Kolibri-projekti, syksy 2001


Kolibri toteutti WWW-pohjaisen päivyri- ja ajanvarausosion Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella olemassa olevaan Kotka-järjestelmään.

Sovellus käyttää WWW-palvelimena Apachea, JSP-moottorina Tomcatia ja PostgreSQL-tietokantaohjelmistoa. Sovelluksen toteuttivat HTML-, CSS- ja Java-kielillä sekä JSP-tekniikalla Mia Jaakkola, Sanna Juutinen, Matti Lupari ja Mikko Nieminen.

Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Pauli Kujala ja Vesa Lappalainen. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen sekä teknisinä ohjaajina toimivat Kirsi Koponen, Heikki Uuksulainen ja Markku Vire.