MATAMI
 
 
 
 

Tietotekniikan cum laude -työprojekti

Kevät 1999


 











Projektin kuvaus

Matami-projektissa toteutettiin VTT Tietotekniikan toimeksiannosta ohjelma, joka kykenee tarkistamaan saapuneet sähköpostiviestit ja etsimään niistä matkapuhelinjärjestelmiin liittyviä mittausraportteja. Ohjelma tallentaa hakemansa tiedot tietokantaan ja/tai erillisiin tiedostoihin käyttäjän toiveiden mukaisesti. Jotta ohjelman toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa, se toteutettiin Windows NT Service -tyyppisenä. Lisäksi tehtiin erillinen käyttöliittymäohjelma ja asennusohjelma.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:

Jani Kykyri, jakykyri@st.jyu.fi

Sakari Olli, olansa@cc.jyu.fi

Aapo Tamminen, aaptamm@st.jyu.fi

Ohjaaja: Tietotekniikan laitos Jukka-Pekka Santanen, santanen@mit.jyu.fi

Tero Mäyränen, deetsay@st.jyu.fi

Tilaaja: VTT Tietotekniikka Jaakko Lähteenmäki, jaakko.lahteenmaki@vtt.fi

Heli Kokkoniemi-Tarkkanen, heli.kokkoniemi-tarkkanen@vtt.fi

Juha Sankola, juha.sankola@vtt.fi
 
 

Ohjelmointiympäristö

Ohjelmat toteutettiin Windows NT -käyttöjärjestelmässä Microsoft Visual C++ -ohjelmankehitysympäristön versiolla 5.0 käyttäen hyväksi MFC-luokkakirjastoa. Tietorakenteissa käytettiin lisäksi STL-luokkakirjastoa. Liityntä tietokantaan hoidettiin ODBC-rajapinnan kautta. Asennusohjelma tehtiin InstallShield 5 Free Editionilla.

Projektin dokumentaatio

Matami-projektikansio löytyy Jyväskylän yliopiston MaE-rakennuksen 3. kerroksen kahvitilasta. Matami-ohjelma on julkinen, joten myös kaikki sen lähdekoodit löytyvät kansiosta.