Rakki-projekti

Rakki-niminen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojekti toteutti JP-Talotekniikka Oy:lle (nykyään Pöyry Building Services Oy) WWW-pohjaisen moduulin kyselyjen luomiseen, hallintaan, niihin vastaamiseen ja vastausten raportointiin. Sovelluksen avulla JP-Talotekniikka Oy tulee luomaan, muokkaamaan ja suorittamaan kyselyitä projekteihinsa liittyen. Sovelluksella voidaan vastauksien pohjalta koostaa CSV-muotoisia raportteja, joita tullaan analysoimaan mm. Excelillä.

Ryhmä toteutti WWW-sivut Eclipse-kehitysympäristössä Java-luokkina ja JSP-tekniikalla, käyttäen apunaan Struts Action Frameworkia. Tietokannanhallintajärjestelmänä projektissa käytettiin MS SQL Serverin versiota 2000.

Projektiryhmä:

 • Antti Hallamäki
 • Ismo Kyrönlahti
 • Kari Patana
 • Jukka Räbinä
 • Tilaajan edustajat:

 • Mari Kärhä
 • Tuomo Kuismin
 • Ohjaajat:

 • Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja
 • Juhana Pikki, tekninen ohjaaja
 • Tiina Pöyhönen