CONCEPT-projekti


CONCEPT- projekti toteutti Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian ja tietotekniikan laitoksille sekä LIKES:lle työasemasovelluksen, jolla laaditaan konferenssin esitelmille ja tapahtumille aikataulu. Projekti kuuluu Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen järjestämään sovellusprojekti - opintojaksoon.

CONCEPT- projektin tuottama sovellus liittyy läheisesti Perl-kielellä WWW-ympäristöön aiemmin toteutettuun konferenssinhallintajärjestelmään. Kun konferenssissa esitettävät artikkelit on kerätty ja arvioitu, suoritetaan konferenssin aikataulutus. Tämän jälkeen muodostetaan kokoomajulkaisu ja julkaistaan konferenssin aikataulu. Seuraava kuva havainnollistaa järjestelmän toimintaa ja eri sovellusten kytköksiä.


Konferenssinhallintajärjestelmä

Sovellus käsittää kolme komponenttia. Käyttöliittymän, sovelluslogiikan sekä tietokantakomponentin. Tietokantakomponentti huolehtii tietokantatransaktioista ja sovelluslogiikka sisältää konferenssin rakenteen esitelmineen ja sessioineen.


Konferenssin aikataulutussovellus

Sovellus toteutettiin Java 2 -ohjelmointikielellä. Ohjelmoinnissa ja versionhallinnassa käytettiin Borland JBuilder 2005 Enterprise -kehitysympäristöä. Tietokantayhteyteen sovellus käyttää PostgreSQL- tietokannanhallintajärjestelmää.