Liitutaulu-sovellusprojekti

Liitutaulu-sovellusprojekti toteutti Jaakko Pöyry Infralle järjestelmän, joka välittää tietoa erillisten etätietokantojen ja keskusjärjelmän välillä. Järjestelmä sisältää kaksi erillistä osaa: Keskuspää toimii keskustietokannan yhteydessä ja hallitsee päivitysten etenemistä. Etäpää taas odottaa Keskuspään yhteydenottoa ja siirtää tietokannan tietoja yhteyden aikana oikeassa muodossa Keskuspäälle.

Sovellus toteutettiin Java-ohjelmointikielellä Windows-ympäristöön. Tietoliikenteen tietoturvalla oli suuri painoarvo kehityksessä. Sovelluksessa käytetäänkin viestien salausta, vastapuolen tunnistamista julkisen avaimen menetelmällä ja viestien eheyden tarkastamista tarkistussummien avulla. Myös etäpään vakauteen ja toimivuuteen usean erilaisen etätietokantojen yhteydessä panostettiin.

Lisätietoja projektin www-sivuilta.

Projektiorganisaatio

Sovellusprojektiryhmä:

Jyväskylän yliopisto:

Tilaaja Jaakko Pöyry Infra:

© Liitutaulu 2004
Jyväskylän yliopisto tietotekniikan laitos