Joose-sovellusprojekti

Joose-projekti jatkokehitti Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnalle opinto-oppaan visuaalista laatimis- ja koostamistyökalua. Työkalusta laadittiin yleis- ja helppokäyttöinen sekä mahdollisimman intuitiivinen uusille käyttäjille. Työkalun käyttö helpottaa yhtenäistä tyyliä käyttävien XML-dokumenttien latomista, koostamista ja julkaisua.

Sovellus

Jatkokehitettävä sovellus on osa XooZoo-projektissa aloitettua ja tiedekunnassa jatkokehitettyä monikanavajulkaisujärjestelmää. Firefox 3 -selaimessa toimiva sovellus toteutettiin JavaScript-ohjelmointikielellä, Ext JS -käyttöliittymäkirjastolla ja FireFoxin Midas-tekstieditorikomponentilla sekä XML-, XSLT- ja DTD-kielillä. Projektin aikana toteutettiin sovellukseen sisällöntuottajan kannalta tärkeimmät toiminnot, ja lisäksi luotiin suuri määrä jatkokehitysideoita.

Toteutut toiminnallisuudet

Projektiorganisaatio

Tilaajan edustajina projektissa olivat informaatioteknologian tiedekunnasta opintoasianpäällikkö Eija Ihanainen ja suunnittelija Miika Nurminen sekä tietotekniikan laitokselta lehto Vesa Lappalainen. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Tuomas Räsänen.

Projektiryhmän jäsenet: