Tietotekniikan pro gradu -tutkielmien aihe-ehdotuksia

Tietotekniikan pro gradu -tutkielmien aiheita on nähtävillä Korppi-järjestelmän Opinnäytteet-osiossa. Löydät vapaanaolevat aiheet opinnäytteiden hakusivun kautta valitsemalla sivulla oikean laitoksen ja mahdollisesti myös suuntautumisvaihtoehdon sekä opinnäytetyypin ja vaiheeksi Vapaa aihe. Kandidaatintutkielmien aiheista osa saattaa soveltua laajennettuina pro gradu -tutkielmiksi. Aiheet nähdäksesi sinun tulee kirjautua Korppi-järjestelmään.

Voit myös ehdottaa suuntautumisvaihtoehtosi vastuuprofessorille omaa aihettasi pro gradu -tutkielmaksesi. Korppi-järjestelmästä löytyvän aiheenkin soveltuvuus pro gradu -tutkielmaksi tulee aina varmistaa suuntautumisvaihtoehtonsa vastuuprofessorilta. Vastuuprofessorit mainitaan pro gradu -tutkielmien ohjesivulla.

Pro gradu -tutkielman tekoon löytyy laitokselta lyhyt ohje. Lisäksi tutkielman sisällön osalta löytyy hieman yksityiskohtaisempi ohjelmistotekniikan linjan ohje. Opinnäytetöiden kirjoittamiseen on saatavilla ohje HTML-muodossa ja parempilaatuisina tulostettavissa olevina PostScript- ja PDF-tiedostoina. Kirjoitusohjeessa kuvataan hyvän ja sujuvan tekstin rakennetta sekä annetaan vinkkejä yleisten kirjoitusvirheiden välttämiseksi. Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöön liittyviä vinkkejä löytyy mm. Petri Heinosen ohjeista Lyhyt kirjoittamisopas teknisestä näkökulmasta sekä FAQ - Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja makrot . Lisäksi tietotekniikan laitoksen pro gradu -tutkielmien ohjeiden WWW-sivun lopusta löytyvien linkkien kautta on saatavilla tutkielmien Word- ja LaTeX-pohjat.

Tätä sivua ei enää päivitetä, mutta sen sisältämistä virheistä toivotaan ilmoitettavan Jukka-Pekka Santaselle. Alla olevassa listassa on lueteltu ennen kesää 2003 ehdotettuja pro gradu -tutkielmien aiheita, joten ne saattavat olla vanhentuneita. Aiheiden yhteydessä on ilmoitettu suluissa aiheen kirjanneen henkilön nimi ja ehdotuspäivä. Jos jokin kyseisistä aiheista kiinnostaa, ota yhteyttä aihetta ehdottaneeseen (mainitaan aihekuvauksen lopussa) tai sen kirjanneeseen henkilöön sekä varmista aiheen ajantasaisuus.

Aihe-ehdotuksia tietotekniikan pro gradu -tutkielmiksi ennen kesää 2003


Päivitetty 13.10.2004 Jukka-Pekka Santanen, santanen@mit.jyu.fi.