassa tiedostojärjestelmässä eikä hakemistoa voi linkittää, ellei optiota -s ole käytetty.

Jos kohdetiedosto on olemassa, aiheutuu virhe paitsi jos optio -f on annettu, jolloin se yritetään ensin poistaa (unlink() - ei onnistu hakemistolle).

Hakemistolle ei voi tehdä linkkiä.

POSIX.2 ei itse asiassa määritellyt symbolisia linkkejä lainkaan, eikä niitä varsinkaan ei-Unixmaisissa POSIX-järjestelmissä useinkaan ole, mutta kaikissa moderneissa Unixeissa kylläkin.

Symbolinen linkki on osoitin tiedoston nimeen (tavallinen tai ''hard'' linkki osoittaa inodeen, eikä itse asiassa eroa alkuperäisestä nimestä mitenkään), ja voi siten osoittaa tiedostojärjestelmästä toiseen. Symbolinen linkki voi myös osoittaa hakemistoon tai vaikka tiedostoon jota ei edes ole olemassa, ja alkuperäisen tiedoston nimen vaihtuessa se hukkaa sen. Saadessaan argumenttina symbolisen linkin lähes kaikki komennot käyttävät tiedostoa johon se viittaa (poikkeuksena erityisesti rm).

5.34  locale - Get locale-specific information

locale [-a | -m]
locale [-ck] name...

palauttaa tietoja paikallisesta kieliympäristöstä (locale , kieli- ja maa-valinta).

Ilman optioita tulostaa voimassa olevat asetukset, ilman argumentteja yhteenvedon (ts. LC_*- ja LANG-muuttujien arvot), jos argumentteja on annettu, tulostaa niitä vastaavat asetukset. Argumentti voi olla kategoria (LC_*), jolloin tulostetaan kaikki siihen kuuluvat asetukset, tai avainsana joka vastaa jotakin asetusta.

Optiot:

-a tulosta lista järjestelmän tuntemista kieliympäristöistä
-c tulosta kategorianimet
-k tulosta avainsanat
-m tulosta lista järjestelmän tuntemista merkistöistä

Mahdolliset kategoriat ja tärkeimmät niihin liittyvät avainsanat ovat:

LC_CTYPE: Merkkien luokitteluun ja iso-pieni-muunnokseen liittyvät koodit, vaihtelevat järjestelmittäin. Käytännössä hyödyllinen voisi olla lähinnä charmap, joka kertoo käytössä olevan merkistön.

LC_NUMERIC: lukujen esitykseen liittyvät:

decimal_point desimaalierotin (piste, pilkku)
thousands_sep tuhansien (jne) erotinmerkki
grouping erotteluvälit edelliselle

LC_TIME: ajan ja päivämäärien esitykseen liittyvät, mm:

abday viikonpäivien lyhenteet
day viikonpäivien nimet
abmon kuukausien lyhenteet
mon kuukausien nimet
am_pm aamu- ja iltapäiväsymbolit
d_t_fmt ajan ja päiväyksen oletusformaatti (mitä date:n %c vastaa)
d_fmt päiväyksen oletusformaatti (date:n %x)
t_fmt kellonajan oletusformaatti (date:n %T)
t_fmt_ampm 12h-ajan oletusformaatti (date:n %r)

LC_COLLATE: lajittelualgoritmin määräävät avainsanat, vaihtelevat järjestelmittäin eikä niitä juurikaan tarvita suoraan.

LC_MONETARY: valuutan esittämiseen liittyvät:

int_curr_symbol kansainvälinen valuuttasymboli (esim. FIM)
currency_symbol paikallinen valuuttasymboli (esim. mk)
mon_decimal_point desimaalierotin
mon_thousands_sep tuhansien erotin
mon_grouping em. ryhmittelyväli
positive_sign positiivinen etumerkki
negative_sign negatiivinen etumerkki
int_frac_digits desimaalien määrä kv. yhteyksissä
frac_digits desimaalien määrä paikallisesti
p_cs_precedes tuleeko valuuttasymboli ennen (1) vai jälkeen (0) positiivisissa luvuissa
p_sep_by_space erotetaanko valuuttasymboli välilyönnillä positiivisissa luvuissa (0=ei, 1=kyllä, 2=erotetaan myös etumerkistä)
n_cs_precedes tuleeko valuuttasymboli ennen (1) vai jälkeen (0) negatiivisissa luvuissa
n_sep_by_space erotetaanko valuuttasymboli välilyönnillä negatiivisissa luvuissa
p_sign_posn positiivisen etumerkin paikka (0=luku suluissa, 1=ennen lukua ja valuuttasymbolia, 2=luvun ja valuuttasymbolin jälkeen, 3=ennen valuuttasymbolia, 4=valuuttasymbolin jälkeen)
n_sign_posn negatiivisen etumerkin paikka

LC_MESSAGES: viestejä käyttäjälle ja -ltä:

yesexpr ''kyllä'' paikallisella kielellä
noexpr ''ei'' paikallisella kielellä
yesstr ''kyllä''-vastaukseksi tunnistettava regexp (muodossa jonka grep -E tunnistaa)
nostr ''ei''-vastaukseksi tunnistettava regexp

Näitä käyttävät soveltuvin osin kaikki standardikomennot, erityisesti kaikki jotka vertailevat tai lajittelevat merkkijonoja tai tulostavat kellonaikoja tai päivämääriä. Jos jotakin kategorianimeä vastaava ympäristömuuttuja ei ole asetettu käytetään sen asemesta muuttujaa LANG. Jos kuitenkin LC_ALL on asetettu käytetään sitä riippumatta muista LC_*- tai LANG-muuttujista. Jos arvo on virheellinen tai ko. järjestelmässä tuntematon, käytetään oletuksena arvoa POSIX tai C (jotka on määritelty kaikissa järjestelmissä).

Muuttujien LC_* ja LANG mahdolliset arvot vaihtelevat eri järjestelmissä, mutta yleensä ne ovat muotoa
kieli [_alue ][.merkistö ]
missä kieli on joko kaksikirjaiminen lyhenne tai kielen englanninkielinen nimi täydellisenä (mutta pienillä kirjaimilla) (esim. fi tai finnish), alue on maan tai alueen kaksikirjaiminen lyhenne (isoilla kirjaimilla, esim. FI), ja merkistö on käytetyn merkistön lyhenne (vaihtelevat suuresti). Suomessa voivat tulla kyseeseen esim. fi_FI.iso88591, fi_FI.iso885915@euro, finnish.iso8859-1, finnish jne.

Jos haluaa olla varma että kieliympäristö ei muuta jonkin komennon tulostusta voi asettaa LC_ALL-muuttujan tunnettuun arvoon, esim.
LC_ALL=C DOW=$(DATE +%a)
(Tuota ei pidä tehdä jos kyseessä on ihmisten luettavaksi tarkoitettu viesti - ne yleensä halutaan voida kääntää paikalliselle kielelle.)

Esim. LC_MESSAGES-kategorian avulla saa monikielisen kyllä/ei-kysymyksen:

printf "%s? " "$(locale yesstr)/$(locale nostr)"
read reply
if printf "%reply\n" "$query?" | grep -Eq "$(locale yesexpr)"
then echo "se on suomeksi 'joo'!"
else echo "se on suomeksi 'ei hitossa'!"
fi

Tämä ei kuitenkaan monessakaan järjestelmässä toimi kuten pitäisi, erityisesti joitakin arvoja ei ehkä ole määritelty ollenkaan joten oletusarvot on syytä laittaa, ja mm. HP-UX lisää ylimääräisiä lainausmerkkejä vastauksiinsa. Paranoidisiirrettävyyttä kaipaava voisi tehdä esim. näin:

# get locale-specific yes/no question & reply, defaults in English
nostr=$(locale nostr); nostr=${nostr:-no}
yesstr=$(locale yesstr); yesstr=${yesstr:-yes}
yesexpr=$(locale yesexpr); yesexpr=${yesexpr:-"^[yY]"}
# peel possible extra quotes away
for var in yesstr nostr yesexpr ;do
 eval value=\$$var
 case "$val" in \"*) eval $var=$value ;; esac
done
printf "%s? " "$yesstr/$nostr"
read reply
if printf "%s\n" "$reply" | grep -Eq "$yesexpr"
then echo "se on suomeksi 'joo'!"
else echo "se on suomeksi 'ei hitossa'!"
fi

Esim. Halutaan tutkia onko annettu merkkijono luku, jossa voi olla desimaalierotin (muttei muita koristeita):

case "${luku:-BAD}" in
 *[!0-9$(locale decimal_point)]*)
    echo "'$luku' is not a proper number" ;;
esac

5.35  localedef - Define locale environment

localedef [-c] [-f charmap] [-i sourcefile] name

luo uuden kieliympäristön annetun määrityksen mukaisesti. Yksityiskohtiin ei tässä puututa sen enempää.

5.36  logger - Log messages

logger tekstiä

lähettää viestin systeemilokiin. Käyttökelpoinen lähinnä järjestelmän ylläpitäjälle. Lokiin menee yleensä automaattisesti myös aikaleima ja tieto siitä, kuka viestin lähetti.

5.37  logname - Return user's login name

Palauttaa käyttäjätunnuksen (kuten getlogin() , näkee su:n läpi jne).

5.38  lp - Send files to a printer

lp [-c] [-d dest] [-o option...] [-n copies] [file(s)]

lähettää tiedostoja (tai stdinin) kirjoittimelle. Optiot:

-c Palaa vasta kun tiedostoja ei enää tarvita.
-d kirjoitin Käytä nimettyä kirjoitinta. Ilman tätä oletus on ensisijaisesti $LPDEST, jos sitä ei ole $PRINTER, jos sitäkään ei ole systeemin oletuskirjoitin ja jos sitäkään ei ole tapahtuu virhe.
-n k Tulosta k kopiota.
-o option Tätä POSIX ei vaadi mutta suosittelee järjestelmäkohtaisiin optioihin.

Useimmissa järjestelmissä on muitakin optioita, mutta vain nuo ovat edes kohtuullisen siirrettäviä. BSD-pohjaisissa järjestelmissä vastaava komento on historiallisesti lpr; sen optioista mainittakoon -Pkirjoitin, joka vastaa lp:n -d:tä.

5.39  ls - List directory contents

ls [-CFRacdilqrtu1] [file ...]

Tulostaa hakemiston sisällysluetteloa: muille kuin hakemistoargumenteille ko. tiedoston tiedot, hakemistoille ko. hakemiston sisältämien tiedostojen tiedot, jos argumentteja ei ole, työhakemiston sisällön.

Optiot:

-C Monisarakkeinen tulostus aakkosjärjestyksessä. Ympäristömuuttuja COLUMNS määrää tulostusleveyden.
-F Tulostaa kauttaviivan (/) hakemistonimien, tähden (*) suoritettavien ja pystyviivna (|) putkien perään. (Yleensä lisäksi sockettien ja @ symbolisten linkkien perään.)
-R Tulostaa alihakemistot rekursiivisesti.
-a Tulostaa myös pisteellä alkavat tiedostonimet. Ilman -a:ta niitä ei tulosteta ellei niitä ole erikseen annettu argumentteina.
-c Käyttää hakemistotiedon muutosaikaa (ctime) itse tiedoston muutosajan asemesta lajittelussa (-t) ja tulostuksessa (-l).
-d Tulostaa tiedostoistakin niiden omat tiedot niiden sisällön asemesta.
-i Tulostaa tiedostojen inode -numerot (tai yleisemmin ''järjestysnumero'').
-l Pitkä tulostusmuoto, yksi tiedosto per rivi.
-q Tulostaa erikoismerkkien paikalle kysymysmerkin.
-r Lajittelee käänteisessä järjestyksessä (viimeinen tai vanhin ensin).
-t Lajittelee tiedostot ensin aikajärjestykseen (oletuksena tiedoston muutosajan mukaan), vasta sitten aakkosjärjestykseen.
-u Käyttää tiedoston käyttöaikaa (atime ) tiedoston muutosajan asemesta lajittelussa (-t) ja tulostuksessa (-l).
-1 Tulostaa vain yhden tiedosto per rivi. Oletus silloin kun tulostuslaite ei ole pääte.

Argumenttina annettu tiedostonimi tulostetaan sellaisena kuin se on annettu (polkuineen).

Optiolla -l tulostetaan seuraavat tiedot järjestyksessä:
mode, links, owner, group, bytes, date and time, pathname
Päivämäärän ja kellonajan muotoilu riippuu kieliympäristöstä (LC_TIME), POSIX-ympäristössä formaatti on kuten date ''+%b %e %H:%M'' tulostaisi jos tiedosto on alle 6 kuukautta vanha, muuten kuin ''+%b %e %Y''.

Laitetiedostoille voi koon asemesta tulostua jotain järjestelmäkohtaista.

Mode on muotoa tuuuoooggga, missä

t: tiedoston tyyppi, d=hakemisto, b=lohkolaitetiedosto, c=merkkilaitetiedosto, p=putki, -=tavallinen tiedosto. (Yleensä lisäksi l=symbolinen linkki, s=socket, n=network special file.)
uuu: tiedoston omistajan oikeudet vasemmalta oikealle:

r jos tiedosto on luettavissa, muutoin -
w jos tiedosto on luettavissa, muutoin -
x jos tiedosto on suoritettavissa, s jos tiedosto on suoritettavissa ja setuid -bitti on päällä, S jos tiedosto ei ole suoritettavissa ja setuid -bitti on päällä, muutoin -.

ggg: ryhmän oikeudet, kuten edellä mutta s ja S viittaavat setgid -bittiin.
ooo: muiden oikeudet, rxw- kuten edellä, muita ei määritelty. Epästandardi mutta yleinen on t = sticky bit on päällä (tai T jos suoritusoikeus samalla puuttuu).
a: alternate access method flag, jos epätyhjä (suositus: +) kertoo että tiedostolle on jokin muukin suojaus (yleensä ACL eli Access Control List ).

Yleisiä epästandardeja optioita ovat

-x Riveittäin lajiteltu monipalstainen tulostus.
-m Tiivis pilkuilla eroteltu tulostus.
-A Kuten -a mutta jättää tiedostot . ja .. tulostamatta.
-b Tulostaa erikoismerkit (enemmän tai vähemmän) tunnistettavassa muodossa (vrt. cat -v).
-s Tulostaa tiedoston koon lohkoina (yleensä 512 tavua).
-L Jos tiedosto on symbolinen linkki, näyttää sen osoittaman tiedoston tiedot itse linkin asemesta.

5.39.1  Epästandardien suojausbittien merkityksestä

Standardi ei määrittele mitä setuid - ja setgid-bitit tarkoittavat jakemistoille eikä sticky bit in merkitystä yleensä, mutta seuraavat ovat aika vakiintuneita:

5.40  mailx - Process messages

mailx [-s subject] address...

lähettää standard inputin sähköpostina. (Huom. mail ei ole standardi, eikä ole mitään siirrettävää tapaa antaa sille otsikkotietoa.)

5.41  mkdir - Make directories

mkdir [-p] [-m mode ] dir...

luo nimetyt hakemistot. Optiot:

-p Luo mahdollisesti puuttuvat komponentit polun varresta, ei aiheuta virhettä valmiiksi olemassa olevista hakemistoista.
-m mode Asettaa luodun hakemiston suojauksen, mode kuten chmod-komennossa. Oletussuojaus on rwxrwxrwx XOR umask . Option -p takia luotavien välihakemistojen suojaukseen tulee kuitenkin aina u+wx.

5.42  mkfifo - Make FIFO special files

mkfifo [-m mode ] file...

luo nimetyn putken. Optiolla -m voi asettaa sen suojausbitit, mode kuten chmodissa.

Historiallisesti samaan tarkoitukseen on käytetty komentoa mknod file p.

