Judo-sovellusprojekti

Judo-sovellusprojekti toteutti prototyypin tutkimusaineiston hallintajärjestelmästä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle.

Sovelluksen kehitykseen käytettiin Ruby on Rails -ohjelmistokehystä ja MongoDB:tä, joka on NoSQL-tietokanta. Sovellukseen toteutettu lähdekoodi on avointa.

Projektissa kehitetyn YouData-niminen tutkimusaineistojen hallintajärjestelmän prototyyppin olennaisimmat toiminnot ovat

Projektiorganisaatio

Projektiryhmän jäsenet

Ohjaajat

Asiakkaan edustajat