Neuron-projekti - Kevät 2004

Esittely

Neuron-projekti kartoitti irtaimiston hallintaprosessia, määritteli vaatimukset irtaimiston ja käyttöomaisuuden hallintajärjestelmälle sekä toteutti prototyypin ATK-laiterekisteristä Jyväskylän yliopistolle. Prototyyppi kehitettiin osaksi Sauron-nimistä verkon nimipalveluiden rekisteröintijärjestelmää.

Prototyyppi ja Sauron-järjestelmä koostuvat WWW-selainpohjaisesta asiakasohjelmasta sekä Linux-pohjaisesta palvelinohjelmistosta, joka käyttää WWW-palvelimena Apachea ja tietokannanhallintajärjestelmänä PostgreSQL:ää. Ohjelmoinnissa on käytetty HTML-, CSS- ja Perl-kieliä sekä CGI-tekniikkaa.

Projektin jäsenet:

Tilaajan edustajat:

Ohjaajat:

Lisätietoa saatavilla Neuron-projektin sivuilta ja Sovellusprojektien esittelystä.