Kokako-projekti

Kokako-projekti oli kevään -06 Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen sovellusprojekti. Projekti toteutti opinto-oppaan koostamistyökalun Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnalle.

Kokako oli jatkoa XooZoo- ja Xoo-jatko-projekteille. XooZoo-projektin tehtävänä oli IT-tiedekunnan opinto-oppaan hallinan, sisällön ja rakenteen kehittäminen. Projekti keskittyi tutkimukseen ja suunnitteluun. Käytännön toteutukselle jäi vähemmän aikaa, ja niinpä projekti jatkui Xoo-jatko -projektilla, jonka tehtävänä oli viedä XooZoo-projektissa aloitettu työ loppuun. Xoo-jatko -projekti koosti IT-tiedekunnalle opinto-oppaan XooZoo-projektissa saatujen tuloksien pohjalta. Koostamistyössä havaittiin kuitenkin vielä useita puutteita, joista haluttiin eroon, ja Kokako-projektin tehtävänä oli jatkaa koostamisjärjestelmän kehittämistä edelleen..

Projektin jäsenet:

Tilaajan edustajat:

Ohjaajat:

Kuva kokakosta!

Projekti kantaa ylpeänä Uusi-Seelantilaisen uhanalaisen Kokako-linnun nimeä. Ylläoleva kuva on otettu sivustolta: http://www.mtbruce.org.nz/index.htm