Konkari-projekti

Konkari-niminen Sovellusprojekti suunnitteli ja toteutti Picturall Oy:lle mediapalvelimen konfiguraatiokäyttöliittymän LCD-paneelille CWLinux CW12832, jossa on 21 merkkiä leveä ja neljä riviä korkea LCD-näyttö sekä kuusi painiketta. Käyttöliittymällä määritetään mediapalvelimella ohjattavat näyttölaitteet ja mediapalvelimen asetukset. Aiemman Linux-pohjaisen komentorivikäyttöliittymän tarjoamien toimintojen ohella projekti toteutti ohjelmistoon myös mediapalvelimen virheilmoitusten esittämisen ja mediapalvelimen kovelevyjen varmuuskopioinnin.

Linux-käyttöjärjestelmässä toimivan sovelluksen toteuttivat Python-ohjelmointikielellä Jyri Lehto, Miika Mäki ja Ville Salonen hyödyntäen tilaajan toimittamaa mediapalvelimen konfigurointirajapintaa. Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Samuli Valo ja Vesa Laasanen. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Tuomas Virtanen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselta.