Koskikara-projekti

koskikara

cinclus cinclus


Koskikara-projekti toteutettiin syksyllä 2003 sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Sovelluksen tilaajina olivat Jyväskylän yliopistosta Avoin yliopisto, Virtuaaliyliopisto ja OPLAA!-hanke.

Koskikara-projekti jatkokehitti Korppi-opintotietojärjestelmän kyselysovellusta, jolla käyttäjät pystyvät luomaan ja toteuttamaan WWW-pohjaisia kyselyitä. Projekti toteutti kyselysovellukseen vastausten analysointiosion ja kyselypankin hakutyökaluineen. Analysointityökalulla voidaan koostaa kyselyjen vastauksista graafisia raportteja ja tallentaa analysoinnit analyysimalleiksi. Hakutyökalulla voidaan koostaa kyselyitä hakemalla Kotka-tietokannasta kyselyjä, sekä niiden kysymysryhmiä ja kysymyksiä.

Sovelluksen ohjelmointi suoritettiin Linux-käyttöjärjestelmässä, jossa ohjelmistokehitystyökaluna käytettiin Borland Software Corporationin JBuilder 9 -ohjelmistoa.

Lisätietoa Koskikara-projektista löytyy projektin kotisivuilta.


Projektiorganisaatio koostui seuraavista henkilöistä

Projektiryhmään kuuluivat

Tilaajan edustajina toimivat

Ohjaajat olivat

Päivitetty 26.1.2004.