Oraakkeli-projekti

Oraakkeli-projekti toteutettiin syksyllä 2004 ja keväällä 2005 sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Projekti suunnitteli ja toteutti Saarijärven kaupungille terveydentilan seurantasovelluksen osaksi kuntayhtymän seutuportaalia.

Sovellus toteutettiin käyttäen PHP-ohjelmointikielen versiota 5 ja MySQL-tietokantapalvelinta.

Lisätietoja aiheesta saa projektin kotisivuilta.

Ryhmän jäsenet

Ryhmän jäseninä toimivat

Tilaajan edustajat

Tilaajan edustajina toimivat

Ohjaajat

Projektin ohjaajina toimivat