5.43  mv - Move files

mv [-fi] tiedosto(t) kohde

siirtää tai uudelleennimeää tiedostoja, joko luomalla uuden hakemistotiedon (kuten ln) ja poistamalla vanhan (jos siirrettäviä on vain yksi ja kohde on samassa tiedostojärjestelmässä) tai kopiomalla tiedoston tai tiedostot (kuten cp) ja hävittämällä alkuperäiset. Jos siirrettäviä on useita, kohteen on oltava olemassa oleva hakemisto.

Jos kohde on ennestään olemassa eikä siihen ole kirjoitusoikeutta aiheutuu virhe, paitsi jos -f on annettu jolloin se yritetään ensin poistaa kyselemättä, tai jos stdin on pääte tai -i on annettu jolloin kysytään käyttäjältä (ts. interaktiivisesti -i on oletus). Jos on annettu sekä -f että -i, viimeinen ratkaisee.

Mahdollisen virheen sattuessa joko alkuperäinen tai uusi tiedosto voi olla korruptoitunut, mutta jompi kumpi on aina ehjä.

Historiallisesti mv ei ole osannut siirtää hakemistoa tiedostojärjestelmästä toiseen, mutta POSIX edellyttää että senkin pitäisi onnistua, kunhan kaikkiin siirrettäviin tiedostoihin on lukuoikeus (mitä ei tiedostojärjestelmän sisällä tarvita).

5.44  nohup - Invoke a utility immune to hangups

nohup komento [argumentteja...]

suorittaa ulkoisen komennon niin, että se ei keskeydy saadessaan SIGHUP-signaalin. Jos stdout on pääte se suunnataan tiedoston ./nohup.out perään (appending) tai jos siihen ei voi kirjoittaa, $HOME/nohup.out (jos siihenkään ei voi kirjoittaa, aiheutuu virhe). Jos stderr on pääte se suunnataan samaan tiedostoon kuin stdout.

Exit status on 126 jos komento löytyi mutta sitä ei voinut suorittaa, 127 jos komentoa ei löytynyt tai nohup itse epäonnistui, muuten komennon palauttama status.

Huom. nohup suorittaa vain yhden komennon. Jos se halutaan tehdä putkelle tms, tarvitaan jotain tällaista:

nohup sh -c 'prog1 | prog2'

5.45  od - Dump files in various formats

od [-v] [-A base ] [-j skip ] [­N count] [-t type ] file(s)

tulostaa tiedoston (tai stdinin) halutussa formaatissa. Optiot:

-A base Kantaluku osoitteille: d=desimaali, o=oktaali, x=heksadesimaali, n=osoitteita ei tulosteta.
-j skip Ohita skip tavua alusta. Oletuksena skip on desimaaliluku, jos se alkaa 0x heksadesimaali, jos se muuten alkaa nollalla oktaaliluku. Suffikseilla b, k ja m se tulkitaan blokeiksi (512 tavua), kiloiksi (1024) tai megoiksi (1048576).
-N count Tulosta enintään count tavua (count voi olla desimaali-, oktaali- tai heksadesimaaliluku kuten skip ).
-t type Tulostustyyppi: a=ASCII (7-bittinen, kontrollimerkit nimillä), c=merkki, d=desimaaliluku, f=liukuluku, o=oktaaliluku, u=etumerkitön kokonaisluku, x=heksadesimaaliluku. Kaikkien perässä voi olla luku joka määrää montako tavua tulostetaan; f:n perässä tarkkuus F=float, D=double tai L=long double; d:n, o:n, u:n ja x:n perässä voi olla C=char, S=short, I=int, L=long. Tyypit kuten C:ssä.
-v Tulosta kaikki. Ilman -v:tä identtiset rivit korvataan tähdillä.

Optioiden puuttuessa oletus on -t o2.

5.46  paste - Merge corresponding or subsequent lines of files

paste [-s] [-d lista ] tiedosto...

tulostaa tiedostoja rinnakkain, oletuksena erotettuna tabulaattorilla. Muita lyhyemmät tiedostot käsitellään kuin niiden lopussa olisi tyhjää, ellei -s-optiota ole annettu.

Optiot:

-d lista Käytä erottimena tabulaattorin asemesta listan merkkejä järjestyksessä (tarvittaessa toistuvasti). Kunkin rivin (tai tiedoston -s-option kanssa) jälkeen aloitetaan listan alusta, ja viimeisen tiedoston rivinvaihtoa (tai tiedoston viimeistä rivin vaihtoa -s:n kanssa) ei korvata. Seuraavilla merkkiyhdistelmillä on erikoismerkitys:

\n = rivinvaihto
\t = tabulaattori
\\ = kenoviiva (\)
\0 = tyhjä merkkijono (-d '' ei yleensä toimi)

-s Tulosta jokainen tiedosto omana rivinään, niin että vastinrivit tulevat alekkain samoihin sarakkeisiin.

Stdiniä luetaan vain jos - on annettu argumenttina. Jos se on annettu monta kertaa, stdiniä luetaan rivi kerrallaan jokaista listan alkiota kohti yhä uudestaan.
Esim. ls | paste - - - - tulostaa hakemiston neljään palstaan.

5.47  pathchk - Check pathnames

pathchk [-p] tiedostonimi...

tarkistaa että annetut tiedostonimet ovat laillisia, oletuksena käytettävässä järjestelmässä, eli että

Komponenttien puuttuminen ei aiheuta virhettä jos ne olisi mahdollista luoda.

Jos optio -p on annettu tutkitaan nimen siirrettävyyttä, eli että

5.48  pax - Portable archive interchange

pax [-cdnv] [-f archive] [-s replstr] ... [pattern ...]

pax -r [-cdiknuv] [-f archive] [-o options] ... [-p string] ...
   [-s replstr] ... [pattern ...]               

pax -w [-dituvX] [-b blocksize] [ [-a] [-f archive] ] [-o options] ...
   [-s replstr] ... [-x format] [file ...]

pax -r -w [-diklntuvX] [-p string] ... [-s replstr] ... [file ...]
   directory

Pax lukee ja kirjoittaa tiedostoarkistoja (file archive ):

Jos tiedostoargumentteja ei ole annettu, pax lukee tiedostolistan stdinistä. Hakemistot tulkitaan rekursiivisesti hakemistopuiksi.

Edellämainittujen -r ja -w lisäksi pax tuntee seuraavat optiot:

-b blocksize Lohkokoko
-c etsii tiedostonimiä jotka eivät vastaa annettua pattern ia
-d ei käy hakemistoja läpi rekursiivisesti
-f archive käyttää arkistona nimettyä tiedostoa stdinin tai stdoutin asemesta
-i kysyy interaktiivisesti mitä tiedostoille tehdään (ohita, vaihda nimeä, käytä sellaisenaan)
-k ei kirjoita olemassaolevien tiedostojen päälle
-n valitse vain yksi (ensimmäinen) tiedostonimi per pattern
-q options järjestelmäkohtaisia optioita
-p string joukko seuraavia optioita:

a älä säilytä käyttöaikoja (access time)
e säilytä omistaja, ryhmä, aikaleimat ja suojausbitit
m älä säilytä muutosaikoja (modification time)
o säilytä omistaja ja ryhmä
o säilytä suojausbitit

Jos omistaja tai ryhmä vaihtuu, setuid - ja setgid -bitit nollataan.

-s replstr muuta tiedostonimiä ed-editorin 's'-syntaksin mukaisesti: /old /new /[gp], missä old ja new ovat ed-tyylisiä regexp'ejä, g tarkoittaa että kaikki esiintymät korvataan, p että tehdyt muutokset tulostetaan stderr'iin.
-t palauta tiedostojen käyttöajat samoiksi kuin ennen kuin pax luki niitä
-u ohita tiedostot jotka ovat vanhempia kuin samannimiset kohteessa
-v pitkä tulostusmuoto sisällysluettelolle
-x format valitse tallennusformaatti: cpio tai ustar (extended tar )
-X älä ohita mount pointteja (ts. pysy yhden laitteen sisällä)

Pax on tarkoitettu korvaamaan vanhoja cpio- ja tar-komentoja, niistä kun on paljon erilaisia ja keskenään yhteensopimattomia versioita. Se ei kuitenkaan ole saavuttanut suurtakaan suosiota eikä sitä esim. Linux-järjestelmissä useinkaan ole.

5.49  pr - Print files

pr [+page] [-column] [-adFmrt] [-e[char][gap]] [-h header] [-i[char][gap]] [-l lines] [-n[char][width]] [-o offset] [-s[char]] [-w width] [file ...]

muotoilee tekstiä tulostusta varten, oletuksena 66-rivisiksi sivuiksi, joissa on 5-rivinen otsikko jossa on sivunumero, päivämäärä, kellonaika ja tiedostonimi, ja 5 riviä tyhjää sivun alalaidassa.

Optiot:

+page Aloita sivulta page
-column Muotoile tulostus column palstaiseksi
-a Palstoita riveittäin
-d Tuplarivinvälit (kaksi rivinvaihtoa joka väliin)
-e[char ][gap ] Aseta tabulaattorimerkiksi syötössä char (mikä tahansa ei-numero) ja -positioiksi n*gap+1, missä n = 1,2,...
-F Käytä formfeed -merkkiä sivujen välissä
-h header Otsikkoon tiedostonimen paikalle header
-i[char ][gap ] Aseta tabulaattorimerkiksi tulostuksessa char ja -positioiksi n*gap+1, missä n = 1,2,...
-l lines Aseta sivun pituudeksi lines.
-m Yhdistä tiedostoja rinnakkain, ts. eri sarakkeet eri tiedostoista.
-i[char ][width ] Rivinumerointi width numerolla, erottimena char (oletus tab).
-o offset Joka rivin alkuun offset välilyöntiä.
-p (ei POSIX.2:ssa, vain interaktiivisessa käytössä) pysähdy joka sivun jälkeen odottamaan näppäilyä
-r Ei virhettä tiedostoista joita ei saada avatuksi.
-s[char ] Palstojen erottimena vain yksi char (oletus tab)
-t Ei otsikkoa eikä tyhjiä rivejä sivun eikä tiedoston loppuun
-w width Rivin leveydeksi width (vaikuttaa vain palstaleveyteen monipalstatulostuksessa)

Nykyisin pr-komennolle on suhteellisen vähän tarvetta, vastaavat toiminnot tehdään erilaisilla ASCII-to-PostScript- ohjelmilla.

5.50  printf - Write formatted output

Ks. 4.5.8.

5.51  pwd - Return working directory name

Tulostaa työhakemiston nimen. (Ksh:ssa se on myös muuttujassa PWD.)

5.52  read - Read a line from standard input

Ks. 4.5.4.

5.53  rm - Remove directory entries

rm [-fiRr] tiedosto...

poistaa tiedostojen hakemistotietoja (tiedostoon osoittavia linkkejä). Tiedoston sisältö hukkuu (sen käyttämä levytila vapautuu) kun viimeinen siihen osoittava linkki poistetaan (mikä saattaa epäonnistua jos kyseessä on käynnissä oleva ohjelma).

Optiot:

-f ei virhettä olemattomista tiedostoista, poista kyselemättä.
-i kysy varmistus käyttäjältä (stdinistä, vaikkei se olisikaan pääte). Jos sekä -f että -i on annettu, viimeinen ratkaisee. Oletuksena -i on päällä jos stdin on pääte ja yritetään poistaa hakemistoa.
-R poista hakemistopuu rekursiivisesti
-r sama kuin -R.

Tiedostoja . ja .. ei voi poistaa.

5.54  rmdir - Remove directories

rmdir [-p] hakemisto...

poistaa tyhjiä hakemistoja (niiden hakemistotietoja, vrt. rm). Optiolla -p poistaa kaikki polun varressa olevat hakemistot (vrt. mkdir -p).

5.55  sed - Stream editor

Esitellään tarkemmin myöhemmin (ks. 7).

5.56  sh - Shell, the standard command language interpreter

Komento sh käynnistää uuden shellin. Sille voi antaa set-komennon yhteydessä (4.11) lueteltuja optioita (myös +-merkin kanssa) sekä seuraavia:

-c command Suorittaa argumenttina annetun merkkijonon sisältämän komennon sen sijaan että lukisi komentoja stdinistä. Positioparametrit seuraavat sen jälkeen.
-i Kertoo että shell on interaktiivinen.
-s Lukee komentoja stdinistä (oletus ellei argumentteja ole).

Optioiden -c tai -s puuttuessa ensimmäinen optioita seuraava argumentti tulkitaan komentoja sisältäväksi tiedostoksi. Viivaa (-) ei tässä tulkita stdiniksi vaan se jätetään huomiotta. Loput argumentit asetetaan positioparametreiksi.

5.57  sleep - Suspend execution for an interval

sleep seconds

pysäyttää shellin suorituksen määräajaksi.

Jos sleep saa ALRM-signaalin, se lopettaa normaalisti (exit status 0, shellin suoritus jatkuu).

5.58  sort - Sort, merge, or sequence check text files

Komennolla sort voi tehdä kolme asiaa:

 1. lajitella tiedostoja haluttuun järjestykseen;
 2. yhdistää valmiiksi lajiteltuja tiedostoja; tai
 3. tutkia onko tiedosto oikein lajiteltu.

Syntaksi:

sort [-m] [-o output ] [-bdfinru] [-t char ] [-k keydef ]... [file...]

sort -c [-bdfinru] [-t char ] [-k keydef ]... [file ]

Optiot:

-c Tutkii onko (yksi) tiedosto oikein lajiteltu. Ei tulosta mitään, exit status 0 jos tiedosto on lajiteltu, muuten 1.
-m (merge ) Yhdistää tiedostot joiden on oltava valmiiksi järjestyksessä.
-o output Kirjoittaa tuloksen tiedostoon output stdinin asemesta. Tulostiedosto saa olla sama kuin syöttötiedosto (tai yksi niistä).
-u Tulostaa vertailussa samanarvoisista riveistä vain yhden. Option -c kanssa tarkistaa että duplikaatteja ei ole.

-d Vain tyhjät ja aakkosnumeeriset merkit otetaan huomioon ([[:blank:][:alnum:]]).
-f Pienet kirjaimet samaistetaan isoihin.
-i Vain näkyvät merkit otetaan huomioon ([[:graph:]]).
-n Numeerinen avain: kentän alussa olevat numeromerkit (mahdollisesti tyhjän jälkeen) tulkitaan numeroksi (sallittuja numerot, alussa miinusmerkki, desimaalipilkku, tuhansien erotin, riippuu LC_NUMERIC:stä). Tyhjä (tai ei-numeerinen) kenttä tulkitaan nollaksi.
-r Lajittelee laskevaan järjestykseen.

-b Ohittaa alkutyhjät avainkentissä. Ennen ensimmäistä -k:ta vaikuttaa kaikkiin avaimiin, muuten voi liittää erikseen jokaiseen -k:hon.
-t char Merkkiä char käytetään kenttien erottimena (jokainen merkitsevä; oletuksena erotin on tyhjä ja peräkkäisiä ei lasketa erikseen).
-k keydef Lajitteluavain (voi olla monta, merkitsevyysjärjestyksessä), muotoa
alku [tyyppi][,loppu [tyyppi ]]
missä alku ja loppu määräävät avaimen alku- ja loppukohdan rivillä ja ovat muotoa n[.p], mikä tarkoittaa kentän n merkkiä p, numerointi ykkösestä alkaen, paitsi lopussa p==0 tarkoittaa kentän viimeistä merkkiä. Merkkimääritysten puuttuessa oletukset ovat alussa 1 ja lopussa 0. Tarkennin tyyppi on jokin kirjaimista b, d, f, i, n ja r ja vaikuttaa kuten vastaava optio mutta vain ko. avaimeen (b erikseen alkuun ja loppuun, muut koko avaimeen). Jos loppu puuttuu avain jatkuu rivin loppuun. Jos yhtään -k-optiota ei ole annettu, avaimena käytetään koko riviä. Erotinmerkkiä ei lasketa mukaan avainkenttään jos -t on annettu, oletuserotin kyllä.

Huomaa että optioiden järjestys on rajoitettu, erityisesti kaikki -k:t on annettava viimeiseksi (joissakin toteutuksissa optiot -bdfinr vaikuttavat vain itsensä jälkeen tuleviin (kaikkiin tai vain seuraavaan) avainmäärityksiin, tai mahdollisesti juuri edelliseen).

