Kalikka

Projektin kuvaus

Kalikka-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen kevään 2008 sovellusprojekti Projektissa kehitettiin kalibrointisovellus Magnasense Oy:n lähitestausmittalaitteen kalibroimiseksi pikatestejä varten. Lähitestausmittalaitetta käytetään mm. terveydenhuollon pikatestien suorittamiseen. Projektiryhmä toteutti lisäksi erillisen lisenssienhallintasovelluksen tilaajan sisäiseen käyttöön.

Sovelluksen kehitettiin Java-ohjelmointikieltä ja Eclipse-sovelluskehitintä käyttäen Linux-ympäristöön.

Projektin osapuolet

Tilaaja

Tilaajaa projektissa edustivat

Projektiryhmä

Projektiryhmään kuuluivat seuraavat tietotekniikan opiskelijat

Ohjaajat

Projektin ohjaajina toimivat