Syksy 2001

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos

Arkki-projekti toteutti syksyn 2001 aikana KuiSim-paperinkuivatussimulaattorin käyttöliittymän VTT Energialle. Sovellusta käytetään paperikoneen kuivatusosan konfiguraatioiden muodostukseen, muokkaukseen ja parametriarvojen syöttämiseen. Käyttöliittymä muodostaa syötetiedoston Matlabille, jolla itse simulaattori on toteutettu.

KuiSim-sovelluksesta on nähtävissä käyttöliittymäkuvia konfiguraatioikkunan ja parametrien asetusikkunan osalta.

Projektiryhmä

Visuaalinen konsultti

Tekninen ohjaaja

Vastaava ohjaaja

Tilaajan edustajat