Kieliympäristö vaikuttaa kaikkiin lajitteluavaimiin, erityisesti LC_COLLATE mutta myös LC_CTYPE ja LC_NUMERIC.

Aika usein näkee yhä vanhaa syntaksia, jossa option -k asemesta avaimen alku- ja loppukohta annetaan muodossa +alku ja -loppu . Tällöin sekä kentät että merkit niiden sisällä numeroidaan nollasta alkaen ja loppu osoittaa ensimmäistä merkkiä lajitteluavaimen jälkeen. Siis +w.x -y.z on sama kuin -k w+1.x+1,y+1.z jos z>0 tai -k w+1.x+1,y.0 jos z==0.

Seuraavat epästandardit optiot ovat aika yleisiä:

-A ASCII-vertailu (kieliympäristöstä riippumatta);
-T dir Käyttää tilapäisenä hakemistona dir iä oletuksen asemesta (joka on yleensä $TMPDIR, /var/tmp tai tmp).
M Vertailee kuukausien nimiä (riippuu LC_TIME:stä, tai sitten ei...).
-z n Riville varataan tilaa n merkkiä (tarpeen vain optioiden -m ja -c kanssa, jos tiedostossa on ylipitkiä rivejä).
-y [kmem ] Varaa kmem kilotavua muistia aluksi. Pelkkä -y tarkoittaa maksimia, -y 0 minimiä.

Esim. listataan työhakemiston tiedostot kokojärjestyksessä:
ls -l | sort -k 5,5n

Esim. lajitellaan /etc/passwd ryhmän mukaan ja ryhmien sisällä tunnuksen mukaan:
sort -t: -k 3,3n -k 1,1 /etc/passwd

Esim. tutkitaan onko /etc/passwd järjestetty ID:n mukaan numerojärjestykseen:

if sort -c -t: -k 3,3n /etc/passwd
then echo "passwd properly sorted"
else echo "passwd out of order!"
fi

Esim. lajitellaan kaksi passwd-tiedostoa erikseen ID:n mukaan ja yhdistetään ne sitten:

sort -o passwd1.sorted -t: -k 3,3n passwd1
sort -o passwd2.sorted -t: -k 3,3n passwd2
sort -m -o passwd-both.sorted -t: -k 3,3n passwd[12].sorted

5.59  stty - Set the options for a terminal

stty [-a|-g]
stty asetuksia...

tulostaa tai asettaa päätteen tai I/O-laitteen linjan tilan.

Optio -a tulostaa asetukset ihmisten luettavaksi tarkoitetussa muodossa, -g muodossa jonka voi myöhemmin antaa stty:lle argumenttina samojen asetusten palauttamiseksi (ja jossa kaikki erikoismerkit esitetään sellaisessa muodossa että niitä ei tarvitse suojata; muoto on järjestelmäkohtainen).

Mahdollisia asetuksia ovat (alkumiinus kääntää merkityksen):

[-]parenb: pariteettibitin generointi ja testaus päälle (pois)
[-]parodd: odd parity (even)
cs[5678]: merkkikoko bitteinä
kokonaisluku n : linjanopeus (baud rate)
ispeed n : syötön nopeus
ospeed n : tulostuksen nopeus
[-]hupcl: modeemilinjat vapautetaan kun laite suljetaan
[-]hup: sama kuin [-]hupcl
[-]cstopb: kaksi (-=yksi) stop bittiä
[-]cread: (laitteen) vastaanotto päälle
[-]clocal: oleta ettei linjalla ole modeemiohjauslinjoja
[-]ignbrk: ohita BREAK-signaali
[-]brkint: generoi SIGINTR BREAKista
[-]ignpar: jätä pariteettivirheet huomiotta
[-]parmrk: merkitse pariteettivirheet
[-]inpck: tarkista priteetti syötöstä
[-]istrip: nollaa pariteettibitti syötöstä
[-]inlcr: muunna rivinvaihto telanpalautukseksi syötössä
[-]igncr: ohita telanpalautus syötössä
[-]icrnl: muunna telanpalautus rivinvaihdoksi syötössä
[-]ixon: reagoi STOP- ja START-merkkeihin
[-]ixoff: generoi STOP- ja START-merkkejä
[-]opost: käsittele tulostus (vs. päästä raakana läpi)
[-]isig: reagoi kontrollimerkkeihin INTR, QUIT, SUSP
[-]icanon: kanoninen syötön tulostus, tulkitsee ERASE ja KILL merkit
[-]iexten: käsittele järjestelmäriippuvat kontrollimerkit (muut kuin START, STOP, ERASE ja KILL)
[-]echo: kaiuta näppäillyt merkit
[-]echoe: kaiuta ERASE (pyyhi merkki näytöstä jos mahdollista)
[-]echok: kaiuta KILL (pyyhi koko rivi näytöstä)
[-]echonl: kaiuta NL (mahd. -echo:sta huolimatta)
[-]noflsh: älä tyhjennä näppäinpuskuria INTRin, QUITin tai SUSPin jälkeen
[-]tostop: lähetä SIGTTOU taustatulostukselle
evenp|parity: sama kuin parenb cs7 -parodd
oddp: sama kuin parenb cs7 parodd
nl: sama kuin icrnl
-nl: sama kuin -icrnl -inclr -igncr
ek: ERASE ja KILL oletusarvoiksi
sane: kaikki arvot ''järkeviksi'' oletusarvoiksi
min n , time n : ohjaavat merkkien puskurointia ei-kanonisessa syötössä
control-char string : Asettaa arvon jollekin seuraavista kontrollimerkeistä:

eof: end-of-file
eol: end-of-line
erase: peruutus
intr: pehmeä keskeytys (SIGNIT)
kill: kova keskeytys (SIGKILL)
quit: lopetus (SIGQUIT)
susp: prosessin pysäytys (SIGTSTP)
start: tulostuksen jatko (IXON)
stop: tulostuksen pysäytys (IXOFF)

ja mahdollisia arvoja ovat normaalit merkit sekä ^ ja jokin merkki vastaavan kontrollimerkin symbolina (esim. ^ r on control-r). Lisäksi erityisesti ^ - ja undef tarkoittavat ko. kontrollimerkin kytkemistä kokonaan pois.

Toiminta on sangen järjestelmäriippuvaista, osa on mielekkäitä vain tietyntyyppisille laitteille jne, ja useissa järjestelmissä on myös muita kuin edellä lueteltuja asetuksia.

Huomaa että stty vaikuttaa stdiniin, joten laite valitaan tarvittaessa sen uudelleensuuntauksella.

Esim. jos modeemin laitetiedosto on /dev/modem ja sille halutaan linjanopeudeksi 38400 bps:
stty 38400 </dev/modem

5.60  tail - Copy the last part of a file

tail [-f] [-c num | -n num ] [tiedosto]

tulostaa oletuksena 10 viimeistä riviä tiedostosta (tai stdinistä).

Optiot:

-c num Tulostuksen aloituskohta tavuina: +num tarkoittaa rivejä tiedoston alusta laskien, -num tai etumerkitön num tiedoston lopusta, numerointi alkaen ykkösestä.
-n num Tulostuksen aloituskohta riveinä, num kuten -c:llä
-f Älä lopeta tiedoston loppuessa vaan odota jatkoa. Ei toimi putkien kanssa.

Vanha syntaksi: tail [+-][num][c|l][f] [tiedosto ]
+numc on sama kuin uudessa -c +num,
+num[l] sama kuin -n +num
ja vastaavasti miinukselle, suffiksi f = -f.

Esim. halutaan tiedostosta rivit 3-5:

tail -n +3 "$file" | head -n 3

head -n 5 "$file" | tail -n -3
Jälkimmäinen on teoriassa nopeampi (miksi?).

Vrt. myös sed -n 3,5p "$file" ja awk 'NR==3,NR==5' "$file".

5.61  tee - Duplicate standard input

tee [-ai] [tiedosto...]

kopioi stdinin (mahdollisesti useaan) tiedostoon.

Optiot:

-a Kirjoittaa tiedosto(je)n loppuun eikä päälle
-i Ei reagoi SIGINT-signaaliin

Esim. halutaan /etc/passwd-tiedostosta tunnukset, UID:t ja nimet sekä alkuperäisessä järjestyksessä että UID:n mukaan lajiteltuina:

cut -d: -f 1,3,5 /etc/passwd |
 tee list1 |
 sort -t: -k2,2 -o list1.sorted

5.62  test - Evaluate expression

Ks. 4.9.8.

5.63  touch - Change file access and modification times

touch [-acm] [ -r referenssi | -t time ] tiedosto...

muuttaa tiedostojen aikaleimoja. Optiot:

-a muuttaa käyttöaikaa (access time ).
-m muuttaa muutosaikaa (modification time ).
-c ei luo tiedostoa ellei se ole ennestään olemassa (eikä aiheuta virhettä).
-r referenssi käyttää aikana tiedoston referenssi aikaleimoja kellonajan asemesta.
-t [[CC]YY]MMDDhhmm[.SS] käyttää annettua aikaa kellonajan asemesta. Vuosiluvun CCYY puuttuessa olettaa kuluvan vuoden, vuosisadan CC puuttuessa oletus on 19 jos YY > = 69 ja 20 jos YY < = 68.

Jos kumpaakaan optioista -a ja -m ei ole annettu, tulos on sama kuin jos ne molemmat olisi annettu. Jos kumpaakaan optioista -t ja -r ei ole annettu, aikana käytetään suoritushetken kellonaikaa.

Vanha syntaksi: touch [-acm] [MMDDhhmm[yy]] tiedosto...

Huom. jos tiedoston nimi on tulkittavissa vanhanmalliseksi aikaleimaksi eikä -t tai -r -optioita käytetä, on tiedostonimen eteen syytä laittaa --.

Esim. asetetaan tiedoston /tmp/x luontiajaksi 19.1.2038 kello 04:53:
touch -t 203801190453 /tmp/x

Esim. etsittävä hakemistopuusta tiedostot joita on muutettu tänään puolenyön jälkeen:

touch -t $(date +%Y%m%d0000) /tmp/.marker$$
find . -type f -newer /tmp/.marker$$
rm /tmp/.marker$$

5.64  tr - Translate characters

tr [-cs] string1 string2
tr -s [-c] string1
tr -d [-c] string1
tr -ds [-c] string1 string2

muuttaa tai poistaa merkkejä stdinistä. Oletuksena (ilman optiota -d), tr korvaa jokaisen string1 :n merkin string2 :n vastaavalla merkillä. Merkkijonojen string1 ja string2 on tällöin oltava yhtä pitkiä (mahdollisten erikoismerkki- ym tulkintojen jälkeen).

Optiot:

-c käännä string1 komplementikseen (aakkosjärjestyksessä) (kaikki merkit joita siinä ei esiinny).
-d poista valitut merkit
-s korvaa monta peräkkäistä samaa merkkiä yhdellä

Jos sekä -d että -s on annettu, string1 :tä käytetään -d:n ja string2 :ta -s:n kanssa.

Erikoismerkkejä voi esittää seuraavilla tavoilla:

\nnn missä nnn on enintään kolmenumeroinen oktaaliluku
\c merkkiä c vastaava kontrollimerkki (ks. taulukko alla)
c-c merkkiväli (ks. 4.6.2).
[:class :] merkkiluokka (ks. 4.6.2), levitetään aakkosjärjestyksessä. Sallittu vain string1 :ssä, paitsi että siinä olevaa [:lower:] luokkaa vastaavalla paikalla string2 :ssa saa olla [:upper:] ja päinvastoin.
[=equiv=] lajitteluekvivalenssiluokka (ks. 4.6.2), levitetään määrittelemättömässä järjestyksessä (järkevä vain -d:n tai -s:n kanssa). Sallittu vain string1 :ssä ellei ole annettu molempia optioita -d ja -s.
[x *n ] merkki x toistettuna n kertaa. Sallittu vain string2 :ssa. Jos n puuttuu tai on nolla, se tulkitaan niin isoksi että se venyttää string2 :n yhtä pitkäksi kuin string1. Jos n alkaa nollalla se tulkitaan oktaaliluvuksi, muuten desimaali-.

Kontrollimerkit, joille on \c-esitys:

merkkiyhdistelmä kontrollimerkki merkitys
\\ \
\a control-G < alert >
\b control-H < backspace >
\f control-L < formfeed >
\n control-J < newline >
\r control-M < carriage return >
\t control-I < tab >
\v control-K < vertical tab >

Huom. tr ei huoli tiedostoargumenttia, tarvittaessa käytä uudelleensuuntausta.

Esim. Muutetaan åäö-kirjaimet a:ksi ja o:ksi:
tr åäöÅÄÖ aaoAAO

Esim. Vaihdetaan a:t ja b:t keskenään:
tr aAbB bBaA

Muutetaan pienet kirjaimet isoiksi:
tr '[:lower:]' '[:upper:]'

Muutetaan pienet kirjaimet isoiksi ja isot pieniksi:
tr '[:lower:][:upper:]' '[:upper:][:lower:]'

Poistetaan tiedostosta kontrollimerkit:
tr -d '[:cntrl:]'

Poistetaan kaikki näkymättömät kontrollimerkit (mutta ei rivinvaihtoa eikä tabulaattoreita):
tr -dc '[:print:][:space:]'

Poistetaan kaikki muut merkit kuin kirjaimet, numerot ja 'normaalit' välimerkit:
tr -dc '[:alnum:] .,:;?!()\n'

Poistetaan kaikki muut merkit kuin kirjaimet, numerot ja käytetyssä kieliympäristössä määritellyt välimerkit ja tyhjät:
tr -dc '[:alnum:][:punct:][:space:]'

Muutetaan MS-DOS- tai Windows-ympäristöstä peräisin oleva tekstitiedosto Unix-muotoon eli poistetaan telanpalautukset:
tr -d '\r'

Poistetaan moninkertaiset välilyönnit (korvataan yhdellä):
tr -s ' '

Poistetaan aksentit niiden vokaalien päältä joissa se ei vaikuta aakkosjärjestykseen:
tr '[=a=][=e=][=i=][=o=][=u=][=y=][=A=][=E=][=I=][=O=][=U=][=Y=]' 'aeiouyAEIOUY'

Muutetaan kaikki kokonaisluvut X:ksi:
tr -s '0-9' '[X*]'

Tulostetaan tiedostossa olevat sanat (kirjaimista koostuvat) yksi per rivi:
tr -cs '[:alpha:]' '[\n*]'

Huom. SystemV:n tr vaatii hakasulut merkkivälin ympärille, ja monet nykyisetkin versiot tulkitsevat ne siinä syntaksiin kuuluviksi (eivätkä muuta hakasulkuja). Tästä seuraa ongelmia jos hakasulkuja pitää muuttaa, esim.
tr '[a-z]' '{A-Z}'
on vaarallinen; parempi vaihtoehto on
tr '[]a-z' '{}A-Z'

5.65  true - Return true value

Palauttaa exit statuksen nolla.

Yleensä : ajaa saman asian ja voi olla nopeampi, mutta true voi olla luettavampi.

5.66  tty - Return user's terminal name

tty [-s]

Tulostaa stdiniä vastaavan laitetiedoston nimen, jos se on pääte. Optiolla -s ei tulosta mitään.

Exit status on 0 jos stdin on pääte, muuten 1. (Vrt. test -t 0).

5.67  umask - Get or set the file mode creation mask

umask [-S] [mask ]

asettaa tai näyttää tiedostojen luonnissa käytettävät oletussuojaukset. Optiolla -S tulostus on symbolisessa muodossa, muuten oktaalilukuna.

Asetettaessa symbolisessa muodossa syntaksi on kuten chmod-komennossa ja ilmoittaa sallitut oikeudet, muut poistetaan (mutta sellaisia joita ei muutenkaan tulisi ei lisätä).

Oktaalimuodossa puolestaan annetaan ne oikeudet jotka poistetaan (ts. argumenttia käytetään bittimaskina suojausbiteille).

