Tietotekniikan cum laude -työprojekti (kevät 2002)

Nexus-projektiryhmä toteutti VTT Tietotekniikalle hajautetun rinnakkaislaskentaympäristön Grid-teknologialla käyttäen Globus Toolkitiä. Sovellus laskee hajautetusti kolmiulotteisia fraktaaleja ja piirtää tulokset näytölle. Projekti vertasi hajautetun laskennan tehokkuutta lokaaliin laskentaan ja selvitti, milloin hajautusta kannattaa käyttää. Tätä tarkoitusta varten sovellukseen lisättiin snifferi, jolla voitiin mitata kaistanleveyttä ja latenssia koneiden väliltä sekä fraktaalien laskemiseen kulunutta aikaa.

Projektiryhmä

Ohjaajat

Tilaajan edustaja

Työkalut

Ryhmällä oli projektihuoneessa käytössään neljä tietokonetta, joista yhdessä käyttöjärjestelmänä oli Windows 2000 ja muissa Linux Red Hat. Lisäksi mittausvaiheessa ryhmällä oli käytössään yhden Agoran mikroluokan koneet, joissa myös oli käyttöjärjestelmänä Linux Red Hat.

Ohjelmointikielinä olivat Java ja C++ ja -ympäristöinä JBuilder5, C++Builder5. Lisäksi sovelluksessa käytettiin JavaCoGia, Globus Toolkitiä, NWS (Network Weather Service) -snifferikomponenttia ja JFreeChart-kaaviokomponenttia, jotka kaikki olivat saatavilla ilmaiseksi internetistä.