Neva - Sovellusprojekti s2005

Neva-projekti suunnitteli ja toteutti Jyväskylän yliopiston Agora Centerin Agora Game Labille www-oppimisympäristön. Sovellus toteutettiin alustaksi interaktiiviselle suoluontoon liittyvälle oppimisympäristölle (VISU). Sovellus toteutettiin PHP5-kielellä ja MySql-tietokantaohjelmistoa käyttäen.

Sovelluksen avulla toteutetaan vuorovaikutteinen virtuaalinen oppimisympäristö (VISU).

Neva-projektin järjesti Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, ja sen toteuttivat yliopiston opiskelijat. Projekti toimi opiskelijoille pakollisena opintojaksona nimeltä Sovellusprojekti.

Projekti toteutettiin syksyllä 2005.

Projektiryhmä

Tilaajan edustajat

Ohjaajat