Genesis

Tietotekniikan cum laude -työprojekti kevät 2001

Genesis-projekti toteutti keväällä 2001 Numerola Oy:lle graafisen käyttöliittymän, jonka avulla voidaan tehdä ja muokata kaksiulotteisia laskenta-alueita. Laskenta-alueet muodostuvat neliön ja kolmion muotoisista perusblokeista, joiden reunakäyrät ovat suoria, ympyräkaaria, Bezier-käyriä tai luonnollisia kuutiosplinejä. Ohjelma tehtiin Linux-käyttöjärjestelmälle käyttäen Tcl/Tk, OpenGL, Glut ja C++ -työkaluja.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:

Tilaajan edustajat:

Vastaava ohjaaja:

Tekniset ohjaajat:

Materiaaliresurssit

Projektiryhmä sai käyttöönsä huoneen Tietotekniikan laitokselta.Tilassa oli kolme Celeron-suorittimella varustettua PC-tietokonetta, joista kahteen oli asennettu käyttöjärjestelmäksi Linux RedHat 7.0 ja yhteen Windows 2000 Professional. Ohjelmointityökaluna oli GNU-kääntäjä ja Tcl/Tk.

Dokumentaatio

Projektin dokumentaatio on nähtävillä projektikansiossa, joka löytyy avotilasta AgC223.1.