Jalo
TUTTI

Tietotekniikan cum laude -työprojekti Kevät 2000


Projektin kuvaus
Jalotutti-projekti kehitti Java-ohjelmointikielellä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan tutkimusinstituutille (TITU) TopClass-etäoppimisympäristöön lokitiedoston analysointiohjelman, jonka avulla voidaan havainnollistaa lokitiedoston sisältämää oleellista tietoa graafisesti. Analysointiohjelma on suunnattu ensisijaisesti ohjaajien ja tutkijoiden käyttöön. Sovelluksen avulla ohjaajat voivat tarkastella oppilaiden toimintoja TopClass-ympäristössä. Tutkijoille sovellus tarjoaa informaatiota etäoppimisympäristöjen yleisestä käytöstä ja toimivuudesta.


Henkilöresurssit
Projektiryhmä:
Risto Kärkkäinen
Elina Madetoja
Teemu Talvilahti
Jukka Väliverronen
            rjkarkka@st.jyu.fi
      elimade@st.jyu.fi
      tetalvil@st.jyu.fi
      juvalive@st.jyu.fi

Ohjaajat:
    Vastaava Ohjaaja:
          Jukka-Pekka Santanen
    Tekninen Ohjaaja:
          Olli-Pekka Saxell
     
santanen@mit.jyu.fi

opsaxell@st.jyu.fi

Tilaajan edustajat TITUlla:
Niina Riikonen
Pertti Siekkinen
Mika Korpi
Petri Lounaskorpi
        niina.riikonen@titu.jyu.fi,
  pertti.siekkinen@titu.jyu.fi
  mika.korpi@titu.jyu.fi
  petri.lounaskorpi@titu.jyu.fi


Materiaaliresurssit
Projektin työtilat sijatsivat TITUn tiloissa Kolmikulmassa, jossa projektille oli varattuna sermeillä rajattu alue. Projektilla oli käytössään 4 tietokonetta, joista kolme oli tietotekniikan laitokselta Windows NT -käyttöjärjestelmällä varustettuja ja yksi TITUlta varustettuna Solaris-käyttöjärjestelmällä.

Solaris-koneella sijaitsi
  • MySQL-tietokantapalvelin.
NT-koneet oli varustettu mm. seuraavilla ohjelmistoilla:
  • JBuilder3,
  • Apache-verkkopalvelin,
  • Tomcat -servlet-moottori,
  • TopClass-palvelin,
  • Microsoft Internet Explorer 5.0,
  • Netscape Communicator 4.7 ja
  • Microsoft Office 2000.


Dokumentaatio
Projektin dokumentaatio löytyy kokonaisuudessaan tietotekniikan laitokselta projektikansiohyllystä.