Syksyn 2005 Sovellusprojektit: Lokki

Projektin logo

Lokki-sovellusprojekti

 

Lokki-projekti kehitti Sysline Oy:lle kirjaston, joka tarjoaa Log4J-toiminnallisuuden J2ME-ympäristöön. Tällä tavoin voidaan kerätä lokitietoja mobiililaitteella suoritettavasta sovelluksesta tämän suorituksen aikana. Järjestelmässä mobiililaitteet yhdistetään toisiinsa joko Bluetooth- tai socket-yhteyden avulla. Mobiililaite on reaaliaikaisessa yhteydessä Log4J-palvelimeen.

Järjestelmä toteutettiin sekä Java- että C++-kielillä. Java-kieleen käytettiin Eclipse-kehitysympäristöä ja C++-osiot toteutettiin puolestaan Visual Studio -kehitystyökaluilla. Lisäksi mobiilikoodin paketoimiseen ja emuloimiseen käytettiin Java WTK-työkaluja.

Lokki-projekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen syksyn 2005 sovellusprojektina. Sovellusprojektit tarjoavat opiskelijoille varsin käytännönläheisen näkökulman ohjelmiston kehittämiseen ja projektin hallintaan.

Projektiryhmän jäsenet

Tilaajan edustajat

Vastaavat ohjaajat

Tekninen ohjaaja

© Lokki-sovellusprojektiryhmä, Jyväskylän yliopiston sovellusprojekti, syksy 2005