HALKO

Halko

kevät 2001

Tietotekniikan cum laude -työprojekti

Jyväskylän yliopisto
Tietotekniikan laitos

Halko-projekti toteutti prototyypin kansalaisopistojen tarpeita vastaavalle opetuksenhallintajärjestelmälle. Projektin tilaajana toimi Jyränkölän setlementti ry. Järjestelmä suunniteltiin ja toteutettiin Heinolan kansalaisopiston vaatimusten mukaisesti, joka vastaa myös järjestelmän jatkokehityksestä. Kansalaisopistojen käytössä oleva nykyinen järjestelmä on toteutukseltaan vanhentunut ja ominaisuuksiltaan puutteellinen, joten Halko-projektin toteuttama järjestelmäprototyyppi korvaa entisen sovelluksen. Järjestelmän tuli mahdollistaa kansalaisopistojen kurssien, opettajien ja opiskelijoiden tietojen hallinnan ja käsittelyn. Järjestelmään toteutettiin hallinnolle ja opiskelijoille omat käyttöliittymät sekä tietokanta tietojen tallentamista varten.

Projektiryhmän jäsenet:

Ohjaajat:

Tilaaja:

Jyränkölä-setlementti ry
Heinolan kansalaisopisto

Työkalut:

Projektilla oli käytössään Agoran tiloissa sijaitseva projektihuone AgC223.2, jossa oli neljä mikrotietokonetta. Kahdessa koneessa oli käyttöjärjestelmänä Windows 2000 Professional, yhdessä koneessa oli Linux RedHat 7.0 ja yhdessä FreeBSD 4.1. Toimisto-ohjelmistoina Windows-koneissa oli Microsoft Office 2000 ja Linux-koneessa AbiWord Personal. Lisäksi ER-kaavioiden suunnittelussa käytettiin piirto-ohjelmana Dian versiota 0.84.

Ohjelmistonkehitystyökaluna Windows-koneissa oli Delphi 5.0 Professional. WWW-liittymän HTML- ja CSS-koodi kirjoitettiin Emacs 20.7.1 -tekstieditorilla ja servletit toteutettiin Java-kielellä käyttäen JDK:n versiota 1.2.2b10. Projektin aikana HTTP-palvelinohjelmistona käytetty Apache 1.3.12 sekä servletti- ja JSP-moottori Tomcat 3.2.1 muodostavat WWW-liittymän ohjelmointialustan.

Internetin käyttöön ja opiskelijan käyttöliittymän testaamiseen käytettiin Windows-koneissa Internet Explorer 5.0 ja Netscape Navigator 6.0 -selaimia. Windows-käyttöliittymän tietokantasiltana käytetään PsqlODBC-ajurin versiota 06.50.0000. Tietokannanhallintajärjestelmänä oli vapaasti käytettävä PostgreSQL 7.0.3. Windows-liittymän ja tietokannan välisen yhteyden tietoturvan takaamiseksi käytimme Stunnel-3.14 nimistä SSL-tunnelointiohjelmaa.