EXTRA
EXTensible Retrieval Application
Tietotekniikan cum laude -työprojekti
EXTRA-projekti toteutti TietoEnator Technology Oy:lle selaimella käytettävän yleisen siirrettävän tiedonhakusovelluksen Unix- ja Windows-ympäristöihin. Sovellus kokoaa tietoa useista tietovarastoista esitettäväksi yhtenäisen käyttöliittymän kautta.

Henkilöresurssit ja tekniikat

Sovelluksen toteuttivat Lari Lampén, Jonna Passoja ja Mikko Rahkonen SOAP-protokollaa, XML- ja XSLT-kieliä, XSL- tyylitiedostoja hyödyntäen sekä Java- ja Perl-ohjelmointikieliä käyttäen. Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Sami Poikonen ja Timo Pehkoranta. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen sekä teknisinä ohjaajina toimivat Tommi Lahtonen, Jukka Lewandowski ja Kalevi Manninen.

Ohjelmistot

Sovellus rakennettiin seuraavia ohjelmistoja hyödyntäen:

Dokumentaatio

Projektissa tuotettua materiaalia, projektikansiota, säilytetään tilassa Ag C223.1.