Helmi

Helmi-projekti toteutti Process Vision Oy:lle XML-pohjaista kuvauskieltä käyttävän sovelluksen Windows-sovellusten konfigurointia ja asennusta varten. Projekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston tietotekniikan sovellusprojektina keväällä 2003.

Projektiryhmän jäsenet

Projektia ohjasivat

Tilaaja: Process Vision Oy