Esim. asetetaan oletussuojaus niin että kaikki voivat lukea ja suorittaa tiedostoja mutta vain omistaja voi muuttaa niitä:

umask 022
umask u=rwx,og=rx

Tai niin että vain omistaja voi tehdä yhtään mitään:

umask 077
umask u=rwx,og=

5.68  uname - Return system name

uname [-amnrsv]

tulostaa tietoja käyttöjärjestelmästä, ilman optioita sen nimen.

Optiot:

-m: tulostaa laitteiston tyypin
-n: tulostaa koneen nimen
-r: tulostaa käyttöjärjestelmän pääversion (release level )
-s: tulostaa käyttöjärjestelmän nimen
-v: tulostaa käyttöjärjestelmätoteutuksen version
-a: sama kuin -mnrsv

Esim. Linux-järjestelmistä usein puuttuu standardikomento mailx, mutta mail tuntee sen optiot, joten voidaan tehdä näin:

case "$(uname -s)" in 
	Linux) mailx() { mail "$@" ; } ;;
esac

5.69  uniq - Report or filter out repeated lines in a file

uniq [-c|-d|-u] [-f fields ] [-s chars ] [infile [outfile ]]

poistaa oletuksena duplikaattirivit (peräkkäisistä identtisistä riveistä jättää yhden).

Optiot:

-c: tulosta joka rivin alkuun sen esiintymiskertojen määrä
-d: tulosta vain duplikaattirivit (kerran)
-f fields : ohita ensimmäiset fields kenttää joka riviltä vertailussa. Kenttien erottimina käytetään tyhjää.
-s chars : ohita ensimmäiset chars (kokonaisluku) merkkiä vertailussa.
-u: älä tulosta duplikaattirivejä lainkaan

Vanha syntaksi: -n on sama kuin -f n, +n sama kuin -s n.

5.70  wait - Await process completion

wait [pid...]

odottaa lapsiprosessi(e)n päättymistä, ilman argumentteja kaikkien, muuten vain niiden joiden PID on annettu.

Exit status sama kuin viimeisenä annetun lapsiprosessin, tai jos se keskeytyi signaalin takia signaalinumero+128, tai 0 jos argumentteja ei annettu eikä lapsiprosesseja ollut, tai 127 jos viimeistä annettua PIDiä vastaavaa prosessia ei ollut.

5.71  wc - Word, line, and byte count

wc [-clw] [tiedosto...]

laskee tiedostossa olevien tavujen, sanojen ja rivien määrät. Optiot:

-c: tulosta tavumäärä
-l: tulosta rivimäärä (rivinvaihtojen määrä)
-w: tulosta sanamäärä (tyhjällä rajatut)

Jos mitään optioita ei ole annettu, tulostaa sekä rivit, sanat että tavut.

Jos tiedostoargumentteja on useita, tulostaa sekä tiedostokohtaiset tulokset että yhteismäärät.

Esim. Etsittävä rekursiivisesti $HOME:n alta 10 rivimäärältään suurinta .c-loppuista tiedostoa:

find ~ -type f -name '*.c' -exec wc -l {} \; | sort -n | tail

5.72  xargs - Construct argument list(s) and invoke utility

xargs [-t] [-n num ] [-s size ] [command [args]]

lukee tyhjällä tai rivinvaihdoilla eroteltuja argumentteja stdinistä ja suorittaa annetun komennon niin monta kertaa kuin tarvitaan että se saa kerralla enintään halutun määrän argumentteja.

Optiot:

-n num käytä num argumenttia kerralla (tai vähemmän jos -s tulee ensin vastaan tai viimeisellä kerralla on vähemmän jäljellä)
-s size käytä kerralla niin monta argumenttia kuin mahtuu size tavun mittaiselle komentoriville (vähemmän jos -n tulee ensin vastaan tai viimeisellä kerralla on vähemmän jäljellä)
-t tulosta suoritettavat komennot ennen suoritusta stderr'iin
-x lopeta jos -n:ää argumenttia ei saada mahtumaan -s:n (tai järjestelmän maksimin) mittaiselle riville

Jos kumpaakaan optioista -n ja -s ei ole annettu, vaikutus on kuin -s ARG_MAX - 2048.

Jos komento palauttaa statuksen 255 tai kaatuu signaaliin, xargs lopettaa siihen.

Tyhjiä argumenteissa voi suojata lainausmerkeillä (ei rivinvaihtoja) ja mitä tahansa voi suojata kenoviivalla (eroaa shellistä tässä!).

Exit status on 126 jos komento löytyi mutta sitä ei voitu suorittaa, 127 jos sitä ei löytynyt, 1-125 jos tapahtui muu virhe.

Erityisen tarpeen xargs on siksi, että jotkin komennot eivät ymmärrä kuin tietyn määrän argumentteja ja shellin komentorivilläkin on rajallinen pituus.

Esim. poistetaan kaikki core-nimiset tiedostot /home'n alta:
find /home -type f -name core | xargs rm -f
on paljon nopeampi kuin
find /home -type f -name core -exec rm -f {}

Olennaisesti saman tekee myös
rm -f $(find /home -type f -name core)
mutta jos tiedostoja löytyy paljon, tämä kaatuu.

Yleensäkin ... | xargs on parempi kuin for... in $(...) aina kun argumenttien määrä vaihtelee ennustamattomasti. Erityisesti for i in $(find...) tai for i in $(cat...) on yleensä aina huono idea.

Jos argumenttikokoelma on valmiina tiedostossa tai luettavissa stdin'istä, xargs tarjoaa helpon tavan yksinkertaisen silmukan tekoon. Vertaa seuraavia:

for i in $(cat "$file") ;do
 ./myprog "$i"
done

while read line ;do
 ./myprog "$line"
done <"$file"

xargs -n 1 ./myprog <"$file"

Huom. xargs tulkitsee siis sekä rivinvaihtot että suojaamattomat välilyönnit argumenttien erottimiksi. Jos syöte on epäilyttävästä lähteestä, kannattaa olla varovainen.

6  *grep & regular expressions

6.1  Yleistä

Monet Unix-komennot tarvitsevat yleistä merkkijonovertailua, keinoa kysyä ''kuuluuko merkkijono x joukkoon X?'' Tähän tarkoitukseen käytetään merkkijonomalleja, erikoismerkkejä sisältäviä merkkijonoja, jotka vastaavat tiettyjen sääntöjen mukaisesti joukkoa merkkijonoja. Yksi yleinen tällainen on regular expression, formaalien kielten teoriasta lainattu termi jolle ei ole oikein hyvää suomennosta.

Historiallisista syistä eri komennot käyttävät erilaisia ja yhteensopimattomia merkkijonomalleja:

Jotkin komennot käyttävät vielä edellisistä poikkeavia malleja, yleensä edellisiä jotenkin rajoitettuina, esim. tr. Huomionarvoinen on myös case-lauseen syntaksiin kuuluva |, joka olennaisesti laajentaa sen ymmärtämää GP:tä, vaikka muodollisesti onkin eri asia.

Lisäksi monet epästandardit komennot käyttävät omia versioitaan, lähinnä erilaisia laajennuksia edellisiin. Erityisesti ksh tuntee omat laajennuksensa GP:hen (4.6.4) ja Gnu-versiot standardikomennoista tuntevat erinäisiä regexp -laajennuksia, samoin perl.

6.2  grep - File pattern searcher

Komento grep ja käsite regular expression liittyvät kiinteästi yhteen, sen nimikin on lyhenne ed-editorin syntaksista: Global/RegExp/Print . Sen syntaksi on seuraavanlainen:

grep [-E|-F] [-c|-l|-q] [-insvx] [[-e] pattern_list ...] [-f pattern_file ...] [file...]

ja se etsii tiedostosta annettua mallia (-eja) vastaavia rivejä. Oletuksena malli (pattern ) on basic regular expression (BRE), mistä enemmän alla, ja (vain) mallia vastaavat rivit (rivit joilla esiintyy mallia vastaava merkkijono) tulostetaan.

Optiot:

-E Käytä laajennettua regexp syntaksia (extended regular expression, ERE).
-F Etsi vakiomerkkijonoa (ei regexp).
-c Tulosta vain löydettyjen rivien lukumäärä.
-e pattern_list Etsittävät mallit (komentoriviargumentteina).
-f pattern_file Lue etsittävät mallit tiedostosta, yksi per rivi.
-i Samaista isot ja pienet kirjaimet.
-l Tulosta vain niiden tiedostojen nimet, joista malli löytyi.
-n Tulosta rivinumerot löydetyille riveille (kunkin tiedoston alusta ykkösellä alkaen).
-q Älä tulosta mitään.
-s Ei virhettä tiedostoista joita ei voi lukea tai joita ei ole.
-v Tulosta vain rivit jotka eivät vastaa mallia.
-x Tulosta vain rivit jotka kokonaisuudessaan vastaavat mallia.

Optioita -e ja -f voi antaa useita. Jos kumpaakaan ei ole annettu, ensimmäinen ei-optio argumentti tulkitaan malliksi. (Siten -e on tarpeen vain jos malleja halutaan antaa useita tai malli alkaa viivalla (vrt. --).) Kussakin tapauksessa useita malleja voidaan antaa erottamalla ne rivinvaihdolla (grep on tiukasti rivipohjainen, rivinvaihtoja sisältäviä malleja ei voi käyttää).

Jos tiedostoargumentteja on useita, grep tulostaa tiedostonimet kustakin tiedostosta löytyvien rivien (tai löydettyjen rivien lukumäärän optiolla -c) alkuun kaksoispisteellä erotettuna (optiolla -l aina vain tiedostonimet).

Exit status on 0 jos ainakin yksi mallia vastaava rivi löytyi, 1 jos ei, > 1 jos tapahtui virhe (paitsi optiolla -q nolla myös virheen tapahtuessa jos rivi löytyi).

Komennosta on historiallisesti myös versiot egrep ja fgrep, jotka toimivat kuten grep -E ja grep -F.

6.3  Basic Regular Expressions

BRE:t tulkitaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Erikoismerkit tulkitaan seuraavan prioriteettijärjestyksen mukaisesti:

 1. [= =] [: :] [. .]
 2. \<erikoismerkki>
 3. [...]
 4. \( \) \n
 5. * ja \{m[,n ]\}
 6. yhdistely
 7. ^ ja $ ankkureina

Useasta mahdollisesta osamerkkijonosta BRE vastaa ensimmäistä (vasemmanpuoleisinta), jos niitä on useita pisintä niistä. Tällä ei ole merkitystä grepin kanssa mutta esim. sedin ja exprin kanssa kylläkin.

Kenoviivan vaikutusta muiden kuin edellämainittujen merkkien edellä ei ole määritelty, ja se vaihtelee järjestelmästä toiseen.

Huom. Rivinvaihdolla ei ole mitään erityisasemaa RE:ssä sinänsä, vaikka monet komennot moisen rajoituksen asettavatkin (mutta esim. sed ei).

Kaiken mitä voi tehdä GP:llä voi tehdä BRE:lläkin, mutta ei päinvastoin. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä niiden eroista:

GP BRE
? .
* .*
a* a.*
a.* a\..* tai a[.].*
*[!0-9]* .*[^ 0-9].*
^ ?^ \^ .^
\? ?
\*a *a
[0-9][0-9][0-9][0-9] [0-9]\{4\}

Seuraavassa taulukossa on BRE:llä ja ksh:n GP:llä esimerkkejä malleista joita ei perus-GP:llä voi tehdä:

BRE ksh GP
[-+]\{0,1}[0-9][0-9]* ?([-+])+([0-9])
[A-Za-z][A-Za-z0-9_]* [A-Za-z]*([A-Za-z0-9_])
[0-9]\{1,3\} [0-9]?([0-9])?([0-9])
\([[:alpha:]]\)[[:blank:].,]\1 (ei onnistu)
(ei onnistu) ?(Kalle|Pekka|Tapani)

Viimemainittu ei siis onnistu BRE:llä lainkaan, seuraavassa esiteltävällä ERE:llä kylläkin. Myös case-lauseella se onnistuu helposti.

6.4  Extended Regular Expressions

ERE:t tulkitaan muuten samoin kuin BRE:t paitsi:

Erikoismerkkien prioriteetti on soveltuvin osin sama:

 1. [= =] [: :] [. .]
 2. \<erikoismerkki>
 3. [...]
 4. ( )
 5. * + ? ja {m[,n ]}}
 6. yhdistely
 7. ^ ja $ ankkureina
 8. |

Olennainen lisä BRE:hen on tai -operaattori | ja olennainen heikkous osalausekeviittauksen (\n) puuttuminen. Seuraavassa esimerkkejä eroista:

BRE ERE
[-+]\{0,1\}[0-9][0-9]* [-+]?[0-9]+
[-+]\{0,1\}[0-9]\{1,10\} [-+]?[0-9]{1,10}
\(/[a-zA-Z0-9]\{1,14\}\)\{1,\} (/[a-zA-Z0-9]{1,14})+
\([[:alpha:]]\)[[:blank:].,]\1 (ei onnistu)
(ei onnistu) Kalle|Pekka|Tapani

Siis joitakin asioita voi tehdä vain BRE:llä ja joitakin vain ERE:llä. (Tosin esim. Gnu grep kyllä tuntee osalausekeviittauksen myös ERE:n kanssa.) Teoriassa ksh:n GP on yhtä ilmaisuvoimainen kuin ERE, käytännössä usein paljon hankalampi (erityisesti toisto-operaattorin puutteen vuoksi).

6.5  Esimerkkejä

Toisinaan käytettävä komento ratkaisee millaista merkkijonomallia on käytettävä, mutta grep tuntee kaksi erilaista ja usein saman asian voi tehdä monella eri komennolla jotka käyttävät erilaisia malleja. Seuraavassa esimerkkejä valinnan avuksi.

6.6  Gnu extensions

Gnu-projektin komennot tuntevat joukon laajennuksia BRE/ERE-syntaksiin:

\ < sanan alku
\ > sanan loppu
\b sanan raja (alku tai loppu)
\B muu kuin sanan raja
\w kirjain tai numero ([[:alnum:]])
\W sama kuin [^ [:alnum:]]
\| BRE:ssä sama kuin | ERE:ssä

\ < , \ > , \b ja \B vastaavat nollamittaista merkkijonoa ao. paikassa, ts. toimivat ankkureina ^ :n ja $:n tapaan. Lisäksi osalausekeviittaukset toimivat myös ERE:ssä. (Siis Gnu ERE ja BRE ovat toiminnallisesti identtisiä, ainoa ero on syntaksissa.)

Gnu grep tuntee myös joukon epästandardeja optioita ja pitkiä synonyymejä standardioptioille. Niihin ei tässä puututa sen enempää.

7  Sed

7.1  Johdanto

SED (Stream EDitor ) on ei-interaktiivinen (eräajo) editori. Se on hyödyllisin komentojonoissa, erityisesti putkitettaessa kun ensimmäisen ohjelman tulostus on melkein sellaisenaan sopiva toisen syötöksi, formaatti vain on hiukan väärä (kentät väärässä järjestyksessä tms).

Sed on toiminnaltaan rivipohjainen: se lukee yhden rivin työmuistiin (pattern space), käsittelee sen (soveltaa siihen annettuja editointikomentoja) ja tulostaa mitä jäi jäljelle, lukee seuraavan rivin jne. (Useamman rivin käsittely yhtaikaa, rivien siirtely jne. on mahdollista mutta vaatii erityistoimenpiteitä.)

Sed on erityisen kätevä paikallisluontoisten muutosten teossa. Globaaleihin operaatioihin, kuten suurten lohkojen siirtelyyn paikasta toiseen se ei niinkään sovellu. Yleensäkin haluttaessa muuttaa tiedostoa ''paikalla'', saattaa paremmin soveltua normaali editori (esim. ed (1)), joka lukee tiedoston muistiin editoitavaksi ja lopuksi kirjoittaa sen takaisin. (Useimmat editorit osaavat lukea komentoja standard inputista, jonka voi uudelleensuunnata. Niiden käyttö filttereinä ei sen sijaan yleensä onnistu.)

