Kuikka-projekti toteutettiin keväällä 2004 Sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Projekti jatkokehitti Käki-projektin luomaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman hallintasovellusta Jyväskylän yliopistossa käytössä olevaan Korppi-nimiseen WWW-pohjaiseen opintotietojärjestelmään. Sovellus mahdollistaa opiskelijoille ja opintoja ohjaaville henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laatimisen, seurannan ja raportoinnin.

HOPS on opiskelijan laatima suunnitelma opintojen tavoitteista ja tutkinnon suorittamisesta. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. HOPS toimii myös oppimisen arvioinnin lähtökohtana. HOPSille ominaista on joustavuus, eli se muuntuu opintojen edetessä.

Projekti keskittyi työssään opiskelijoiden käyttöliittymään ja siinä pääosin opintosuunnitelman laatimiseen ja hallintaan. Järjestelmä koostuu WWW-selainpohjaisesta asiakasohjelmasta sekä Linux-pohjaisesta palvelinohjelmistosta, joka käyttää WWW-palvelimena Apachea, JSP-moottorina Tomcatia, JDBC-rajapintaa ja PostgreSQL-tietokannanhallintajärjestelmää.

Sovelluksen ohjelmointi toteutettiin HTML-, CSS- ja Java-kielillä sekä JSP-tekniikalla. Ohjelmistokehitystyökaluna käytettiin Borland Software Corporationin JBuilder 9 -ohjelmistoa.

Lisätietoa Kuikka-projektista löytyy projektin kotisivuilta

Projektiorganisaatio

Projektin työryhmä

Tilaajan edustajat

Ohjaajat