Tietotekniikan Kandidaatintutkielmien aiheita

Tietotekniikan Kandidaatintutkielmien aiheita on nähtävillä Korppi-järjestelmän Opinnäytteet-osiossa. Löydät vapaanaolevat aiheet opinnäytteiden hakusivun kautta valitsemalla sivulla oikean laitoksen ja opinnäytetyypin sekä vaiheeksi Vapaa aihe. Pro gradu -tutkielmien aiheista osa saattaa soveltua karsittuina Kandidaatintutkielmiksi. Aiheet nähdäksesi sinun tulee kirjautua Korppi-järjestelmään. Voit myös ehdottaa omaa aihettasi Kandidaatintutkielmaksi.

Jos mielessäsi on oma aihe tai et vielä tiedä sopivaa aihetta, ota yhteyttä Kandidaatintutkielmien jakoa koordinoivaan Timo Männikköön. Hän ohjaa tietystä aihe-ehdotuksesta kiinnostuneet sopivan ohjaajan luo. Tietotekniikan Kandidaatintutkielmia (aiemmin opintojakson nimikkeenä LuK-tutkielma) ohjaavat tietotekniikan laitoksella pääasiallisesti lehtorit ja yliassistentit.

Kandidaatintutkielmien laatimiseen löytyy yleinen ohje. Opinnäytetöiden kirjoittamiseen on saatavilla ohje HTML-muodossa ja parempilaatuisina tulostettavissa olevina PostScript- ja PDF-tiedostoina. Kirjoitusohjeessa kuvataan hyvän ja sujuvan tekstin rakennetta sekä annetaan vinkkejä yleisten kirjoitusvirheiden välttämiseksi. Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöön liittyviä vinkkejä löytyy mm. Petri Heinosen ohjeista Lyhyt kirjoittamisopas teknisestä näkökulmasta sekä FAQ - Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja makrot . Lisäksi tietotekniikan laitoksen pro gradu -tutkielmien ohjeiden WWW-sivun lopusta löytyvien linkkien kautta on saatavilla tutkielmien Word- ja LaTeX-pohjat.

Tätä sivua ei enää päivitetä, mutta sen sisältämistä virheistä toivotaan ilmoitettavan Jukka-Pekka Santaselle. Alla olevassa listassa on lueteltu ennen kesää 2003 ehdotettuja LuK-tutkielmien aiheita, joten ne saattavat olla vanhentuneita. Aiheiden yhteydessä on ilmoitettu suluissa aiheen kirjanneen henkilön nimi ja ehdotuspäivä. Jos jokin kyseisistä aiheista kiinnostaa, ota yhteyttä aihetta ehdottaneeseen (mainitaan aihekuvauksen lopussa) tai sen kirjanneeseen henkilöön sekä varmista aiheen ajantasaisuus.

Aihe-ehdotuksia tietotekniikan LuK-tutkielmiksi ennen kesää 2003

Tekeillä olevia tietotekniikan LuK-tutkielmia

Toteutettuja tietotekniikan LuK-tutkielmia (verkossa)


Päivitetty 25.5.2005 Jukka-Pekka Santanen, santanen@mit.jyu.fi.