Sed ei osaa laskea mitään, se tuntee vain kaikkein alkeellisimmat kontrollirakenteet jne. Jos sed-ohjelma uhkaa paisua satariviseksi kannattaa harkita työkalun vaihtoa: varsinaisten ohjelmointikielten ohella usein tulee kyseeseen awk (1) tai perl (joka ei valitettavasti ole UNIXin standardikomento).

Sedistä (kuten UNIXistakin) on valitettavasti olemassa useita ei-aivan-yhteensopivia versioita; seuraavassa on enimmäkseen rajoituttu niiden suurimpaan yhteiseen osajoukkoon (POSIX-versioon).

7.2  sed-komento

Sed-komennon syntaksi on:

sed [-n] [-e script...] [-f sfile...] [file...]

missä

Jos -e ja -f optioita on useita, ne yhdistetään järjestyksessä yhdeksi komentojonoksi. Komentojen kokonaismäärä on rajoitettu, yläraja riippuu versiosta mutta sen pitäisi olla sata tai suurempi.

Optioita ei voi yhdistää, esim. -nf ei toimi (toimii Gnu sedissä).

Tulos tulee normaalisti stdoutiin.

7.3  Osoitteet

Useimmilla komennoilla voi olla nolla, yksi tai kaksi osoitetta, jotka määräävät mihin riveihin ko. komentoa sovelletaan. Osoitteita on kahdenlaisia:

Osoitteet tulkitaan seuraavasti:

Jos osoitteita on kaksi, ne voivat molemmat olla numeerisia tai sisältöosoitteita. Eri tapaukset tulkitaan seuraavasti:

Huom. Jos toinen osoite on sisältöosoite, käsky kohdistuu aina vähintään kahteen riviin (ellei tiedosto lopu ensin).

Osoitteiden merkityksen voi kääntää niiden perään sijoitetulla huutomerkillä (käskyä sovelletaan kaikkiin riveihin paitsi ...).

7.4  Merkkijonolausekkeet (regular expressions)

Sisältöosoitteissa ja korvaa-komennossa käytettävät merkkijonolausekkeet tunnistavat joukon erikoismerkkejä; tarkalleen minkä joukon riippuu versiosta (POSIXissa Basic Regular Expression ), mutta ainakin seuraavien pitäisi kelvata kaikille:

.
Edustaa yhtä mielivaltaista merkkiä, myös rivinvaihtoa työmuistin sisällä (muttei sen lopussa), ja erityisesti .* ei ylitä rivinvaihtoa. (Joissakin versioissa ei vastaa rivinvaihtoa koskaan.)

^
Edustaa rivin alkua (kuviteltua nollamittaista merkkiä työmuistin alussa - jos työmuistissa on useita rivejä, ei vastaa rivinvaihtoa sen keskellä) ollessaan lausekkeen alussa (muualla normaali merkki).

$
Edustaa rivin loppua (kuviteltua nollamittaista merkkiä työmuistin lopussa - ei rivinvaihtoa työmuistin keskellä) ollessaan lausekkeen lopussa (muualla normaali merkki).

\n
Vastaa rivinvaihtomerkkiä työmuistin keskellä (ei sen lopussa).

*
Vastaa nollaa tai useampaa kopiota edeltävästä yhden merkin osalausekkeesta. (Joissakin versioissa toimii myös \(lauseke\):n perässä.)

[merkkejä]
Vastaa mitä tahansa hakasulkujen sisällä olevista merkeistä (tasan yhtä), paitsi jos ensimmäinen merkki siellä on ^, jolloin vastaa mitä tahansa merkkiä jota ei ole siellä. Lisäksi - kahden merkin välissä tarkoittaa väliä, esim. [a-z] vastaa kaikkia kirjaimia a-z. Jos joukkoon halutaan ], se on sijoitettava heti alku-[:n jälkeen. Muilla erikoismerkeillä ei ole erikoismerkitystä hakasulkujen sisällä (paitsi \n toimii).

\(lauseke\)
Rajoittaa osan lausekkeesta niin että siihen voi viitata \numero:lla.

\n
missä n on numero 1-9. Vastaa n:nnen sulkulausekkeen arvoa. Esim.  ''\([Kk][a-zA-Z]\)* \1'' vastaa k-kirjaimella alkavaa sanaa, joka esiintyy kahdesti peräkkäin yhdellä välilyönnillä erotettuna (ja molemmilla kerroilla joko isolla tai pienellä alkukirjaimella).

\
Jos jotakin erikoismerkkiä halutaan käyttää normaalina merkkinä, sen eteen on lisättävä \ (tai sen voi sijoittaa hakasulkuihin).

Näiden lisäksi ainakin seuraavat esiintyvät joissakin versioissa:

//
Tyhjä lauseke vastaa lähinnä edellistä lauseketta.

\ <
Sanan alku, ts. kohta, jonka oikealla puolella on kirjain, numero tai alaviiva ja vasemmalla jotakin muuta (myös rivin alku).

\ >
Sanan loppu, kohta, jonka vasemmalla puolella on kirjain, numero tai alaviiva ja oikealla jotakin muuta (myös rivin loppu).

\{m[,[n]]\}
Toistaa edeltävää merkkiä (tai osalauseketta) tasan m, (\{m\}), vähintään m (\{m,\}) tai m-n (\{m,n\}) kertaa. \{0,\} on sama kuin *.

(seuraavat toimivat lähinnä Gnu-sedissä)

\+
tai vain +: Toista edellistä merkkiä (tai osalauseketta) yksi tai useampia kertoja. Sama kuin \{1,\}.

\?
tai vain ?: Toista edellistä merkkiä (tai osalauseketta) nolla tai yksi kertaa. Sama kuin \{0,1\}. (Huom. se, että + ja ? saattavat toimia \:n kanssa tai ilman aiheuttaa ongelmia kun niiden halutaan esiintyvän normaaleina merkkeinä: Silloin ei auta muu kuin selvittää miten ne toimivat käsillä olevassa versiossa, tai panna ne hakasulkuihin.)

\|
''tai''; vastaa oikealla tai vasemmalla puolellaan olevaa osalauseketta. Esim. kissa\|koira ja k\(iss\|oir\)a vastaavat sanoja ''kissa'' ja ''koira''.

\w
Sama kuin [a-zA-Z0-9].

\W
Sama kuin [^a-zA-Z0-9].

\b
Sanan raja, ts. kohta, jonka toisella puolella on kirjain tai numero ja toisella ei (kummin päin tahansa).

\B
Sanan sisällä tai ulkopuolella, ts. kohta, jonka molemmilla puolilla joko on kirjain tai numero tai kummallakaan ei ole.

Jos lauseke täsmää tekstiin useammalla tavalla, sääntö on se, että se vastaa niistä vasemmanpuoleisinta, ja jos niitäkin on useita, pisintä.

7.5  Editointikomennot

7.5.1  Yleistä

Komentojen syntaksi on seuraavaa muotoa:

[osoite1[,osoite2]]käsky[argumentit]

Seuraavassa osoitteita ei ole merkitty näkyviin; käskyt hyväksyvät 0-2 osoitetta ellei toisin ole mainittu (jotkut käskyt hyväksyvät vain yhden osoitteen, jotkut eivät yhtään).

Yleensä jokainen käsky on omalla rivillään; niitä voi myös sijoittaa samalle riville puolipisteellä erotettuna (ei välttämättä toimi kaikissa versioissa). Jokainen erillinen -e-optio vastaa yhtä riviä.

7.5.2  Kokorivikomennot

d
(delete): Poista rivejä. Suoritus jatkuu uuden rivin lukemisen jälkeen ensimmäisestä komennosta.

n
(next line): Tulosta työmuisti (paitsi jos -n optio on voimassa) ja lue seuraava rivi. Suoritus jatkuu ensimmäisestä komennosta.

a\
(append): Tulosta teksti käsiteltävän rivin jälkeen. Lisättävä teksti on komentoa seuraavilla riveillä, ja jos sitä on useampia rivejä on kaikkien paitsi viimeisen loppuun lisättävä \. Enintään yksi osoite.

i\
(insert): Kuten a\, mutta teksti lisätään ennen käsiteltävää riviä. Enintään yksi osoite.

c\
(change): Kuten a\ ja i\, mutta teksti korvaa ko. rivit.

Jos osoitteita on kaksi, ko. rivit poistetaan ja korvataan yhdellä kopiolla tekstistä.

Jos osoitteita on yksi, jokainen vastaava rivi korvataan tekstillä.

Jos osoitteita ei ole yhtään, koko tiedosto korvataan tekstillä.

Esimerkkejä:

7.5.3  I/O-komennot

Nämä komennot eivät vaikuta työmuistin sisältöön, ainoastaan tulostukseen.

p
(print): Tulosta työmuistin sisältö stdoutiin. Huom. työmuistin sisältö tulostetaan normaalisti automaattisesti käsittelyn lopuksi, ellei -n-optiota ole käytetty; sed 'p' tulostaisi jokaisen rivin kahdesti.

l
(list): Kuten p, mutta kontrollimerkit korvataan \nnn oktaali-notaatiolla ja yli 72 merkkiä pitkät rivit katkaistaan. Rivin sisällä olevat \n:t merkitään \illa rivin lopussa.

w átiedostoñ
(write to file): Kuten p, mutta tulosta tiedostoon átiedostoñ. w:n ja tiedostonimen välissä on oltava tasan yksi välilyönti.

r átiedostoñ
(read from file): Kuten a\, mutta lisättävä teksti luetaan tiedostosta átiedostoñ. r:n ja tiedostonimen välissä on oltava tasan yksi välilyönti. Enintään yksi osoite.

Jos komentojonossa on useita r ja a\ komentoja, niiden lisäämät tekstit tulostetaan samassa järjestyksessä kuin komennot esiintyvät, sen jälkeen kun kaikki muut nykyriviin vaikuttavat komennot on suoritettu.

7.5.4  Korvaa-komento

Korvaa (substitute) komennon syntaksi on seuraava:

s/ámerkkijonolausekeñ/korvaava teksti/ áliputñ

minkä edessä voi taas olla 0-2 osoitetta.

Korvattavan merkkijonon (ámerkkijonolausekeñ) rajoittimina voi käyttää kauttaviivan asemesta mitä tahansa merkkiä paitsi välilyöntiä tai \n:ää.

Korvaava teksti voi sisältää mitä tahansa. Merkkijonolausekkeissa käytetyillä erikoismerkeillä ei ole erikoismerkitystä, ainoastaan rajoittimena käytetty merkki, \ itse, rivinvaihto sekä & (ks. alla) on suojeltava edeltävällä \:lla.

Korvaavassa tekstissä voi käyttää löydettyä tekstiä seuraavasti:

&
edustaa merkkijonolauseketta vastaavaa tekstiä kokonaisuudessaan.

\n
, missä n on jokin numero 0-9, edustaa n:nnen sulkulausekkeen sisältöä merkkijonolausekkessa.

Liput: s-komento tuntee seuraavat liput:

g
: Korvaa kaikki esiintymät (oletuksena vain ensimmäinen joka riviltä korvataan).

n
: Korvaa vain n:s esiintymä joka rivillä, kun n on kokonaisluku 1-512. (POSIX: ei ylärajaa n:llä.)

p
: Tulosta rivi stdoutiin jos ámerkkijonolausekeñ löytyi (ja korvattiin).

w átiedostoñ
: Kuten p, mutta tulosta nimettyyn tiedostoon stdout:in asemesta.

Nämä voivat esiintyä millaisina yhdistelminä tahansa, paitsi p ja w eivät kaikissa versioissa voi esiintyä yhtaikaa (ei myöskään useita w-optioita).

Esimerkkejä

7.5.5  Muunna-komento

Muunna (transform) komento muuttaa yksittäisiä merkkejä toisiksi. Sen syntaksi on seuraavanlainen:

y/merkkijono1/merkkijono2/

Jokainen merkkijono1:ssä esiintyvä merkki korvataan merkkijono2:ssa vastaavalla paikalla olevalla merkillä. merkkijono1:n ja merkkijono2:n on oltava yhtä pitkiä. Muunnosta sovelletaan kuhunkin merkkiin vain kerran.

Esim.

y/ab/ba/

vaihtaa kaikki a-kirjaimet b:ksi ja päinvastoin;

y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/

muuttaa kaikki pienet kirjaimet isoiksi.

7.5.6  Monen rivin käsittely yhtaikaa

N
Lue seuraava rivi työmuistiin sen nykyisen sisällön perään. Väliin jää yksi rivinvaihto (\n).

D
Tuhoa työmuistin ensimmäinen rivi (alkuosa ensimmäiseen \n:ään saakka. Suoritus jatkuu ensimmäisestä komennosta. Jos työmuisti tyhjenee (siellä on on vain yksi \n lopussa), sinne luetaan seuraava rivi (toimii tällöin täsmälleen kuten d). Ei hyväksy yhtään osoitetta.

P
Tulosta työmuistin ensimmäinen rivi (alusta ensimmäiseen \n:ään saakka). Ei hyväksy yhtään osoitetta.

Näitä käytetään yleensä ryhmittely- ja hyppykomentojen kanssa.

Yksinkertaisia monen rivin kuvioita voi toki etsiä muutenkin: Esim. seuraava etsii paikat, joissa sama sana esiintyy rivin lopussa ja seuraavan alussa, ja poistaa jälkimmäisen esiintymän.

N
s/\([a-zA-Z][A-Za-z]*\) *\n *\1/\1\n/
P
D

7.5.7  Apumuistin käyttö

Editointioperaatioihin käytettävän työmuistin lisäksi on käytettävissä erillinen apumuisti (hold area). Suorituksen alkaessa se on aina tyhjä.

h
Kopioi työmuisti apumuistiin. Apumuistin aiempi sisältö tuhoutuu.

H
Kopioi työmuisti apumuistiin sen nykyisen sisällön perään.

g
Kopioi apumuisti työmuistiin. Työmuistin aiempi sisältö tuhoutuu.

G
Kopioi apumuisti työmuistiin sen nykyisen sisällön perään.

x
Vaihda työmuistin ja apumuistin sisällöt keskenään.

Esim. Siirrä tiedoston ensimmäinen rivi viimeiseksi:

1h
1d
$G

Käännä rivit päinvastaiseen järjestykseen (tulosta viimeinen ensimmäiseksi jne):

#n
G
h
$p

Huom. Apumuistin koko on rajoitettu (raja saattaa jopa olla melko pieni); tämäkin esimerkki todennäköisesti kaatuu, jos tiedosto on suuri.

7.5.8  Suorituksen ohjauskomennot

!
''Älä'': Käännä osoitteen merkitys, ts. seuraavaa komentoa sovelletaan kaikkiin riveihin paitsi edeltävää osoitetta (osoiteparia) vastaaviin.

{ }
Ryhmittely: Samaa osoitetta sovelletaan joukkoon komentoja. Käytetään seuraavasti:

áosoite1 ñ[, áosoite2 ñ]{[komento1 ]
komento2
...
}

Ryhmiä voi olla sisäkkäin (enintään 100 tasoa).

:ánimiö ñ
Merkitsee kohdan johon b- tai t-komennolla voi hypätä. Enintään 7 merkkiä. Ei osoitetta.

bánimiö ñ
Ehdoton hyppy. Jos ánimiö ñ puuttuu, hyppää komentojonon loppuun.

tánimiö ñ
Ehdollinen hyppy. Hyppää jos yksikin korvaa-komento on onnistuneesti korvannut jotakin rivin lukemisen tai edellisen t-komennon jälkeen; ellei, suoritus jatkuu seuraavasta komennosta.

Ryhmittelyä voi käyttää mm. erilaisten osoiteyhdistelmien tekoon:

1,10{/^REM/d
}
poistaa REM-alkuiset rivit 10:n ensimmäisen joukosta;

#n
1,30{11,20!p
}
tulostaa rivit 1-10 ja 21-30.

Sisältöosoitteet testaavat työmuistin senhetkistä sisältöä; b-komentokin voi siten itse asiassa olla ehdollinen hyppy.

7.5.9  Sekalaisia komentoja

=
Tulosta käsiteltävänä olevan rivin numero. Hyväksyy enintään yhden osoitteen.

q
(quit): Lopeta editointi välittömästi. Työmuistin sisältö käsitellään kuin olisi hypätty komentojonon loppuun ja lopetetaan siihen (uutta riviä ei enää lueta). Enintään yksi osoite.

#
Kommentti: #:lla alkavat rivit (samoin tyhjät rivit) eivät vaikuta mitään. Poikkeuksena #n ensimmäisen rivin alussa, joka saa aikaan saman vaikutuksen kuin -n-optio.

7.6  Rajoituksia

Eri sed-versiot asettavat erilaisia rajoituksia ohjelmien koolle yms. Seuraavat rajat edustavat jonkinlaista minimiä (näihin mahtuvan pitäisi mennä läpi kaikista).

Käytettävä shell asettaa lisäksi omat rajoituksensa (komentorivin pituus on rajallinen, rivinvaihdon syöttäminen ei onnistu tms), jotka voi yleensä kiertää käyttämällä -f-optiota.

7.7  Esimerkkejä

7.8  Esimerkki: C-prototyyppien muodostus

# PROTO.SED - build ANSI-style C function prototypes from K&R-style source
# Usage: sed -f proto.sed [file(s)]
#
# Assumes function definitions begin at column 1.
# Comment delimiters inside strings aren't handled properly,
# nor can this cope with variable argument lists,
# and of course #if's and macros can cause no end of trouble.
#
# Tapani Tarvainen 10/16/89
#
# junk initial comments
/\/\*/{
:COM
# try deleting /* ... */
s-/\*.*\*/--
tNOCOMM
# didn't work, get another line
N
# junk up to newline (comments can be loooong ...)
s-/\*.*\n-/\*-
# t below jumps always, but b wouldn't clear substitution flag
tCOM
:NOCOMM
}
# look for lines beginning with a letter ('_' counts as a letter)
/^[a-zA-Z_]/{
# look for left parenthesis; anything but letter, digit, * or
# whitespace before it means this can't be function definition
:PAREN
/^[^(]*[^a-zA-Z0-9_*  \n(]/bQUIT
/(/bBRACE
N
# check for comments within
\-/\*-bCOM2
bPAREN
:COM2
s-/\*.*\*/--
tPAREN
N
s-/\*.*\n-/\*-
tCOM2
# then read up to { 
:BRACE
# ); means this is a declaration or ready prototype, don't touch it
/)[   \n]*;/bQUIT
s/{/;/
tGOTALL
N
# check for comments again
\-/\*-bCOM3
bBRACE
:COM3
\-/\*.*\*/-tBRACE
N
s-/\*.*\n-/\*-
tCOM3
:GOTALL
# we've got it all (and no comments left)
# convert newlines and tabs to spaces
s/[\n  ]/ /g
# convert "int m, n;" into "int m; int n;" etc.
:DUPTYPE
s/\([);] *\)\([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_ ]* \)\([^,;]*\),/\1\2\3; \2/
tDUPTYPE
# match names before and after ) and move type specifiers inside parens
:MATCH
s/\((.*\)\([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*\)\(.*\))\([a-zA-Z0-9_*# ]*[* ]\2\);/\1\4\3)/
tMATCH
# prepend "int " to those still typeless
s/\([(,] *\)\([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*\)\( *[),]\)/\1int \2\3/g
# if param list is empty, insert "void"
s/(\( *\))/(\1void)/
# if function type is missing, insert "int"
s/^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* *(/int &/
s/^static \([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* *(\)/static int \1/
# final polish: discard extra spaces &c
# (this is the place to change if you want more spaces &c in output)
s/ */ /g
s/( /(/
s/ ;/;/
# uncomment the next two lines to get each parameter to a line of its own
#s/\(,\) */\1\
#    /g
p
:QUIT
}
d
#

8  Awk

Awk (nimi tulee tekijöistä: Aho-Weinberger-Kernighan ) on erityisesti tekstimuotoisten, erotinmerkeillä järjestettyjen tiedostojen muokkaamiseen ja raporttien tekoon suunniteltu pieni ohjelmointikieli. Kuten sed, myös awk lukee tietoa oletuksena rivi kerrallaan, valitsee siitä rivit, jotka täsmäävät annettuun merkkijonomalliin ja suorittaa riveille halutut toimenpiteet.

Yksinkertaisissa editointitoiminnoissa sed on yleensä nopeampi ja usein helpompi, mutta awk osaa enemmän: se osaa laskea (liukuluvuillakin), siinä on monipuolisemmat ohjausrakenteet (olennaisesti kuten C:ssä), ja se osaa automaattisesti jakaa tietueita kenttiin.

Tässä kuvataan awk POSIXin määrittelemässä muodossa.

8.1  Awkin käynnistys

Awkin käynnistys komentoriviltä tapahtuu seuraavasti:

awk [-v var=value...] [-Ffs] program [arguments]

tai

awk -f progfile ... [-v var=value...] [-Ffs] [arguments]

Optiot:

-f tiedosto lukee awk-ohjelman tiedostosta.
-v var=value alustaa muuttujan var arvon ennen ohjelman käynnistymistä (ennen BEGIN-osaa). Vrt. var=value argumenttina.
-Ffs asettaa kenttäerottimen FS arvon.

Jos yhtään -f -optiota ei ole annettu, ensimmäinen ei-optio-argumentti tulkitaan awk-ohjelmaksi.

Muut argumentit voivat olla tiedostonimiä tai muuttujan alustuslauseita (muotoa var =value ; senmuotoista tiedostonimeä ei voi käyttää!). Näin annetut asetukset tehdään mahdollisen BEGIN-osan jälkeen mutta ennen seuraavan tiedoston käsittelyä.

Esim. awk -f prog x=1 file1 x=2 file2 x=3
suorittaisi ensin BEGIN-osan, alustaisi sitten muuttujan x ykköseksi, käsittelisi tiedoston file1, asettaisi x:n kakkoseksi, käsittelisi tiedoston file2, asettaisi x:n kolmoseksi ja suorittaisi sitten END-osan.

Awkin exit status on 0 jos se sai kaikki tiedostot käsitellyksi, jotain muuta jos tapahtui virhe. Sen voi myös erikseen asettaa awkin omalla exit-lauseella (ks. 8.8.7).

8.2  Awk-ohjelman rakenne

Awk-ohjelma koostuu yhdestä tai useammasta ehto/toiminto (pattern/action) -parista (sekä mahdollisista funktiomäärittelyistä, ks. 8.11):

pattern {action}
pattern {action}
...

Seassa voi olla myös tyhjiä rivejä (jotka eivät vaikuta mitään), sekä #-alkuisia kommentteja (omina riveinään tai rivin lopussa). Näin ollen awk-ohjelmasta voi tehdä itsenäisen laittamalla tiedoston alkuun rivi #! /bin/awk -f (tai mikä awkin polku onkin). Kommentti toimii kuten pelkkä rivinvaihto.

Rivin lopussa oleva kenoviiva \ toimii jatkorivin merkkinä, ei kuitenkaan kommentin lopussa eikä merkkijonon sisällä.

Ohjelma suoritetaan siten, että awk lukee yhden tietueen (oletuksena rivi), käy järjestyksessä läpi ohjelman ja suorittaa kaikki ne toiminnot (action ) joiden ehto (pattern ) toteutuu. Sitten luetaan seuraava tietue ja aloitetaan ohjelman suoritus taas alusta, ja niin edelleen.

Ehto-osa voi olla merkkijonomalli (Extended Regular Expression ) kauttaviivoilla rajattuna (ks. 6.4, 8.3) johon tietueen sisältöä verrataan, tai yleensä ehtolauseke. Jos malli tai lauseke täsmää, suoritetaan toiminto-osan sisältämät komennot.

Kaksi ehtoa voi yhdistää pilkulla, mikä tarkoittaa väliä ensimmäisen ehdon toteuttavasta tietueesta lähinnä seuraavaan toisen ehdon toteuttavaan (ne mukaanlukien).

Ehdon merkityksen voi kääntää päinvastaiseksi sen edessä olevalla huutomerkillä. (Välin tapauksessa vaikuttaa kumpaankin päähän erikseen, ei koko väliin.)

Lisäksi erikoistapauksina ehto BEGIN tarkoittaa ''ennen ensimmäisen syöttörivin lukemista'' ja END ''viimeisen rivin jälkeen''. Ne suoritetaan vain kerran vaikka syöttötiedostoja olisi useita.

Jos ehto-osa jätetään pois suoritetaan toiminto-osan komennot kaikille tietueille.

Toiminto-osassa voi olla mielivaltainen määrä jäljempänä esiteltäviä komentoja rivinvaihdoilla tai puolipisteillä eroteltuina. Jos toiminto-osa puuttuu, oletustoiminto on {print} (tulostaa käsiteltävän olevan tietueen).

Useita ehto-toiminto -pareja voi olla samalla rivillä. Tällöin toiminto-osa ei saa puuttua kuin viimeisestä.

Esim. awk '!/Pekka/ {print}' file
tekisi saman kuin grep -v 'Pekka', samoin yksinkertaisesti awk '!/Pekka/' file.

Esim. Tulostettava tiedostosta rivit 5-10: (NR on tietuenumero):
awk 'NR==5, NR==10' file
tai awk 'NR>=5 && NR<=10' file

Ehto-osassa voi testata muutakin kuin syöttötietuetta. Esim. kumpikin seuraavista tulostaisi jokaisen rivin jolla esiintyy "Kalle" ja viisi seuraavaa riviä:

awk '/Kalle/{x=NR+5} NR<=x'
awk '/Kalle/,NR==x { if (!x) x=NR+5; print }'

BEGIN- ja END-ehtoja ei voi yhdistellä muiden kanssa. Ne sijoitetaan yleensä alkuun ja loppuun, mutta toiminnan kannalta niiden sijainti on yhdentekevä.

8.3  Merkkijonovakiot ja -mallit

Merkkijonovakiot rajataan lainausmerkeillä ", ja niiden sisällä kenoviivalla \ voidaan esittää erikoismerkkejä seuraavasti (vrt. 5.64 tr):

merkkiyhdistelmä merkitys
\" lainausmerkki (")
\/ kauttaviiva (/)
\ddd merkki jonka oktaalikoodi on ddd (1-3 numeroa, ei pelkkiä nollia)
\\ kenoviiva (\)
\a < alert > (control-G)
\b < backspace > (control-H)
\f < formfeed > (control-L)
\n < newline > (control-J)
\r < carriage return > (control-M)
\t < tab > (control-I)
\v < vertical tab > (control-K)

Merkkijonon sisällä ei saa olla rivinvaihtoa (muuten kuin \n:llä esitettynä).

Merkkijonomallit (regexp ) ovat Extended Regular Expression -tyyppisiä (ks. 6.4) ja ne esitetään kuten merkkijonovakiot (ylläolevat erikoismerkkinotaatiot toimivat), paitsi että ne rajataan kauttaviivoilla.

Useimmissa yhteyksissä ERE:nä voi käyttää myös merkkijonoarvoista lauseketta, ja silloin lainausmerkitkin kelpaavat. Huom. kenoviiva on erikoismerkki sekä merkkijonovakiossa että ERE:ssä, ja jos merkkijonovakiota käytetään ERE:nä, kenoviivat tulkitaan kahdesti.

Esim. tulostetaan rivit joiden toisessa kentässä esiintyy kenoviiva:

awk '$2 ~ /\\/'
tai
awk '{ if ($2 ~ "\\\\") print }'

8.4  Tietueet ja kentät

Awk jakaa syöttötietueen (record ) automaattisesti kenttiin (fields ). Kenttiin voidaan viitata kenttämuuttujilla tyyliin $1, $2..., ja koko tietueeseen $0:lla. $:n perässä voi olla myös lauseke, jolloin sen arvoa käytetään kenttäindeksinä (esim. n=20; print $n tulostaisi saman kuin print $20). Kenttämuuttujiin voi myös sijoittaa, myös sellaiseen jota vastaavaa kenttää ei tietueessa ennestään ole ($14="x" jne); tällöin myös $0 muuttuu (paitsi muutettu kenttä, myös kaikki kenttäerottimet vaihtuvat OFS-muuttujan mukaisiksi), samoin NF (ks. 8.5.1).

Olemattomaan kenttään viittaaminen ei aiheuta virhettä vaan palauttaa tyhjän merkkijonon (joka toimii laskutoimituksissa nollana).

Tietueet erotellaan normaalisti rivinvaihdolla (rivit ovat siis tietueita) ja kentät joko välilyönneillä tai tabulaattoreilla. Kenttäerotin voidaan vaihtaa komentorivioptiolla -Ffs, missä fs tarkoittaa uutta kenttäerotinta, tai asettamalla muuttujalle FS uusi arvo (yleensä BEGIN-osassa), ja tietue-erotin muuttujalla RS (sille ei olekaan komentorivioptiota).

Kenttäerotin FS on Extended Regexp, RS sen sijaan vain yksi merkki (tosin mm. Gnu awk käyttää siinäkin regexp'iä). Erikoistapauksena tyhjä merkkijono RS:ssä tarkoittaa yhtä tai useampaa peräkkäistä tyhjää riviä.

Esim.
awk '{print $1, $3, $2}' tied
tulostaa tiedoston tied riveiltä kentät yksi, kolme ja kaksi.

awk -F: '!$3' /etc/passwd
etsii /etc/passwd:stä käyttäjät joiden UID on nolla.

awk -F'[^[:alpha:]]*' '{ print $3 }'
tulostaa jokaisen rivin kolmannen (kirjaimista koostuvan) sanan.

Olkoon tiedostossa sivutettua tekstiä, jokaisen sivun lopussa formfeed (control-L). Halutaan tulostaa jokaisen sivun ensimmäinen rivi:
awk 'BEGIN{ FS="\n"; RS="\f" } { print $1 }'

8.5  Muuttujat

Muuttujat voivat olla joko luku- tai merkkijonoarvoisia. Muuttujan tyyppiä ei määritellä erikseen vaan se määräytyy muuttujan arvon (sisällön) perusteella, ja voi muuttua aina kun muuttujan arvokin muuttuu. Muuttujia ei tarvitse alustaa erikseen, sillä kaikki awkissa esiintyvät muuttujat on oletusarvoisesti alustettu tyhjiksi (lukuna käytettäessä tyhjä toimii nollana). Kaikki lukumuuttujat ovat liukulukuja.

Muuttujaa voi käyttää lukuna vaikka sitä olisikin aikaisemmin käytetty merkkijonona (merkkijono jonka alusta ei lukua löydy tulkitaan nollaksi) ja päinvastoin (CONVFMT:n määräämässä formaatissa, ks. 8.5.1).

Muuttujien nimet saavat sisältää sarjan kirjaimia, numeroita ja alaviivoja (_). Muuttujan nimi ei kuitenkaan saa alkaa numerolla. Isoilla ja pienillä kirjaimilla on oma merkityksensä eli a ja A ovat eri muuttujia. (Huomaa että normaaleissa muuttujaviittauksissa ei käytetä dollarimerkkiä.)

Esim. tulostetaan rivit joiden ensimmäinen kenttä on sama kuin ensimmäisellä rivillä:

awk 'NR==1 { key=$1 } $1 == key'

8.5.1  Systeemimuuttujat

Awk tuntee joukon valmiiksi määriteltyjä ns. systeemimuuttujia, joilla voi toisaalta vaikuttaa syötön ja tulostuksen käsittelyyn ja joidenkin käskyjen toimintaan ja toisaalta saada tietoa mm. käsiteltävänä olevasta datasta. Osa systeemimuuttujista on tarkoitettu vain luettaviksi, ja vaikka niiden arvoja voikin muuttaa, se ei yleensä ole järkevää ja tulokset voivat yllättää.

