OptiLift

OptiLift-logo

OptiLift-projekti toteutti Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle KIHUlle sovelluksen levytankoharjoittelun nostotekniikan mittaus- ja analysointijärjestelmään. Projekti toteutettiin keväällä 2004 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojektina.

Sovellus toteutettiin Windows-käyttöjärjestelmään ja ohjelmointityökaluna oli Borlandin Delphi 7.0.

Tarkempia tietoja OptiLift-projektista ja sen tuottamista dokumenteista löytyy projektin kotisivuilta: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/optilift/.

Projektiorganisaatio