Käki-projekti

Käki-projekti toteutettiin syksyllä 2003 sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Projekti suunnitteli Jyväskylän yliopistolle henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS) laadinta-, seuranta- ja raportointisovelluksen Korppi-järjestelmään

HOPS on opiskelijan laatima suunnitelma opintojensa tavoitteista ja tutkinnon suorittamisesta. Sen tarkoituksena on opiskelun ja opinnoissa etenemisen tukeminen. Se auttaa myös opiskelijaa omalla alalla suuntautumiseen ja urasuunnitteluun. HOPSille on ominaista prosessiluonteisuus eli se muuntuu joustavasti opintojen edetessä.

Projekti toteutti sovelluksesta sihteerin käyttöliittymän. Sillä voidaan koostaa Korppi-järjestelmässä olevista kursseista opintokokonaisuuksia ja opintokokonaisuuksista tutkintovaatimuksia opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien pohjaksi.

Sovelluksen ohjelmointi suoritettiin Windows-käyttöjärjestelmässä, jossa ohjelmistokehitystyökaluna käytettiin Borland Software Corporationin JBuilder 9 -ohjelmistoa.

Lisätietoa Käki-projektista löytyy projektin kotisivuilta.

Projektiorganisaatio
 • Projektiryhmä
  • Sami Huttunen
  • Tatu Lamminmäki
  • Juha Lappi
  • Eija Pelkkikangas
 • Tilaajan edustajat
  • Antti Auer, virtuaaliyliopisto
  • Jari Rantamäki, OPLAA!-hanke
 • Projektikokouksissa mukana myös
  • Kekke Hyvämäki ja Marja Kankaanranta, Agora Learning Laboratory
  • Juha Merikoski, fysiikan laitos
  • Hanna Seuranen, virtuaaliyliopisto
 • Ohjaajat
  • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
  • Minna Hillebrand (tekninen ohjaaja)
  • Vesa Lappalainen (Korppi-asiantuntijana)