Coma-sovellusprojekti

Coma-projekti toteutettiin keväällä 2004 sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle.

Projektin taustaa

Jyväskylässä järjestetään 24.-28.7.2004 ECCOMAS 2004 (European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering) -konferenssi. Konferenssiin osallistuvien henkilöiden toimittamasta materiaalista (noin 1000 PDF-muotoista artikkelia) koostetaan konferenssin proceedings (kokoomajulkaisu) CD-levyinä ja WWW-sivustona.

Sovellus

Coma-projekti suunnitteli ja toteutti tietotekniikan laitokselle prototyypin yleiskäyttöisestä sovelluksesta konferenssi-proceedingsien tekemiseen. Sovelluksella voidaan helposti koostaa konferenssien kokoomajulkaisuja, jotka ovat pienillä muutoksilla julkaisukelpoisia.

Sovellus toteutetettiin GNU/Linux-ympäristössä Perl-ohjelmointikielellä ja PostgreSQL-tietokantapalvelimella sekä HTML Transitional 4.01 ja CSS level 2 -kielillä.

Lisätietoja Coma-projektista löytyy projektin sivuilta.

Projektiorganisaatio

Projektiorganisaatio muodostui seuraavista henkilöistä:

Projektiryhmään kuuluivat Tilaajan ja ECCOMAS 2004-konferenssin paikallisen järjestelytoimikunnan edustajina toimivat tietotekniikan laitokselta Ohjaajina toimivat

Lisäksi visuaalisena konsulttina ECCOMAS 2004 CD-ROM-proceedingsin osalta toimi Jaana Rannanpää.

Päivitetty 28.5.2004.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!