Nixi

Tietotekniikan cum laude -työprojekti
Syksy 1999


Projektin kuvaus

Nixi-projekti toteutti Honeywell-Measurexille tyyppilohkoilla INTERBUS-kenttäväylän I/O-tuoteperheiden tuen TotalPlant Alcont -automaatiojärjestelmään. Tyyppilohkojen avulla yhtenäistetään kenttäväylälaitteiden sovelluslohkoille näkyvä liitäntärajapinta, jolloin usean eri valmistajan laitteita voidaan hyödyntää yhtenäisen rajapinnan kautta. Tällöin kenttäväylään liitettyjä laitteita voidaan vaihtaa vastaaviin toisen valmistajan laitteisiin ilman, että ohjaussovellusta tarvitsee muuttaa.


Henkilöresurssit

Projektiryhmä koostui seuraavista Jyväskylän yliopiston tietotekniikan ja fysiikan laitosten opiskelijoista:


Ohjausresurssit

Nixi-työprojektin vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen <santanen@mit.jyu.fi> ja teknisinä ohjaajina Timo Hämäläinen <timoh@mit.jyu.fi> ja Vesa Lappalainen <vesal@mit.jyu.fi>. Honeywell-Measurexin Mikko Parkkinen <mikko.parkkinen@honeywell.fi> toimi projektipäällikkönä, Anu Miettinen <anu.miettinen@honeywell.fi> antoi ohjausta kenttäväylistä ja -laitteista sekä Markku Kuisma <markku.kuisma@finland.honeywell.com> toimi teknisenä neuvonantajana. Kimmo Kaario <kimmo.kaario@honeywell.fi> toimi yhteyshenkilönä HMX:n Jyväskylän toimitiloissa.


Materiaaliresurssit

Projektiryhmän käytössä oli työtila Honeywellin toimitilassa Jyväskylässä, jonne yliopisto oli toimittanut kaksi tietokonetta. Tietokoneet oli varustettu seuraavilla ohjelmistoilla:

Projektia varten Honeywell oli toimittanut lisäksi käyttöön yleisaseman (UM), jossa oli INTERBUS-liitäntäkortti ja siihen oli kytketty INTERBUS-kenttäväylä. Kenttäväylään liitettiin I/O-laitteita tyyppilohkojen kehitystä ja testausta varten.


Dokumentaatio

Projektin dokumentaatio on nähtävillä Jyväskylän yliopiston MaE-rakennuksen kolmannen kerroksen kahvitilassa.