ANTI-projekti suunnitteli ja toteutti Numerola Oy:lle Linux-ympäristöön Tcl/Tk-kielisen animaation tekoon tarkoitetun ohjelman. Ohjelmalla voi editoida myös yksittäisiä kuvia ja se hyödyntää MPEG Encoder -pakkausohjelmaa, MPLEX-pakkausohjelmaa ja Image Magick -kuvankäsittelyohjelmapaketin ominaisuuksia.

TILAAJA

Tilaajana oli Numerola Oy, joka tekee asiakassuuntautunutta tutkimusta ja ohjelmistokehitystä laskennallisen mallinnuksen ja optimoinnin alalla.

HENKILÖRESURSSIT

Projektiryhmä:

Tilaajan edustaja:

Vastaava ohjaaja:

Tekniset ohjaajat:

MATERIAALIRESURSSIT

Projektiryhmä sai käyttöönsä yliopistolta työtilat ja kulkuoikeudet avaimineen myös (erittäinkin) myöhällä tapahtunutta työskentelyä varten. Tiloihin oli toimitettu neljä nopeaa työasemaa, joissa kolmessa oli käyttöjärjestelmänä Red Hat Linux 6.2 ja yhdessä Windows 2000. Samoin projektilaiset saivat käyttöönsä kirjallisuutta ohjelmistokehityksen avuksi.

DOKUMENTAATIO

Ohjelman mukana syntyi lukuisia dokumentteja, jotka avustavat käyttäjää ohjelman käyttöönotossa sekä materiaalia, jonka avulla ohjelmaa voi edelleen myös jatkokehittää. Dokumentaation mukana on myös projektin aikana pidettyjen palaverien pöytäkirjat, projektilaisten kokemuksia sekä sähköpostin välillä käytyä keskustelua.