ReviX-projekti

ReviX-projekti suunnitteli ja toteutti Tieto-X Oyj:lle Review-X sovelluksen version 3.0. Review-X on staattinen koodianalysaattori Symbian-ympäristöön. Sovelluksella katselmoidaan C++-lähdekoodia automaattisesti ja varmistetaan Symbian-kohtaisten ohjelmointistandardien oikea käyttö. Sovellus toteutettiin C++, Managed C++ ja C# -kielillä Visual Studio .NET 2005 -työympäristössä.

Sovellusprojekti toteutettiin syksyllä 2006 ja sen toteuttivat Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Projektin järjestäjänä toimi tietotekniikan laitos.

Projektiryhmä

Tilaajan edustaja

Ohjaajat