Kuvatus

Kuvatus-projekti toteutti keväällä 2012 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle toiminnallisen prototyypin YouHyper-sovelluksesta, jota hyödynnetään kuva-analyysimenetelmissä käytettävän opetusdatan valitsemiseen ja hallintaan. Kehitetyllä sovelluksella muodostetaan oppivien tietokoneohjelmien koulutusaineistoja rajaamalla alueita hyperspektrikuvista ja määrittelemällä rajauksille valintaluokkia. Projektin tulokset ovat saatavilla YouSourcessa.

Sovelluksen palvelinpuolen toteutukseen käytettiin Ruby-ohjelmointikieltä, Ruby on Rails -ohjelmistokehystä ja MongoDB-tietokantaa. Asiakaspuolen toteutukseen käytettiin JavaScriptiä ja HTML5:ttä.

Projektiorganisaatio

Projektiryhmän jäsenet

Asiakkaan edustajat

Ohjaajat