POSIX määrittelee awkille seuraavat systeemimuuttujat:

ARGC
ARGV-taulukon koko.

ARGV
Komentoriviargumentit taulukkona, poislukien optiot ja awk-ohjelma.

CONVFMT2
Formaatti liukulukujen merkkijonomuunnoksiin muuten kuin tulostuskäskyissä, oletus %.6g. Ei sovelleta kokonaislukuihin.

ENVIRON1
Ympäristömuuttujat taulukkona (indeksinä muuttujan nimi).

FILENAME1
Käsiteltävänä olevan syöttötiedoston nimi. BEGIN-osassa arvo määrittelemätön, END-osassa viimeksi käsitellyn tiedoston nimi.

FNR1
Tietuenumero käsiteltävänä olevassa tiedostossa. BEGIN-osassa nolla, END-osassa viimeksi käsitellyn tietueen numero.

FS2
Kenttäerotin syötössä (field separator). Oletuksena välilyönti, jolla on erikoismerkitys: alkutyhjät ohitetaan ja erottimina käytetään yhtä tai useampaa peräkkäistä tyhjää (= välilyöntiä tai tabulaattoria). Muuten mikä tahansa yksittäinen merkki tarkoittaa sitä itseään, ja useampimerkkinen tulkitaan EREksi.

NF1
Kenttien määrä nykyisessä syöttötietueessa. BEGIN-osassa määrittelemätön, END-osassa siihen viimeksi jäänyt arvo (ellei getlineä ole käytetty ilman muuttuja-argumenttia, ks. 8.7.3).

NR1
Tietuenumero syötteen alusta laskien (kaikissa tiedostoissa yhteensä). BEGIN-osassa nolla, END-osassa viimeksi käsitellyn tietueen numero.

OFMT2
Oletusformaatti liukulukujen merkkijonomuunnoksiin tulostuskäskyissä. Oletusarvo on %.6g. Ei sovelleta kokonaislukuihin.

OFS2
Tulostuksessa käytettävä kenttäerotin. Oletusarvo on välilyönti.

ORS2
Tulostuksessa käytettävä tietue-erotin. Oletusarvo on rivinvaihto.

RLENGTH1
match()-funktion löytämän merkkijonon pituus (ks. 8.10).

RS2
Syötössä käytettävä tietue-erotin. Oletusarvo on rivinvaihto (newline). Erikoistapauksena tyhjä merkkijono tarkoittaa yhtä tai useampaa peräkkäistä tyhjää riviä. RS:ssä saa standardi-awkissa olla enintään yksi merkki.

RSTART1
match()-funktion löytämän merkkijono alkukohta (ks. 8.10).

SUBSEP2
Indeksien erotin moniulotteisissa taulukoissa (ks. 8.5.3).

1 Ei yleensä kannata muuttaa suoraan.
2 Yleensä asetetaan vain kerran (BEGIN-osassa).

Esim. seuraavat ovat ekvivalentteja:

awk -F: '{ print $3 }'
awk 'BEGIN{FS=":"} { print $3 }

Esim. lisätään jokaisen .c-tarkenteisen tiedoston alkuun kommenttina tiedoston nimi:

for i in *.c ;do
 awk 'NR==1 { print "/* " FILENAME " */" }
    { print }' $i >$i.bak &&
 mv $i.bak $i
done

8.5.2  Taulukot

Awkin taulukot eroavat useimmista perinteisistä ohjelmointikielistä siinä, että indekseinä ei käytetä kokonaislukuja vaan merkkijonoja (usein puhutaan assosiatiivisista taulukoista).

Taulukkoa ei myöskään tarvitse erikseen luoda, riittää kun sijoittaa taulukon alkiolle arvon. Taulukon alkioihin viitataan syntaksilla array [index ].

Esim. taulu["Ma"] = "Maanantai"
print taulu["Ma"]

Olemattomaan alkioon viittaaminen palauttaa tyhjän merkkijonon (ja luo taulukon jos sitä ei ole, paitsi in-operaattorin kanssa).

Operaattoria in voidaan käyttää testattaessa löytyykö tietylle indeksille arvoa taulukosta syntaksilla

index in array

joka palauttaa ykkösen jos array[index] löytyy ja nollan jos ei löydy.

Taulukon luomiseen voidaan käyttää myös merkkijonofunktiota split() (ks. 8.10).

Taulukosta voidaan poistaa arvoja komennolla delete array [index ].

Itse taulukkoa sen sijaan ei voi poistaa mitenkään (Gnu awkissa voi: delete array ). Kerran taulukkona käytettyä nimeä ei voi sen jälkeen muulla tavoin käyttää.

Taulukkoa kokonaisuutena ei voi käyttää kuin in-operaattorin kanssa sekä funktion argumenttina. Koko taulukon kopioiminen edellyttää siten silmukkaa (ks. 8.8.4).

8.5.3  Moniulotteiset taulukot

Awk ei tunne ''oikeita'' moniulotteisia taulukoita, mutta jos taulukon indeksinä käytetään useaa pilkulla erotettua lauseketta, se tekee niistä indeksin joka käyttäytyy kuin ne olisivat erillisiä moniulotteisen taulukon indeksejä. Sisäisesti indeksi on ko. lausekkeet eroteltuna muuttujan SUBSEP arvolla.

Siis esim. a[1,2]=5 toimii kuten voisi odottaakin. Sisäisesti se on ekvivalentti muodon a[1 SUBSEP 2]=5 kanssa.

Moniulotteisen taulukon alkioiden olemassaoloa voi myös testata in-operaattorilla, paitsi rakentamalla indeksin yhdeksi em. tavalla myös laittamalla indeksit sulkuihin pilkuilla erotettuna, seuraavat tekevät saman asian:

"a" SUBSEP 1 in array
("a",1) in array

8.6  Laskutoimitukset, lausekkeet, operaattorit

Awk tuntee seuraavat, enimmäkseen C:stä tutut peruslaskutoimitus- ja sijoitusoperaattorit (ryhmiteltynä prioriteettijärjestyksessä):

operaattori merkitys assosiatiivisuus
(expr) ryhmittely -
$expr kenttäviittaus -
++var var =var+1 -
var++ kuten yllä mutta palauttaa vanhan arvon -
--var var =var-1 -
var-- kuten yllä mutta palauttaa vanhan arvon -
expr ^ expr potenssiinkorotus oikea
! expr looginen EI -
+ expr plus etumerkkinä -
- expr miinus etumerkkinä -
expr * expr kertolasku vasen
expr / expr jakolasku vasen
expr % expr modulus (jakojäännös) vasen
expr + expr yhteenlasku vasen
expr - expr vähennyslasku vasen
string string merkkijonojen katenointi vasen
expr = = expr yhtäsuuri kuin ei
expr ! = expr erisuuri kuin ei
expr < expr pienempi kuin ei
expr < = expr pienempi tai yhtäsuuri kuin ei
expr > expr suurempi kuin ei
expr > = expr suurempi tai yhtäsuuri kuin ei
string ~ ERE merkkijono vastaa mallia ei
string !~ ERE merkkijono ei vastaa mallia ei
expr in array taulukon jäsenyys vasen
( index ) in array moniulotteisen taulukon jäsenyys vasen
expr && expr looginen JA vasen
expr || expr looginen TAI vasen
expr ? expr : expr ehdollinen lauseke oikea
var = expr sijoitus oikea
var += expr yhteenlaskusijoitus oikea
var -= expr vähennyslaskusijoitus oikea
var *= expr kertolaskusijoitus oikea
var /= expr jakolaskusijoitus oikea
var %= expr modulussijoitus oikea
var ^ = expr potenssisijoitus oikea

C:n bittisiirto-operaattorit << ja >> puuttuvat, samoin bitti-JA, -TAI ja -XOR (ja niiden symboleille on eri merkityksiä, vrt. 8.7.4). Toisaalta C:stä poiketen kaikki vertailuoperaattorit toimivat myös merkkijonoille (merkkijonoa ja lukua vertailtaessa luku muunnetaan ensin merkkijonoksi), ja lisänä on taulukon jäsenyysoperaattori in sekä kolme uutta merkkijono-operaattoria:

Merkkijonojen katenointi: kaksi merkkijonoa peräkkäin (tarvittaessa tyhjällä erotettuna) yhdistetään (esim.  "ab" "cd" antaa tulokseksi "abcd").

~ : RegExp -vertailu, tosi jos vasemmalla puolella oleva merkkijono vastaa oikealla puolella olevaa mallia (kauttaviivoilla rajattu merkkijono tai merkkijonoarvoinen lauseke). Esim. $5 ~  /[0-9]/ on tosi, jos nykyisellä rivillä viides kenttä sisältää numeron.

!~ Edellisen negaatio. Esim. $5 !~ "[0-9]" on tosi, jos nykyisellä rivillä viides kenttä ei sisällä numeroa.

Merkkijonoja ja lukuja saa vapaasti yhdistellä, ne muunnetaan automaattisesti tarvittaessa. Merkkijono muunnetaan luvuksi kuten C:n atof()-funktio (merkkijonon alusta ohitetaan ensin tyhjät, jos sittenkään ei löydy lukua se tulkitaan nollaksi), luku merkkijonoksi muuttujan CONVFMT määräämässä formaatissa, paitsi jos se on arvoltaan kokonaisluku: silloin käytetään formaattia "\%d".

Esim. print "a" 3 * 5} tulostaisi a15.

Merkkijonoa ja lukua vertailtaessa luku muunnetaan merkkijonoksi ("2" < 12 on epätosi). Tarvittaessa luku voidaan muuttaa merkkijonoksi katenoimalla siihen tyhjä merkkijono ja merkkijono luvuksi lisäämällä siihen nolla ("2"+0 < 12 on tosi).

8.7  Syöttö ja tulostus

8.7.1  Print

Komento print tulostaa argumenttinsa (tai ilman argumentteja $0:n) OFS-muuttujan arvolla (alussa välilyönti) erotettuina. Tulostuksen muotoiluun vaikuttaa myös muuttuja OFMT, joka määrää liukulukujen tulostusformaatin (syntaksi kuten printfissä).

Haluttaessa tulostaa arvoja ilman erottimia voi paitsi muuttaa OFS:ää, käyttää hyväksi merkkijonojen katenointia, vertaa seuraavia:

{ print 1,2 }
{ OFS=""; print 1,2 }
{ print 1 2 }

8.7.2  Printf

Monimutkaisempaan tulostuksen muotoiluun on käytettävissä funktio printf:

printf formaatti [, argumentit ]

Muotoilussa käytettävät kentät on lainattu suoraan C:stä:
%[liput][kentän koko][tarkkuus]tyyppi. Normaalit merkit tulostuvat itsenään.

Alla on taulukoitu awkissa käyttökelpoiset tyyppikirjaimet ja liput:

Tyyppikirjain Merkitys
d,i Etumerkillinen desimaalikokonaisluku.
u Etumerkitön desimaalikokonaisluku.
o,O Etumerkitön oktaalikokonaisluku.
x,X Etumerkitön heksadesimaalikokonaisluku.
e,E Liukuluku muodossa [-]d.ddde[+-]dd.
f Liukuluku muodossa [-]ddd.ddd
g,G Liukuluku f-muodossa jos mahtuu, muuten e,
paitsi loppunollia desimaaliosasta ei tulosteta.
c Merkki.
s Merkkijono.
% Prosenttimerkki itse.
Lippu Merkitys
0 Kenttä täytetään nollilla eikä tyhjillä.
- Kenttä tasataan vasemmalle (oletus oikealle).
' ' Positiivisen etumerkin paikalle tulostetaan välilyönti.
+ Positiivisen etumerkin paikalle tulostetaan '+'.

Kentän koko on haluttu merkkipositioiden minimimäärä, desimaaliluku tai * jolloin se otetaan argumenttilistasta.

Tarkkuus on kokonaisluvuille haluttu numeromäärä (täydennetään nollilla tarvittaessa), liukuluvuille haluttu desimaalimäärä.

Huomaa että printf ei automaattisesti tulosta rivinvaihtoa (toisin kuin print), vaan se on aina tarvittaessa lisättävä formaattiin (''\n'', ks. 8.3).

Esim. { printf ("%d+%d=%d\n", $1, $2, $1+$2 }

8.7.3  Getline

Funktiolla getline voidaan lukea tietue ohi normaalin suoritusjärjestyksen.

Ilman argumentteja getline lukee seuraavan tietueen normaalista syötteestä ja asettaa kenttämuuttujat $0 jne sekä muuttujat NF, NR ja FNR.

getline var lukee seuraavan tietueen muuttujaan var. Se ei muuta kenttämuuttujia mutta asettaa FNR:n ja NR:n.

Getline palauttaa arvon 1 jos luku onnistui, 0 jos tiedosto loppui ja -1 jos tapahtui virhe.

Esim. tulostettava jokainen rivi jolla esiintyy 'Pekka' ja seuraava rivi:
awk '/Pekka/ { print; if (getline) print }'

8.7.4  Uudelleensuuntaus

Sekä print että printf tulostavat oletuksena stdout'iin, mutta ne voi tarvittaessa suunnata tiedostoon tai ohjelmalle kuten shellissä:

   print[f] ... > file
   print[f] ... >> file
   print[f] ... | command

Tiedostonimi tai komento voi olla mielivaltainen merkkijono, myös muuttuja (vakiomerkkijonon ympärille tarvitaan lainausmerkit). Muuttujaan tulostusta ei saa (mutta vrt. sprintf, ks. 8.10).

Komennon on oltava ulkoinen komento (se suoritetaan kuten execv() ilman shelliä).

Vastaavasti getline:n syötön voi uudelleensuunnata tiedostosta tai komennolta:

   getline [var] < file
   command | getline [var]

Tällöin getline ei aseta muuttujia NR ja FNR (NF:n ja $0:n kyllä jos muuttuja-argumentti puuttuu).

Sekä syötön että tulostuksen uudelleensuuntauksessa tiedosto jää auki tai komento käyntiin ja lukemista tai kirjoittamista voi jatkaa käyttämällä täsmälleen samanarvoista merkkijonoa tiedosto- tai komentonimenä uudelleensuuntauksessa. Niinpä muotoa >> tarvitaan vain jos halutaan kirjoittaa awk-ohjelman alkaessa olemassaolevan tiedoston perään (tai jos tiedosto välillä suljetaan).

Esim. tiedostossa all.data on rivin alussa käyttäjätunnuksia ja niiden perässä niihin liittyviä tilastotietoja. Kerätään kunkin tunnuksen tiedot tiedostoon nimeltä tunnus.dat:

awk '{ print > $1 ".dat" }' all.data

Standardi jättää avoimeksi mitä tapahtuu jos samaa putkea yritetään käyttää sekä syöttöön että tulostukseen, seuraava temppu saattaa toimia tai sitten ei:

print "2/3" | "bc -l"
"bc -l" | getline

Huom. Awkin uudelleensuuntaus on nimenomaan käskyjen print, printf ja getline ominaisuus, mielivaltaista käskyä ei voi uudelleensuunnata eikä uudelleensuuntauksia ketjuttaa (print "2/3" | "bc" | getline ei toimi).

8.7.5  Close()

Jos uudelleensuuntauksessa käytetty tiedosto tai komento halutaan sulkea sen voi tehdä näin:

close(string )

missä string on sama tiedostonimi tai komento jota käytettiin uudelleensuuntauksessa.

Tämä on tarpeen jos tiedosto tai komento halutaan aloittaa uudelleen alusta, tai jos tiedostokahvojen loppumisen välttämiseksi: yhtaikaa auki olevien tiedostojen ja putkien määrä voi on rajoitettu, joten ne on syytä sulkea kun niitä ei enää tarvita jos niitä käyttää vähänkin enemmän.

Esim. tiedostossa all.data on rivin alussa käyttäjätunnuksia ja niiden perässä niihin liittyviä tilastotietoja. Kerätään kunkin tunnuksen tiedot tiedostoon nimeltä tunnus.dat, ja varaudutaan siihen että tunnuksia on enemmän kuin käytettävissä olevia tiedostokahvoja:

rm -f *.dat
awk '{ print >> $1 ".dat" ; close($1 ".dat") }' all.data

8.7.6  System()

Funktio system() suorittaa parametrinä annetun komentorivin kuten C:n system(), eli olennaisesti välittää sen shellille. Arvonaan se palauttaa saamansa exit statuksen, komennon mahdollista tulostusta ei saa takaisin awkille (mutta siihen voi sisältyä uudelleensuuntaus tiedostoon josta tuloksen voi lukea; yleensä kuitenkin getline on kätevämpi jos tulostus halutaan talteen). Awk odottaa komennon suorituksen päättymisen ennenkuin suoritusta jatketaan (tai oikeammin sen käynnistävän shellin päättymistä, komennon voi jättää taustalle &:lla).

Esim.
BEGIN { if (system ("mkdir tmp") != 0 ) {
print "temporary directory creation failed!" ; exit 1
}
}

8.8  Ohjausrakenteet

Awkin ohjausrakenteet on lainattu melko suoraan C:stä, switch tosin puuttuu. Huomaa kuitenkin ehtojen monipuolisuus, for-lauseen toinen muoto sekä ehto-osan käyttö.

8.8.1  If

if (ehto)
    komento1
[else
    komento2 ]

Ehto on mielivaltainen luku- tai merkkijonoarvoinen lauseke. Jos ehto toteutuu (eli on eri kuin nolla tai ei-tyhjä), niin suoritetaan komento1. Mikäli else osa on määritelty, komento2 suoritetaan jos ehto on epätosi (nolla tai tyhjä). Mikäli komentoja on useampia on ne sijoitettava aaltosulkuihin { }.

Esim. Tulostetaan x ellei se ole nolla tai tyhjä:
if ( x ) print x
if ( x ) print x; else print "nietu"
if ( x ) { print x } else print "nietu"

Ehto voi olla myös pelkkä regexp, jolloin sitä verrataan $0:aan. Esim. tulostetaan riveistä 10-20 ne, joilla esiintyy sana ''Jussi'':
awk 'NR==10, NR==20 { if (/Jussi/) print }'

Esim. tulostetaan postikansiosta otsikot, ts. Subject: -rivit, mutta vain kuoriosista:
awk '/^From /,/^$/ { if (/^Subject:/) print }'

Jos else voisi liittyä useampaan eri if-sanaan (if (...) if (...) else ...), se liittyy viimeiseen. (Käytä aaltosulkuja moisissa rakenteissa!)

Awkissa if-lausetta tarvitaan vähemmän kuin monissa muissa ohjelmointikielissä, koska ehto-osalla voi suoraan testata samoja asioita. Esim. seuraavat tekevät saman asian:

awk '{ if ($2 > 0) print }'
awk '$2 > 0 { print }'
awk '$2 > 0'

Vastaavasti else-osan voi usein korvata next-komennolla (ks. 8.8.6).

C:stä tuttu ehto ? kyllä-arvo : ei-arvo on myös käytettävissä.

8.8.2  While

while ( ehto )
      komennot

Silmukan aluksi ehto tutkitaan ja mikäli se on tosi suoritetaan komennot. Mikäli ehto ei ole alussa tosi ei silmukan runkoa suoriteta lainkaan. Jos komentoja on useampia ne on suljettava aaltosulkuihin { }.

Esim.
i=1
while ( i <= 4 ) {
print $i
i++
}

8.8.3  Do

do
       komennot
while ( ehto )

Do-silmukan ero while-silmukkaan on siinä, että tutkittava ehto on silmukan lopussa. Tämä aiheuttaa sen että silmukassa määritellyt komennot suoritetaan ainakin kerran. Kuten while-silmukassakin, aaltosulkuja { } on käytettävä, jos suoritettavia komentoja on useampia.

8.8.4  For

For-lauseella on kaksi muotoa. Ensimmäinen on C:stä tuttu:

for ( alustus; ehto; askel )
      komennot

Silmukkaa suoritetaan niin kauan kuin ehto on tosi. Minkä tahansa osan saa jättää tyhjäksi (tyhjä ehto on aina tosi).

Esim.
for ( i = 0; ++i <= NF; ) print $i

Toinen muoto on taulukon läpikäyvä

for ( var in array)
      komennot

joka suorittaa silmukan muuttujan var käydessä läpi kaikkien taulukon array alkioiden indeksit (määräämättömässä järjestyksessä).

Esim. tulostetaan taulukko indekseineen:
for (i in t) printf "%s[%s]=%s\n","t",i,t[i]

Taulukon kopiointi käy näin:
for (i in a) b[i]=a[i]

Moniulotteisten taulukoiden läpikäyntiin ei ole vastaavaa syntaksia, mutta koska ne ovat sisäisesti yksiulotteisia, ne voi käydä läpi yhdellä silmukkamuuttujalla. Esim.

BEGIN {
 SUBSEP=","
 n=3
 for (i=1; ++i<n; ) {
   for (j=1; ++j<=n; ) a[i,j]=0
 }
 ...
 for (k in a) printf "a[%s]=%s\n", k, a[k]
}

8.8.5  Break ja continue

Käsky break hyppää ulos sisimmästä while-, do- tai for-silmukasta, ja continue hyppää silmukan alkuun kuten C:ssä. Monesta sisäkkäisestä silmukasta ei pääse suoraan ulos.

8.8.6  Next

Käsky next lopettaa käsiteltävän olevan tietueen käsittelyn ja hyppää awk-ohjelman alkuun (ei BEGIN-osaan).

Usein next-komennolla voi välttää turhia ehtoja ja nopeuttaa ohjelmaa paljonkin. Esim. kerätään tiedoston #-alkuiset rivit tiedostoon comments ja muut rivit tiedostoon action:

awk '/^#/{ print > "comments" ; next }
{ print > "action" }'

8.8.7  Exit

Käsky exit lopettaa syötön käsittelyn ja hyppää mahdolliseen END-osaan, paitsi END-osan sisällä se lopettaa suorituksen välittömästi.

Argumenttina voidaan antaa exit status 0-255 (END-osan sisällä tapahtuva virhe tai toinen exit voi sen vielä muuttaa).

8.9  Matemaattiset funktiot

Awk tuntee seuraavan (varsin suppean) joukon matemaattisia perusfunktioita:

cos(x)
kosini (x radiaaneissa).

sin(x)
sini (x radiaaneissa).

exp(x)
ex (luonnollinen antilogaritmi).

log(x)
luonnollinen logaritmi.

int(x)
kokonaisosa.

sqrt(x)
neliöjuuri.

atan2(y,x)
y/x:n arcustangentti väliltä [-p, p].

rand()
Palauttaa pseudosatunnaisluvun r , missä 0 <= r < 1.

srand(x)
Alustaa uuden siemenluvun rand()-funktiolle. Mikäli siemenlukua ei alusteta, käytetään siemenlukuna aikaa. Palauttaa vanhan siemenluvun.

Esim. piirretään sinikäyrä merkkigrafiikalla:

#! /bin/awk -f
BEGIN{ PI = 4 * atan2(1,1)
  for (i = 0; i < 2*PI; i += 0.1) 
    printf "%*c\n", sin(i) * 38 + 40, "*"
}

8.10  Merkkijonofunktiot

Seuraavassa on lueteltu awkin merkkijonofunktiot. Huomaa että monilla on sivuvaikutuksia, ts. ne muuttavat argumenttejaan.

gsub(r,s,t)
Vaihtaa jonon s kaikkiin merkkijonomallin r osumiin jonossa t. Palauttaa suoritettujen vaihtojen määrän. Korvausjonossa & tarkoittaa korvattavaa merkkijonoa. Mikäli parametri t puuttuu käytetään $0:aa.

index(s,t)
Palauttaa merkkijonon t paikan merkkijonossa s tai nollan mikäli jonoa t ei löydy jonosta s.

length(s)
Palauttaa jonon s pituuden, ilman parametriä palauttaa $0:n pituuden.

match(s,r)
Palauttaa paikan jonossa s josta merkkijonomalli r alkaa tai nollan mikäli merkkijonomallia r ei löydy. Asettaa arvot systeemimuuttujille RSTART (sama kuin palautettu arvo) ja RLENGTH (löydetyn merkkijonnon pituus, tai -1).

split(s,a,sep)
Jakaa merkkijonon s taulokoksi a käyttäen kenttäerottimena parametriä sep, jos parametri sep puuttuu käytetään muuttujan FS arvoa kenttä erottimena. Palauttaa taulukon alkioiden lukumäärän.

sprintf(fmt,expr,...)
Formatoi expr-lauseet fmtn määräämään asuun. Palauttaa tuloksen merkkijonona.

sub(r,s,t)
Vaihtaa jonon s ensimmäisen merkkijonomalli r osuman paikalle jonossa t. Mikäli vaihto onnistuu palauttaa ykkösen, muuten nollan. Korvausjonossa & tarkoittaa korvattavaa merkkijonoa. Mikäli parametri t puuttuu käytetään $0:aa.

substr(s,p,n)
Palauttaa alimerkkijonon merkkijonosta s alkaen paikasta p maksimissaan pituuteen n asti. Mikäli parametri n puuttuu palautetaan loppujono.

tolower(s)
Muuttaa kaikki isot kirjaimet pieniksi jonossa s ja palauttaa uuden jonon.

toupper(s)
Muuttaa kaikki pienet kirjaimet isoiksi jonossa s ja palauttaa uuden jonon.

Esim. muutetaan merkkijonon (muuttujassa name) ensimmäinen kirjain isoksi ja loput pieniksi:
Name = toupper(substr(name,1,1)) tolower(substr(name,2))

Esim. muutetaan ä:t ae:ksi ja ö:t oe:ksi $0:ssa:
gsub("ä","ae"); gsub("ö","oe")

Esim. tutkitaan onko merkkijonossa mahdollisesti olevan yhtäsuuruusmerkin perässä lainausmerkki:
if (match(string,"=")) {
if (substr(string, RSTART+1, 1) ~ /[\"']/) ...

Esim. lasketaan PATHin kussakin komponentissa olevien suorituskelpoisten ohjelmien lukumäärä, ja tulostetaan ne suuruusjärjestyksessä lukumäärän mukaan:

#! /bin/awk -f
BEGIN{
 split(ENVIRON["PATH"],dirs,":")
 for (i in dirs) {
  cmd="ls -l " dirs[i]
  while (cmd | getline) 
    if (/^-..x/) progs[i]++
  close (cmd)
 }
 for (i in dirs) print dirs[i], progs[i] | "sort -k2n"
}

tai

#! /bin/awk -f
BEGIN{
 split(ENVIRON["PATH"],dirs,":")
 for (i in dirs) {
  cmd="ls -l " dirs[i]
  progs=0
  while (cmd | getline && /^-..x/) progs++
  close (cmd)
  print dirs[i], progs | "sort -k2n"
 }
}

8.11  Omien funktioiden määrittely

Funktioita voi awkissa määritellä seuraavasti:

function funktion_nimi (parametrilista ) {
komentoja
}

missä parametrilista on (mahdollisesti tyhjä) lista muodollisten parametrien nimiä.

Funktiota kutsutaan sitten tyyliin funktion_nimi(args). Kutsussa funktion nimen ja vasemman sulun välissä ei saa olla tyhjää.

Funktiomäärittelyt pitää sijoittaa varsinaisten ehto/toiminto-osien ulkopuolelle (yleensä muttei välttämättä ohjelman alkuun tai loppuun).

Funktio voi sisältää return-lauseen: return expr
Tällöin funktio palauttaa arvon expr. Ilman expr-osaa tai ilman return-käskyä funktio palaa ilman ennustettavaa arvoa.

Funktion nimenä ei saa käyttää muuttujan tai sen oman parametrin nimeä.
Funktiot voivat kutsua toisiaan ja itseäänkin rekursiivisesti.

Esim. määritellään puuttuvat trigonometriset funktiot:

function tan(x) { return sin(x)/cos(x) }
function asin(x) { return atan2(x, sqrt(1-x*x)) }
function acos(x) { return atan2(sqrt(1-x*x), x) }
function atan(x) { return atan2(x,1) }

Esim. kertoman laskeminen rekursiivisesti:
function fact(n) { if (n<2) return 1; else return n*fact(n-1) }

Jos funktion kutsussa on vähemmän argumentteja kuin parametrilistassa on parametrejä, loput täydennetään tyhjiksi (nolliksi) ilman virhettä. Jos argumentteja on liikaa, voi sen sijaan tulla virheilmoitus.

Parametrit ovat lokaaleja funktion sisällä, kaikki muut muuttujat ovat globaaleja. Jos halutaan lokaaleja muuttujia, sellaisina voidaan käyttää ylimääräisiä parametreja. Tällöin ne on tapana laittaa omalle rivilleen ja kommentoida, esim. kertoman laskeminen iteratiivisesti:

function fact(n,\
       i,result)  # local variables
{
  result=1
  for (i=1; ++i<=n; ) result *= i
  return result
}

Parametri voi olla taulukko, ilman eri määritystä: riittää kun sitä käyttää funktion sisällä taulukkona. Taulukkoparametria täytyy kutsussa vastata taulukkoargumentti (se voi myös puuttua, jolloin siihen automaattisesti täydennetään tyhjä taulukko). Taulukko välittyy funktiolle referenssinä, ts. taulukkoparametrin alkion muuttaminen funktiossa muuttaa vastaavaa globaalia taulukkoa. Taulukkoa ei voi palauttaa funktion arvona.

Esim. yksikkömatriisin luonti:

# create identity matrix of size n
function identity_matrix(a,n,\
             i,j)   # local counters
{
 for (i=1,n) {
   for (j=1,n) {
    a[i,j] = (i==j ? 1 : 0)
   }
 }
}

8.12  Awkin versioista

Edellä kuvattu POSIXin standardoima awk on laajempi kuin alkuperäinen. Tunnetuimpia versioita ovat nawk, johon POSIX awk perustuu, ja Gnu awk (gawk).

Seuraavat puuttuvat alkuperäisestä mutta ovat jo nawkissa:

Delete do function return atan2 cos sin rand srand gsub sub match close system FNR ARGC ARGV RSTART RLENGTH SUBSEP ?: ^ sekä ERE:n käyttö FS-muuttujassa ja split()-funktiossa.

Seuraavat ovat useissa hiukan uudemmissa versioissa:

Usean -f-option käyttö, -v, ENVIRON, toupper, tolower, lisää formaatteja printf'iin.

POSIXin tuoma uudistus on CONVFMT, aikaisemmissa versioissa OFMT:tä käytettiin siihenkin. POSIX myös täsmensi joitakin aikaisemmin epämääräisiä asioita, kuten milloin muuttujan tyyppi vaihtuu. (Esim. joissakin versioissa muuttujan tyyppi muuttuu kun siihen viitataankin, mikä aiheuttaa joskus hämmästyttäviä sivuvaikutuksia.)

Gnu awk on olennaisesti POSIX awk johon on lisätty iso joukko laajennuksia. Niitä ei tässä käsitellä sen enempää, mutta mainittakoon optio --posix, joka yrittää tehdä gawkista POSIX-yhteensopivan (poistaa yhteensopimattomat laajennukset).

Mainittakoon vielä että monissa vanhoissa awkeissa -Ft asettaa kenttäerottimeksi t-kirjaimen asemesta tabulaattorin.

Useimmissa moderneissa järjestelmissä awk on kutakuinkin POSIX-yhteensopiva. Erityisenä poikkeuksena mainittakoon Solaris, jossa awk on yhä alkuperäisen määrityksen mukainen, ja sen lisäksi on erikseen nawk, jota on laajennettu POSIXin mukaiseksi.

8.13  Esimerkkejä

8.14  Awk vs. sed

Awk ja sed ovat samantyyppisiä ja joskus on vaikea päättää kumpaa käyttäisi. Kannattaa myös muistaa grep, tr ja cut. Seuraavassa valinta-apua.


File translated from TEX by TTH, version 1.98.
On 17 May 2001, 18:14.