Kivahkon logo

KIVAHKO-projekti toteutti MUKAVA-projektille kämmenlaitteita ja www-sivuja hyödyntävän tietojärjestelmän koulun, oppilaan ja vanhempien väliseen viestintään. KIVAHKO-projekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston tietotekniikan sovellusprojektina syksyllä 2002. Projektin tilaajana oli Tietotekniikan TutkimusInstituutti (TiTu).

Resurssit

Projektiryhmän jäsenet

Ohjaajat

Tilaajan edustaja

Dokumentaatio

Projektin toteutus dokumentoitiin. Dokumentit on koottu projektikansioon, jota säilytetään Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen tilassa AgC223.1. Dokumentaatiota ei toistaiseksi ole yleisessä jaossa.