Pakerrus
Tietotekniikan cum laude -työprojekti
kevät 2001

Taustaa

Projektin tilaajana toiminut Bittitiimi Oy on mukana ohjelmistotoimittajana erilaisissa täsmäviljelyhankkeissa, joissa viljelytoimenpiteitä pyritään kohdistamaan pelloilla lohkojen eri osissa tarpeen mukaan. Viljelytoimenpiteiden suunnittelua varten maaperästä otetaan näytteitä, jotka paikannetaan ja sijoitetaan karttasovelluksella koordinaattitiedon perusteella peltokartoille. Tämän jälkeen on Bittitiimi Oy:n kehittämillä muilla sovelluksilla mahdollista tuottaa suosituksia, jotka huomioivat lohkojen eri osien erilaiset olosuhteet.

Tarve projektin toteuttamiseksi syntyi, kun Bittitiimi Oy tarvitsi maa-analyysien näytteenottoon kasvukaudelle 2001 sovelluksen, joka näytteenoton yhteydessä tallentaa otettujen näytteiden tiedot ja niiden sijaintikoordinaatit sekä muodostaa tarvittavat siirtoaineistot, jotta näytteiden analysointiketjua voidaan automatisoida.

Hankkeen toteutuksessa olivat mukana myös maatalouden neuvontajärjestöt, Kemira, Partek Nordkalk ja Viljavuuspalvelu.


Projektiorganisaatio

Materiaaliresurssit

Projektiryhmä sai käyttöönsä huoneen tietotekniikan laitokselta. Huoneessa oli kolme Celeron-suorittimella varustettua PC-tietokonetta, joihin oli asennettu käyttöjärjestelmäksi Windows 2000 Professional. Ohjelmointityökaluna käytettiin Microsoft Visual C++ 6.0 ja suunnittelutyökaluna Microsoftin Visiota.


Dokumentit

Projektin aikana tuotettu dokumentaatio löytyy projektikansiosta, jota säilytetään Agoran avotilassa AgC223.1.