Kyyhky-sovellusprojekti toteutti synkronointirajapinnan Jyväskylän yliopistossa käytössä olevaan Korppi-nimiseen WWW-pohjaiseen opintotietojärjestelmään. Rajapinnan avulla pystytään synkronoimaan kalenteritapahtumia Korppi-järjestelmän kalenteriosion sekä erilaisten mikrojen, matkapuhelimien, taskumikrojen ja muiden kämmenlaitteiden kalenterien kesken.

Sovellus koostuu kahdesta osasta: Sync4j SyncServeriin liittyvästä rajapinnasta sekä Korppi-järjestelmään liittyvästä konfliktienhallintaosasta. Sync4j-palvelinta hyödyntävän rajapinnan avulla pystytään siirtämään kalenteritapahtumia henkilökohtaisesta synkronoitavasta kalenterista Korpin kalenteriin ja Korpin kalenterista henkilökohtaiseen kalenteriin. Konfliktienhallintaosan avulla voidaan Korpissa käsitellä synkronoitaessa syntyneet konfliktitilanteet sekä määritellä synkronoitavat kalenterit.

Rajapinta hyödyntää SyncML- ja vCalendar-rajapintoja sekä JBoss- ja Sync4j-palvelinohjelmistoja. Korppi-järjestelmä koostuu WWW-selainpohjaisesta asiakasohjelmasta sekä Linux-pohjaisesta palvelinohjelmistosta, joka käyttää WWW-palvelimena Apachea, JSP-moottorina Tomcatia, JDBC-rajapintaa ja PostgreSQL-tietokannanhallintajärjestelmää.

Sovelluksen toteuttivat HTML-, CSS- ja Java-kielillä sekä JSP-tekniikalla Timo Aarniovuori, Teija Alasalmi, Jaakko Hyvärinen ja Maunu Tuomainen. Tilaajana toimivat Jyväskylän yliopistosta tietotekniikan laitos edustajanaan Vesa Lappalainen sekä virtuaaliyliopistohanke, jota edusti Antti Auer. Projektin vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen. Teknisenä ohjaajana toimi Tiina Pöyhönen. Myös Minna Hillebrandia ja Jonne Itkosta konsultoitiin projektin edetessä.

Lisätietoa projektista