KAKTUS

Tietotekniikan cum laude -työprojekti
Kevät 2001

Projektin kuvaus
Kaktus-projekti toteutti Process Vision Oy:lle rajapinnan, jota tullaan käyttämään mittausdatan analysointia suorittavien Tcl-skriptien ajoon Windows-ohjelmien sisällä. Rajapinta toteutettiin DLL-kirjastona. Lisäksi toteutettiin testikäyttöliittymä kyseisen rajapinnan testaamiseen, analysoinnissa tarvittavia Tcl-tulkin laajennuksia, tekstipohjainen sovellus Tcl-skriptien ajoon kirjaston avulla sekä tutkittiin COM-rajapinnan käyttömahdollisuuksia Tcl-skripteistä käsin. Sovellukset toteutettiin Windows-ympäristöön Visual C++ -sovelluskehitysympäristöllä.

Projektiryhmäläiset
Kuva kaktuksesta
Karri Kulmala
Anssi Pennanen
Keijo Mattila

Ohjaajat Tilaajan edustajat
Vastaava ohjaaja Kari Kärkkäinen Process Vision Oy Heikki Liimatainen
Tekninen ohjaaja Jaani Nupponen Joona Vuolle
Ari Hallikainen

Dokumentaatio
Projektissa tuotettua materiaalia, projektikansiota, säilytetään tilassa Ag C223.1.© Kaktus-projektiryhmä 2001
Last modified: Tue May 22 00:01:01 EEST 2001