Dynamo-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyn 2007 sovellusprojekti, jossa muokattiin Teknillisen korkeakoulun kehittämää Dynamics-sovellusta vastaamaan paremmin tietotekniikan laitoksen sekä LaiLa-projektin tarpeita. Dynamics-järjestelmä mahdollistaa liikkuvien päätelaitteiden liikkumisen Mobile IPv4 -verkosta toiseen katkaisematta yhteyttä, sekä huolehtii pakettien välittämisen verkosta toiseen. Järjestelmän sovellukset ovat kotiagentti, vierasagentti ja mobiililaite.

Projekti jatkokehitti järjestelmään DHCP-tuen kotiagentin ja liikkuvan päätelaitteen välille sekä liikennettä generoivan toiminnallisuuden kotiagentin kuormituksen siedon testaamiseen, ns. "virtuaalisen vierasagentin". Projektin tärkein tavoite DHCP-tuen lisääminen kotiagenttiin saatiin toteutettua säikeistystä lukuunottamatta. Virtuaalinen vierasagentti oli tavoitteena toteuttaa ainakin vaatimusten määrittelyn ja suunnittelun osalta sekä ohjelmoida ajan salliessa. Virtuaalinen vierasagentti saatiin lähettämään verkkoon useita liittymis- ja poistumisviestejä asetustiedostossa määriteltyjen tapahtumien mukaisesti.

Ohjelmointi tapahtui C-kielellä Linux-alustalla. Teknillisessä korkeakoulussa kehitetyn Dynamics-järjestelmän lisäksi projekti hyödynsi Ciscon mobiilaitetta sekä vapaan lähdekoodin ohjelmistoista Internet Systems Consortiumin kehittämää DHCP-palvelinta sekä Russ Dillin, Matthew Ramsayn ja Chris Trewin kehittämää UDHCP-asiakasohjelmistoa. Ohjelmoinnissa ja virheenjäljityksessä ryhmä hyödynsi Wireshark-protokolla-analysaattoria, GDB-virheenjäljitystyökalua ja Doxygen-ohjelmistoa lähdekoodin dokumentoinnissa. Jatkokehitystyössä hyödynnettiin KDevelop-kehitysympäristöä.

Sovelluksen toteuttivat Tero Hätinen, Joni Purojärvi ja Antti Pyykkönen. Tilaajan edustajina projektissa olivat tietotekniikan laitokselta Riku Ahonen ja Olli Alanen. Vastaavana ohjaajana toimii Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Juha Huikari.

Dynamo, 31.1.2008