ECSS07-sovellusprojekti

ECSS07-projekti toteutettiin keväällä 2005 sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitokselle

Projektin taustaa

Jyväskylän yliopiston Liikuntabiologian laitoksen Neuromuscular Research Center (NMRC) järjestää yhdessä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa European College of Sports Science (ECSS) -yhdistyksen nelipäiväisen kongressin heinäkuussa 2007.

ECSS07-projekti jatkoi Coma-projektin aloittamaa kongressin hallintajärjestelmän kehittämistä ja toteutti kongressin järjestäjien käyttöön kongressin dokumenttien ja tapahtumien hallintajärjestelmän.

Sovellus

ECSS07-projektiryhmä toteutti sovelluksen kongressin julkaisujen hallintaa varten. Toteutettu sovellus sisältää tarvittavat toiminnot abstraktien arviointia sekä julkaisujen ja käyttäjien hallintaa varten.

Projektiryhmä jatkokehitti Coma-projektin kehittämää järjestelmää sovelluksella, joka lisää järjestelmään käyttäjien-, kongressin abstraktien- ja niiden arvioinnin hallinnan.

Coma-projekti on toteuttanut alla olevassa kuvassa esitetyn kokoomajulkaisun generoivan sovelluksen ja tietokannan. Projektiryhmän jatkokehitti kuvassa esitettyä käyttöliittymää, jonka Coma-projekti aloitti, ja teki tarvittavat muutokset tietokantaan.

Sovellus toteutetettiin GNU/Linux-ympäristössä Perl-ohjelmointikielellä ja PostgreSQL-tietokantapalvelimella sekä HTML Transitional 4.01 -kielellä.

Kongressisovellus

Projektiorganisaatio

Projektiorganisaatioon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Projektiryhmään kuuluivat: Tilaajan edustajat:

Jyväskylän yliopisto, Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos LIKES-tutkimuskeskus Ohjaajina toimivat

Päivitetty 6.6.2005