Kuovi-projekti suunnitteli ja toteutti Jyväskylän yliopistolle helppokäyttöiset WWW-sivut, joiden kautta on mahdollista käyttää Korppi-järjestelmän keskeisimpiä toimintoja. Sivut toteutettiin erityisesti matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita ajatellen. Toteutettava sovellus palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa niin Jyväskylän yliopiston kuin avoimen yliopiston puolella.

Projektiryhmä toteutti räätälöitäväksi valitut WWW-sivut Eclipse-kehitysympäristössä Java-luokkina ja JSP-tekniikalla, joka perustuu servletteihin ja HTML:ään. Tietokantana projektissa toimi PostgreSQL.

Projektin kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/kuovi/

Sovellusprojektien kotisivu: http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/

Tietotekniikan laitos: http://www.mit.jyu.fi/

Projektiryhmä

Tilaajan edustajat: