KVOPS


Jani Kurhinen
Olli-Pekka Saxell
Mikko Vapa
KVOPS-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella kevään 1999 aikana toteutettu tietotekniikan aineopintoihin kuuluva cum laude -työprojekti. Projekti toteutti VTT Tietotekniikalle protokollaintegraation käyttäen CVOPS- ja SDT-protokollakehittimiä. Lisäksi protokollapinolle toteutettiin graafinen käyttöliittymä testausta ja esittelyä varten.

Tietoliikenneprotokollat toteutetaan yleensä kerroksittain nojautuen ISOn OSI-malliin. Protokollakerrokset keskustelevat keskenään rajapintojen kautta, jotka mahdollistavat eri ohjelmilla toteutettujen protokollapinojen yhteistoiminnan. Suunnitteluun ja toteutukseen käytetään useita työkaluja riippuen käyttötarkoituksesta. Suomessa yleisesti käytössä on kaksi ohjelmaa protokollasuunnitteluun:

VTT Tietotekniikalla toteutettiin vuoden 1998 aikana muutoksia CVOPSin ytimeen siten, että SDT-työkalulla ja CVOPSilla tehdyt protokollat voivat keskustella keskenään. Teknisellä tasolla tämä tarkoittaa sitä, että CVOPSin ydin kyselee SDT:n PostMaster-väylästä saapuvia viestejä ja käyttää PostMaster-funktiorajapintaa lähettäessään viestejä SDT:lle. Toteutuksen evaluointi monimutkaisilla pinoilla oli kuitenkin vielä kesken.

KVOPS-projekti tutki, miten monimutkaisten protokollapinojen integraatio voidaan toteuttaa CVOPSin ja SDT:n välillä. Sovellus osoitti, että vanhoja CVOPSilla toteutettuja protokollapinoja voidaan käyttää muuttamattomana SDT:n kanssa. Integroinnin mahdollisuus tuleekin nopeuttamaan SDT:n käyttöönottoa.